Bipolêre versteuring en u ADA regte

Jou vermoë om te werk met bipolêre versteuring word beskerm deur die ADA

As jy 'n bipolêre versteuring het , mag jy wonder hoe dit jou werk sal beïnvloed en hoe jy in die werkplek behandel word. Sal jy nog kan werk, en sal jy nog oorweeg word vir 'n nuwe werk? Bipolêre versteuring is een van die vele toestande wat deur die Amerikaners met Gestremdhede Wet (ADA) gedek word. Hierdie wet is ontwerp om mense met gestremdhede te beskerm teen diskriminasie in huurgeld, werksopdragte, promosies, betaal, vuur, voordele, ontslag en alle ander werksverwante aktiwiteite.

Die ADA is slegs van toepassing op besighede met 15 of meer werknemers. Mense met bipolêre versteuring sal dit dalk wil oorweeg wanneer hulle werk soek of oorweeg om werksgeleenthede te verander.

Jou eggenoot word ook beskerm deur die ADA. Die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC) verklaar dat "Die Wet maak dit ook onwettig om te diskrimineer teen 'n aansoeker of werknemer, hetsy ongeskik of nie, as gevolg van die individu se gesin, besigheid, sosiale of ander verhouding of assosiasie met 'n individu met 'n gestremdheid . " Byvoorbeeld, as jou man 'n bipolêre versteuring het , word jy beskerm as hy noodhospitalisasie benodig en jy moet hierdeur sonder werk gewaarsku word. Die ADA word geadministreer deur die EEOC.

Ander werknemers mag nie die regte verstaan ​​wat 'n persoon met bipolêre versteuring onder die ADA het nie. Dikwels dink mense slegs aan gestremdheid as fisiese gestremdheid. Almal moet leer hoe die wet van toepassing is, sodat hulle weet waarom akkommodasie benodig word.

Die ADA beskerm die regte van werknemers met bipolêre versteuring by die werk

"Ongeskiktheid," in hierdie konteks, is nie verwant aan Maatskaplike Sekuriteitsongeskiktheid nie. In plaas daarvan om te sê dat jy nie kan werk nie, sê dit dat jy regte en beskerming op die werk het terwyl jy die pligte van die werk met redelike akkommodasie kan hanteer.

As daar vasgestel word dat die ongeskiktheid 'n waardedaling veroorsaak wat die persoon se vermoë om "belangrike lewensaktiwiteite" te hanteer, aansienlik beperk, is die werkgewer verplig om die reëls van die ADA te volg soos die betrokke persoon behandel word. Dit beteken dat een of meer " redelike akkommodasie " aan die gestremde werknemer verskaf word.

Die beperkte of benadeelde belangrike lewensaktiwiteit kan een wees wat op of buite die werk plaasvind. Die beslissende faktor is dat dit sekere aspekte van jou werk op die werk beïnvloed en dat die aktiwiteit nie die werk hoef te doen nie . Jy moet steeds die pligte van die werk kan verrig.

'N Voorbeeld wat deur die EEOC gegee is, was van 'n persoon wie se medisyne droë mond veroorsaak het. Hy moes daaroor een keer per uur iets drink, maar sy werkgewer se beleid was dat mense nie drank by hul lessenaars kon kry nie en net twee 15 minute per dag kon hê. Dit was redelik om hierdie man toe te laat om 'n uur 'n drankie by sy lessenaar te hê.

Uitsonderings vir ADA werkplekbeskermings

  1. Die werkgewer kan aantoon dat die maak van 'n akkommodasie die maatskappy onnodige swaarkry sal veroorsaak, soos verblyf wat buitensporig duur, omvangryk, wesenlik of ontwrigtend is, of die aard of werking van die onderneming fundamenteel kan verander. Die grootte van die besigheid, sy finansiële hulpbronne en ander faktore kan in ag geneem word.
  1. Die werknemer word beskou as 'n direkte bedreiging vir die gesondheid en veiligheid van hom / haarself of ander.

Indien akkommodasie geweier word of diens beëindig word vir een van hierdie redes, kan die werknemer 'n eis indien by die EEOC. Die werkgewer moet op die eis reageer en sy stelling gee waarom die akkommodasie nie gemaak is nie, of die werknemer 'n gevaar op die werk gestel het.

Besighede met minder as 15 werknemers is nie onderhewig aan die ADA nie.

Wat is 'n belangrike lewensaktiwiteit wat jou op die werk kan beïnvloed?

"Belangrike lewensaktiwiteite" vir mense met fisieke gestremdhede is oor die algemeen voor die hand liggend - dinge soos stap, sien, hoor en lig.

Vir diegene met psigiatriese gestremdhede, al is hulle moeiliker om te definieer. Volgens die EEOC:

Die belangrikste lewensaktiwiteite beperk deur verstandelike gestremdhede verskil van persoon tot persoon. Daar is nie 'n volledige lys van groot-lewe aktiwiteite nie. Vir sommige mense beperk verstandelike gestremdhede belangrike lewensaktiwiteite soos leer, denke, konsentrasie, interaksie met ander, omgee vir hulself, praat, handwerk of werk verrig. Slaap is ook 'n belangrike lewensaktiwiteit wat beperk kan word deur verstandelike gestremdhede.

Bronne:

Instruksies vir Veldkantore: Ontleding van Ada-kostes na Hooggeregshofbesluite wat aanspreeklik is vir "Ongeskiktheid" en "Gekwalifiseerde". 13 Desember 1999. Die Amerikaanse Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie.

EEOC Handhawing Handleiding op die Amerikaners met Gestremdhede Wet en Psigiatriese Gestremdhede. 01 Feb 2000. Die Amerikaanse Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie.

Die ADA - Amerikaners met Gestremdhede Wet. 10 Januarie 2007. NAMI.