Wat is eksterne?

Uitwisseling van psigiatriese afwykings

"Eksterne" is 'n term wat gebruik word deur geestesgesondheidswerkers om psigiatriese versteurings te beskryf en te diagnoseer , wat probleme met selfbeheersing van emosies en gedrag het. 'N Persoon met 'n eksterniserende afwyking lei antisosiale, aggressiewe gedrag buite (buite), teenoor ander, eerder as om sy of haar gevoelens innerlik (internaliserend) te verander.

'N Persoon wat gediagnoseer word met 'n eksterniserende siekte, het probleme met die beheer van emosies en impulse en spreek hulle uit met antisosiale gedrag wat dikwels die regte van ander oortree.

Byvoorbeeld, hy of sy kan ander mense kwaad en aggressief konfronteer, opponerende of "aanneem" gesagsfigure of slaan terug teen sosiale grense.

Watter psigiatriese afwykings het eksternalisering?

Die vyfde uitgawe van die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging se Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings ( DSM-5 ) groepeer eksterniserende siektes onder die formele opskrif van "Disruptive, Impulse Control and Conduct Disorders." Dit sluit in:

Antisosiale Persoonlikheidsversteuring . In teenstelling met die ander eksterniserende siektes word hierdie persoonlikheidsversteuring in Cluster B hoofsaaklik bespreek in DSM-5 onder die opskrif "Persoonlikheidsversteurings", waar dit beskryf word as "'n patroon van verontagsaming en oortreding van die regte van ander" by persone van 18 jaar. jaar of ouer wie se antisosiale gedrag begin voor die ouderdom van 15 jaar.

Kriteria vir die diagnose van hierdie eksterniserende siekte sluit in kombinasies van simptome wat behels:

Ander faktore: Begin van hierdie eksterniserende siekte voor 15 jaar oud, sluit in bewyse van gedragsversteuring.

Oppositional Defiant Disorder. Kriteria vir die diagnose van hierdie eksterniserende siekte sluit in kombinasies van simptome wat behels:

Ander faktore: Die persoon se gedrag hou verband met sy of haar eie nood of dié van ander naby aan hom of haar, of dit het 'n negatiewe impak op die persoon se vermoë om te funksioneer.

Gedragsversteuring. Kriteria vir die diagnose van hierdie eksterniserende siekte sluit in kombinasies van simptome wat die volgende behels:>

Ander faktore: Die persoon se gedrag beïnvloed sy of haar vermoë om sosiaal of op die werk of skool te funksioneer. Ook, indien hy 18 of ouer is, voldoen hy of sy nie aan die diagnostiese kriteria vir antisosiale persoonlikheidsversteuring nie.

Pyromania (Brandinstelling). Kriteria vir die diagnose van hierdie eksterniserende siekte sluit in kombinasies van simptome wat behels:

Ander faktore: Die brandinstelling word nie beter verklaar deur 'n maniese episode of 'n diagnose van gedragsversteuring of antisosiale persoonlikheidsversteuring nie.

Kleptomania (steel). Kriteria vir die diagnose van hierdie eksterniserende siekte sluit in kombinasies van simptome wat behels:

Ander faktore: Die diefstalle is nie daartoe verbind om woede of wraak uit te druk nie en is nie reageer op waan of hallusinasies nie .

Intermitterende eksplosiewe versteuring . Kriteria vir die diagnose van hierdie eksterniserende siekte sluit in kombinasies van simptome in persone vanaf 6 jaar en ouer wat behels:

Ander faktore: Die herhaalde aggressiewe uitbarstings skep ernstige nood of gebrek aan funksie in die persoon wat hulle begaan, finansiële of regsgevolge het en word nie beter verklaar deur 'n ander psigiatriese of mediese siekte nie.

Nota: Die kort beskrywings wat hierbo verskaf word, is bedoel om u 'n vinnige oorsig te gee van die diagnostiese kriteria vir ontwrigting, impulsbeheer en gedragsversteurings (eksterniserende afwykings). Hulle sluit nie die baie vlakke van detail in wat 'n geestesgesondheidswerker moet oorweeg om enige van hierdie diagnoses te maak nie. Vir addisionele inligting, vra jou dokter.

Bron:

Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings, Vyfde uitgawe. Amerikaanse Psigiatriese Vereniging (2015).