Wat is die tekens van gedragsversteuring by kinders?

Gedragsversteuring by kinders word gekenmerk deur patrone van oortreding van maatskaplike norme en die regte van ander. Dit word gevind in 'n geskatte 1 tot 4 persent van 9 tot 17-jariges, en meer algemeen by seuns as meisies. Dit is eintlik 'n diagnoseerbare geestesgesondheidstoestand met beskikbare behandelings. As ouer kan die tekens help om toepaslike aksie te neem.

Gedragsversteuring vererger 'n kind se funksionering

Die uitdagende gedrag wat kenmerkend is van gedragsversteuring, belemmer kinders se opvoeding. Kinders met gedragsversteuring kan 'n hoër risiko hê om te misluk of uit skool te gaan. Hulle ontvang gewoonlik gereelde dissiplinêre optrede van onderwysers en kan opvallend wees.

Kinders met gedragsversteuring het ook swak verhoudings. Hulle sukkel om vriendskappe te ontwikkel en in stand te hou. Hul verhoudings met familielede ly gewoonlik as gevolg van die erns van hul gedrag.

Adolessente met gedragsversteuring is ook meer geneig om regsprobleme te hê. Substansmisbruik, gewelddadige gedrag, en 'n inagneming van die wet kan lei tot opsluiting.

Hulle kan ook 'n hoër risiko van seksueel oordraagbare infeksies hê. Studies toon dat tieners met gedragsversteuring meer geneig is om meer seksuele vennote te hê en hulle is minder geneig om beskerming te gebruik.

Tekens van gedragsversteuring

Gedragsversteuring strek verder as normale tieneropstand. Dit behels ernstige gedragsprobleme wat waarskynlik alarm onder onderwysers, ouers, eweknieë en ander volwassenes sal veroorsaak.

Ten einde te kwalifiseer vir 'n diagnose van gedragsversteuring, moet kinders gedurende die afgelope jaar ten minste drie simptome vertoon en ten minste een simptoom in die afgelope ses maande:

Agressie teenoor mense en diere

Eiendomsvernietiging

Misleidendheid of Diefstal

Ernstige reël oortreding

Tipes Gedragsversteuring

Die DSM-V , wat gebruik word om geestesiektes te diagnoseer, onderskei tussen gedragsversteuring met of sonder beperkte prososiale emosies. Individue met beperkte prososiale emosies word gekenmerk deur 'n gebrek aan berou, is roekeloos, en gebrek aan empatie.

Hulle is onbetroubaar oor hul prestasie op skool of werk, en het vlak emosies. Wanneer hulle teenwoordig is, kan hulle emosionele uitdrukkings gebruik word om ander te manipuleer.

Potensiële Oorsake van Gedragsversteuring

Navorsers is nie heeltemal seker waarom sommige kinders gedragsversteuring ontwikkel nie.

Daar is waarskynlik 'n verskeidenheid biologiese, sielkundige en sosiale faktore betrokke. Heel dikwels oorvleuel hierdie faktore.

Hier is verskeie faktore wat 'n rol kan speel:

Opposisie-uitdagende versteuring kan 'n voorloper wees om gedragsversteuring te ondergaan

Sommige kinders met opposisie-uitdagende stoornis gaan voort om gedragsversteuring te ontwikkel. Opposisie-uitdagende wanorde is 'n gedragsversteuring wat 'n patroon van kwaad of prikkelbare bui, argumentativiteit en verset, en wraakgevoelens behels.

Sonder effektiewe behandeling word daar gedink dat opposisie-uitdagende wanorde as gedragsversteuring kan voortspruit as kind.

Kinders met gedragsversteuring kan meer geneig wees om antisosiale persoonlikheidsversteurings later in die lewe te ontwikkel.

Algemene Komorbide Voorwaardes

Baie kinders met gedragsversteuring het ander geestesgesondheidskwessies of kognitiewe gestremdhede. Hier is die mees algemene comorbide toestande:

Hoe gedragsversteuring word gediagnoseer

Gedragsversteuring by kinders word dikwels deur 'n geestesgesondheidspesialis of 'n dokter gediagnoseer. Dikwels word 'n diagnose gemaak na pogings om gedragsprobleme op skool reg te stel en tuis is ondoeltreffend.

'N Professionele persoon kan die kind ondervra, hersien rekords en versoek ouers en onderwysers om vraelyste oor die kind se gedrag te voltooi. Sielkundige toetse en ander assesseringsinstrumente kan gebruik word om 'n kind vir gedragsversteuring te evalueer.

Behandeling vir Kinders met Gedragsversteuring

Behandeling vir gedragsversteuring hang af van verskeie faktore, soos 'n kind se ouderdom en die erns van gedragsprobleme.

Vroeë ingryping is die sleutel tot die doeltreffendste behandeling. Dit is dus belangrik vir ouers, opvoeders en dokters om bewus te wees van die tekens van gedragsversteuring by kinders, sodat gepaste verwysings en intervensies in plek gestel kan word.

> Bronne:

> American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Kinder- en adolessente geestesongesteldheid en dwelmmisbruikstatistiek.

> Baker K. Gedragsversteurings by kinders en adolessente. Pediatrie en Kindergesondheid . 2016; 26 (12): 534-539.

> Balia C, Carucci S, Coghill D, Zuddas A. Die farmakologiese behandeling van aggressie by kinders en adolessente met gedragsversteuring. Moet roekelose-unemotional eienskappe die effektiwiteit van medikasie moduleer? Neurowetenschappen & Biobehavioral Reviews . Januarie 2017.

> Holliday SB, Ewing BA, Storholm ED, Parast L, D'amico EJ. Geslagsverskille in die verband tussen gedragsversteuring en riskante seksuele gedrag. Joernaal van Adolessensie . 2017; 56: 75-83.