Steekproewe en steekproeffoute in navorsing

In statistieke is 'n steekproef 'n deelversameling van 'n bevolking wat gebruik word om die hele groep as geheel te verteenwoordig. Wanneer navorsing gedoen word, is dit dikwels onprakties om elke lid van 'n spesifieke bevolking te ondersoek aangesien die blote aantal mense bloot te groot is. Om afleidings te maak oor eienskappe van 'n bevolking, kan navorsers 'n ewekansige steekproef gebruik .

Waarom gebruik navorsers voorbeelde?

By die ondersoek van 'n aspek van die menslike verstand of gedrag , kan navorsers eenvoudig nie data van elke enkele individu in die meeste gevalle versamel nie. In plaas daarvan kies hulle 'n kleiner voorbeeld van individue wat die groter groep verteenwoordig. As die steekproef werklik verteenwoordigend is van die betrokke bevolking, kan navorsers hul resultate neem en hulle veralgemeen tot die groter groep.

Soorte steekproefneming

In sielkundige navorsing en ander tipes maatskaplike navorsing maak eksperimente gewoonlik reken op 'n paar verskillende steekproefnemingsmetodes.

1. Waarskynlikheidsteekproefneming

Waarskynlikheidsteekproefneming beteken dat elke individu in 'n bevolking staan ​​en gelyke kans om gekies te word. Omdat waarskynlikheidsteekproefneming willekeurige seleksie behels, verseker dit dat verskillende subgroepe van die bevolking 'n gelyke kans het om in die steekproef verteenwoordig te word. Dit maak waarskynlikheidsmonsters meer verteenwoordigend, en navorsers kan hulle resultate beter veralgemeen in die groep as geheel.

Daar is 'n paar verskillende tipes waarskynlikheids steekproefneming:

2. Nie-Probability Monsterneming

Nie-waarskynlikheid steekproefneming behels die keuse van deelnemers deur metodes te gebruik wat nie elke individu in 'n bevolking gelyke kans gee om gekies te word nie.

Een probleem met hierdie tipe steekproef is dat vrywilligers anders op sekere veranderlikes as nie-vrywilligers kan verskil, wat dit moeilik kan maak om die resultate vir die hele bevolking te veralgemeen.

Daar is ook 'n paar verskillende tipes nie-waarskynlikheid steekproefneming:

Kom meer te wete oor sommige van die maniere waarop waarskynlikheid en nie-waarskynlikheidsmonsters verskil.

Steekproef foute

Omdat monsters natuurlik nie elke individu in 'n bevolking kan insluit nie, kan foute voorkom. Verskille tussen wat in 'n bevolking teenwoordig is en wat in 'n monster teenwoordig is, staan ​​bekend as steekproeffoute .

Alhoewel dit onmoontlik is om presies te weet hoe groot die verskil tussen die bevolking en die monster is, kan navorsers die grootte van die steekproefnemingsfoute statisties skat. In politieke stembusse, byvoorbeeld, kan jy dikwels hoor van die foutmarge wat uit sekere vertrouevlakke uitgedruk word.

In die algemeen, hoe groter die monster grootte, hoe kleiner die vlak van die fout. Dit is bloot omdat die steekproef nader aan die grootte van die totale bevolking kom, hoe meer waarskynlik dit is om al die eienskappe van die bevolking akkuraat vas te vang. Die enigste manier om die monsternemingsfout heeltemal uit te skakel, is om data van die hele bevolking in te samel, wat dikwels net te duur en onnodig is. Monsternemingsfoute kan egter verminder word deur gebruik te maak van gerandomiseerde waarskynlikheidstoetsing en 'n groot steekproefgrootte.

Verwysings:

Goodwin, CJ (2010). Navorsing in Sielkunde: Metodes en Ontwerp. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

Nicholas, L. (2008). Inleiding tot die Sielkunde. UCT Press: Kaapstad.