Die 5 asse van die DSM-IV Multi-aksiale stelsel

Geestesversteurings word gediagnoseer volgens 'n handleiding wat gepubliseer is deur die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging, genaamd die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings . 'N Diagnose onder die vierde uitgawe van hierdie handleiding, wat dikwels as die DSM-IV genoem word , het vyf dele, genoem asse, gehad . Elke as van hierdie multi-aksiale stelsel het 'n ander soort inligting oor die diagnose gegee.

Tipes verskillende asse deur wanorde

As ek inligting verskaf oor kliniese afwykings. Enige geestesgesondheidstoestande, behalwe persoonlikheidsversteurings of verstandelike gestremdheid , sou hier ingesluit wees. Stoornisse wat onder hierdie as sou val, sluit in:

As II het inligting verskaf oor persoonlikheidsversteurings en verstandelike gestremdheid. Stoornisse wat onder hierdie as sou val, sluit in:

As III het inligting verskaf oor enige mediese toestande wat teenwoordig was, wat die pasiënt se geestesversteuring of sy bestuur kan beïnvloed.

As IV is gebruik om psigososiale en omgewingsfaktore wat die persoon beïnvloed, te beskryf. Faktore wat hier ingesluit kon word, was:

As V was 'n graderingskaal genaamd die Global Assessment of Functioning; Die GAF het van 0 tot 100 gegaan en het 'n manier gegee om in 'n enkele nommer op te som, hoe goed die persoon algeheel funksioneer. 'N Algemene skets van hierdie skaal sal soos volg wees:

100: Geen simptome nie

90: Minimale simptome met goeie funksionering

80: Verbygaande simptome wat verwag word om reaksies op psigososiale stressors te gee

70: Mild simptome of 'n paar probleme met sosiale beroep- of skoolfunksionering

60: Matige simptome of matige probleme in sosiale, beroep- of skoolfunksionering

50: Ernstige simptome of enige ernstige inkorting in maatskaplike beroeps- of skoolfunksionering

40: Enkele waardedaling in werklikheidstoetsing of kommunikasie of groot gestremdheid in verskeie areas soos werk of skool, familie verhoudings, oordeel, denke of bui

30: Gedrag word aansienlik beïnvloed deur wanfunksies of hallusinasies of ernstige inkorting in kommunikasie of oordeel of onvermoë om op feitlik alle gebiede te funksioneer

20: Sekere gevaar om self of ander seer te maak of in gebreke bly om minimale persoonlike higiëne of growwe inkorting in kommunikasie te handhaaf

10: Aanhoudende gevaar om self of ander seer te seer of aanhoudende onvermoë om minimale persoonlike higiëne of ernstige selfmoord te handhaaf met duidelike verwagting van die dood

Toe die vyfde uitgawe, die DSM-5, saamgestel is, is daar vasgestel dat daar geen wetenskaplike basis was om die afwykings op hierdie wyse te verdeel nie, dus is die multi-aksiale stelsel weggedoen. In plaas daarvan kombineer die nuwe nie-aksiale diagnose die voormalige asses 1, II en III en bevat afsonderlike notasies vir die tipe inligting wat voorheen in die asse IV en V. geval het.

> Bronne:

> Amerikaanse Psigiatriese Vereniging. Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings . 4de uitgawe. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.

> Kress, Victoria E. et. al. "Die verwydering van die multiaxiale stelsel in die DSM-5 : implikasies en praktykvoorstelle vir raadgewers." Die Professionele Berader . Nasionale Raad vir Gesertifiseerde Beraders en Affiliasies, Inc Gepubliseer: Julie 2014.