Wat is 'n Normatiewe Groep in Sielkunde?

Om in die 99ste Persentiel te wees

U hoor gewoonlik die term normatiewe groep of normgroep in besprekings van toetse en maatreëls. Dit verwys na die steekproef van toetsbeamptes wat verteenwoordigend is van die bevolking vir wie die toets bedoel is. Daardie normatiewe groep is veronderstel om te staan ​​vir 'n hipotetiese 'tipiese' toetsnemer, een wat die groep verteenwoordig wat getoets word.

Hoe Normgroepe word in sielkundige toetsing gebruik

By die ontwerp van 'n toets van iets, of dit akademiese vermoëns of tekens van depressie is, is dit belangrik dat die mense die toets doen om die groep wat hulle toets, te verstaan, en om te weet wat normaal in daardie groep sou wees.

So is die SAT's byvoorbeeld 'n gestandaardiseerde toets van akademiese potensiaal. Dit word deur hoërskool juniors en seniors in die Verenigde State geneem. Daarom sal die normatiewe groep vir die SAT's 'n gerandomiseerde, kruiskulturele groep Amerikaanse junior- en hoërskoolstudente wees wat die diversiteit (en dus die gemiddelde) van die groep toetsbeamptes akkuraat weerspieël.

In die sielkunde sal die normatiewe groep vir 'n toets om depressie in 5- tot 10-jariges in die Verenigde State te diagnoseer, 'n steekproef wees van 5- tot 10-jariges uit verskeie demografiese groepe in die Verenigde State.

Hoe word Norm-verwysde toetse geassesseer?

Norm-verwysde toetse word verskillend geassesseer as kriteriumverwysende toetse. Kriteriumverwysende toetse is die tipiese formaat van toetse wat jy in die skool sal vind. Vrae het regte antwoorde en verkeerde antwoorde en jou tellings word gegradeer uit 'n perfekte telling.

Daarenteen is dit nie moontlik om 'n norm-verwysde toets te "slaag" of "misluk" nie.

Inteendeel, dit sal jou resultate gee op grond van jou prestasie in vergelyking met 'n normatiewe groep.

Neem byvoorbeeld 'n IK-toets, een van die hoofsoorte van norm-toetse. Intelligensie toets tellings volg tipies wat bekend staan ​​as 'n normale verspreiding, 'n klokvormige kurwe waarin die meerderheid van die tellings naby of rondom die gemiddelde telling lê.

Byvoorbeeld, die meerderheid van die tellings (ongeveer 68 persent) op die Wechsler Adult Intelligence Scale -Fourth Edition (WAIS-IV) is geneig om tussen 15 of minder 15 punte van die gemiddelde telling van 100 te lê.

Dit beteken dat ongeveer 68 persent van die mense wat hierdie toets doen, iewers tussen 85 en 115 punte sal behaal.

Persentiele as 'n uitdrukking van prestasie

U kan ook resultate van normverwysende toetse sien wat as 'n persentiel aangebied word. Hierdie persentiele is gebaseer op 'n klokkromme, met die "norm" wat in die middel van die kromme val, en dan word persentiele afgekeur as afwykings van die norm (bo of onder die kromme). As jy 'n gestandaardiseerde toets soos die SAT geneem het, het jy dalk opgemerk dat jy albei 'n telling gehad het wat 'n getal was wat gebaseer was op die totale aantal punte wat jy kon ontvang het, maar dat die getal ook in 'n persentiel vertaal is weerspieël hoe jy met ander toetsnemers gedoen het.

Hoe verder weg van die norm, jy is, hoe verder weg van die 50ste persentiel jou telling sal wees. So, byvoorbeeld, beteken 'n SAT-telling in die 99ste persentiel dat jy beter as 99 persent van die ander toetsnemers geslaag het.