Op watter ouderdom begin kinders gewoonlik rookpot?

'N 2014-studie, Monitoring the Future, het geskat dat 15,6 persent van agtste graders marihuana of hasjies ten minste een keer in hul leeftyd gerook het, terwyl 11,7 persent die afgelope jaar gerook het en 6.5 persent het die afgelope maand gerook.

Een substansmisbruik en geestesgesondheidsdienste-opname van mense wat vir dwelm- en drankbehandeling toegelaat is, het bevind dat 14 persent dwelms gebruik het voor die ouderdom van 13, in hul preteenjare.

Teen die tyd dat hulle die tiende graad bereik, spring die aantal leeftydrokers tot 33,7 persent, terwyl die rokers van die vorige jaar tot 27,3 persent styg en die rokers van verlede maand sluit 16,6 persent in.

Die Invloed van Ander

Die merkbare toename tussen agt en tiende grade is betekenisvol omdat die hoofrede dat tieners begin om dagga te rook, voortspruit uit die invloed van ander mense rondom hulle. Tieners met broers en susters of vriende wat dwelms doen, is baie meer geneig om hulself te probeer as adolessente wat nie dwelmgebruikende vriende het nie. Die oorgang tussen middelbare skool en hoërskool lei tot nuwe ontwrigting vir kinders: nuwe skole, nuwe vriende, nuwe druk en verskillende verwagtings.

Die invloed wat ander op dwelmmisbruik het, is nie beperk tot hul eweknieë in die skool nie. Tieners wie se ouers drink , sigarette rook, of rookmarihuana, is ook meer geneig om daardie gedrag te probeer.

Beskikbaarheid van Pot is 'n sleutelfaktor

Kinders wat in woongebiede woon waar dwelms openlik verkoop word , of wat na skole gaan waar hul eweknieë dwelms verkoop, is op 'n vroeër ouderdom aansienlik meer geneig om te rook.

Dieselfde studie het bevind dat indien tieners bloot sien dat hul eweknieë dwelmgebruik goedkeur, sal hulle meer geneig wees om dwelms self op 'n vroeë ouderdom te gebruik, omdat die persepsie geneig is om onwettige dwelmgebruik te "normaliseer".

'N Dubbelwurm van kulturele permissiwiteit en maklike toegang tot dwelmmiddels dra by tot vroeë inisiasie-eeue en 'n groter aantal kinders wat dwelms gebruik.

Redes Kinders Gebruik Dwelms

In sy boek Hou jou tiener uit die moeilikheid en wat om te doen as jy nie kan nie , identifiseer dr. Neil I. Bernstein redes, behalwe blote beskikbaarheid, waarom kinders dwelms en alkohol probeer:

Vroeg-aanvang dwelmgebruik het gevolge

Kenners - en selfs sommige marihuana legalisasie-voorstanders - stem saam dat die latere tieners marihuana begin gebruik, hoe beter omdat hul brein steeds ontwikkel tot ongeveer 25 jaar. Die ouer kinders begin pot rook, hoe meer waarskynlik hulle probleme ondervind.

'N Duke-universiteitsstudie het bevind dat kinders wat marihuana minstens weekliks voor die ouderdom van 18 rook, blykbaar blyk op hul intelligensie, aandag en geheue in vergelyking met diegene wat na die ouderdom van 18 marihuana begin gebruik het.

Die Duke-studie het ook bevind dat die ophef van dagga-gebruik later nie die kognitiewe beskadiging wat veroorsaak word deur gereelde dagga-gebruik voor ouderdom 18, keer nie.

Bronne:

Duke Universiteit (2012). "Adolessente Pot Gebruik Blare wat permanent geestelike tekorte." Hertog Vandag .

Duncan, DT et al (2014). "Waargeneem buurt-ongeluk dwelm verkoop, eweknie-onwettige dwelm afkeuring en onwettige dwelm gebruik onder Amerikaanse hoërskool seniors." Middelmisbruik Behandeling, Voorkoming en Beleid.

Nasionale Instituut vir Dwelmmisbruik (2014). "Monitering van die Toekomsstudie: Neigings in Voorkoms van Verskeie Dwelms." Tendense en statistieke .

Vennootskap vir dwelmvrye kinders (2015). "Top 8 redes waarom tieners alkohol en dwelms probeer." Hulpbronne .