Hoe om bronne in APA-formaat te noem

Wanneer jy 'n APA-vraestel skryf , moet jy dikwels na ander werke verwys. Dit mag behels dat navorsing deur sielkundiges beskryf word , 'n ander skrywer parafraseer, of 'n direkte aanhaling uit 'n ander werk insluit. Behoorlike APA-aanhaling toon aan dat jy vertroud is met die navorsing oor jou onderwerp, dat jou bronne akkuraat gedokumenteer is en dat jy eie gevolgtrekkings ondersteun word deur vaste bewyse.

Jou in-teks-aanhalings is net so belangrik as jou verwysingsafdeling. APA-formaat bepaal 'n aantal duidelike reëls vir die werf van werke deur outeurinligting te gebruik. Die spesifieke formaat van u in-teks-aanhalings sal wissel na gelang van die bron en die aantal outeurs aan wie die bron toegeskryf word.

Met verwysing na u bronne in APA-formaat

Al die bronne wat u in u vraestel gebruik, moet op twee maniere aangehaal word. Eerstens moet 'n in-teks verwysing gebruik word waar jy ook al na 'n ander bron verwys. Dit word dikwels bereik deur die naam van die bron se skrywer en die publikasiejaar in te sluit.

Die tweede manier waarop bronne in APA-formaat aangehaal moet word, is om 'n verwysingsafdeling aan die einde van u vraestel te bevat wat die volledige verwysing bevat vir enige bron wat in die hoofstuk van u referaat aangehaal is. Onthou altyd, as u 'n bron in u vraestel aangehaal het, moet dit ook in die verwysingsafdeling ingesluit word .

Hoe om outeurs in APA-formaat te noem

Nee Skrywer:

Terwyl die meeste artikels, boeke en ander verwysingsmateriale 'n skrywer se toeskrywing insluit, bevat sommige bronne inligting oor outeurskap. Hoe noem jy hierdie hulpbronne in APA-formaat? In-teks-aanhalings moet 'n kort artikel titel tussen hakies en die datum gebruik.

Wanneer artikelsitems lank is, gebruik bloot die eerste woord of twee van die titel.

Byvoorbeeld:

Die studie toon 'n sterk positiewe verband tussen die twee veranderlikes ("Learn APA," 2006).

Een Skrywer:

Wanneer 'n boek, artikel of ander bron slegs een skrywer bevat, verskaf die skrywer se naam, gevolg deur die publikasiedatum.

Byvoorbeeld:

... studente het goeie begrip van die konsepte en inligting getoon (Jones, 2001).

of

Jones (2001) het bevind dat studente 'n goeie begrip van die konsepte en inligting toon.

Twee outeurs:

Wanneer 'n bron twee outeurs noem, moet u in-teks-aanhalings die laaste name van beide outeurs en die publikasiedatum verskaf.

Byvoorbeeld:

... later studies het 'n soortgelyke effek getoon (Ross & Hudson, 2004).

of

Ross and Hudson (2004) het 'n soortgelyke effek in latere studies gevind.

Drie tot Ses Skrywers:

Behoorlike APA-formaat vir bronne met drie tot ses outeurs vereis die voorname van alle outeurs die eerste keer wat u die bron sowel as die publikasiedatum noem.

Byvoorbeeld:

... resultate dui op 'n sterk positiewe korrelasie tussen die twee veranderlikes (Robsen, Hutchkins, Ru, & Selanis, 1989).

of

Robsen, Hutchkins, Ru, & Selanis (1989) het 'n sterk positiewe korrelasie tussen die twee veranderlikes gevind.

Daaropvolgende aanhalings moet net die achternaam van die eerste outeur saam met die publikasiedatum vermeld.

Robsen (1989) het die invloed van ...

of

In 'n studie wat hierdie effekte demonstreer (Robsen, et al., 1989).

Sewe of meer outeurs:

As jy die voornaam van die eerste outeur sowel as die publikasiedatum aandui, moet bronne met meer as sewe outeurs aangehaal word.

Byvoorbeeld:

... studente het bekwaamheid getoon nadat hulle oor APA-formaat gelees het (Smith et al., 2005).

of

Smith et al., (2005) het bevind dat ...

Organisasies as outeurs:

Hoe maak jy 'n in-teks verwysing in APA-formaat wanneer die skrywer 'n organisasie of entiteit is?

Sluit altyd die volle naam van die organisasie in die eerste keer as u die bron in-teks noem. Die aanhaling moet ook die akroniem van die organisasie insluit as een beskikbaar is. Daaropvolgende aanhalings kan eenvoudig die akroniem en die publikasiedatum lys.

Byvoorbeeld:

Die American Psychological Association (2000) het berig dat ...

of

... het bevind dat studente positief gereageer het (American Psychological Association, 2000).

en daaropvolgende aanhalings

(APA, 2000).

Maak seker dat u verwysings en verwysings na die amptelike publikasiehandleiding van die American Psychological Association kyk.

Hoe om boeke in APA-formaat te noem

Die APA-aanhalingsformaat wat jy vir boeke gebruik, kan wissel afhangende van die aantal outeurs wat gelys word.

As 'n boek net een skrywer het, moet u die naam van die outeur verskaf, gevolg deur die publikasiedatum. In gevalle waar daar meer as ses outeurs is, moet die achternaam en eerste aanvang van die eerste genoteerde outeur gebruik word, gevolg deur "et al.".

Byvoorbeeld:

... studente het bekwaamheid getoon nadat hulle oor APA-formaat gelees het (Smith et al., 2005).

of

Smith et al., (2005) het bevind dat ...

APA verwys na artikels in tydskrifte, tydskrifte en ander tydskrifte

Wanneer u artikels in 'n akademiese tydskrif , tydskrif, koerante of ander tydskrifte aangehaal, moet u die outeur-datumformaat volg. APA verwysing moet die skrywer se naam insluit, gevolg deur die datum van publikasie.

Byvoorbeeld:

... soos Smith en Jones (2005) beskryf ...

of

... die studie het 'n statisties betekenisvolle verband tussen die twee veranderlikes gevind (Smith & Jones, 2005).

In sommige gevalle mag 'n publikasie nie 'n genoteerde outeur hê nie. Sluit die kort titel van die artikel in, gevolg deur die datum van publikasie.

Byvoorbeeld:

... die bevindinge is weerspreek teen vorige navorsing oor die onderwerp ("New Research," 2009).

Om artikels te noem met geen outeur nie:

In gevalle waar geen skrywer gelys word nie, sluit die kort titel van die artikel in, gevolg deur die datum van publikasie.

Byvoorbeeld:

... die bevindinge was in ooreenstemming met vorige navorsing ("New Study," 2003).

As u 'n direkte aanhaling gebruik, moet u APA altyd die bladsynommer insluit waar die bron gevind kan word. In gevalle waar u verwys na 'n organisasie soos die American Psychological Association (APA), moet u die volledige naam die eerste keer wat u die bron noem, uitspel. Alle verdere aanhalings moet die toepaslike akroniem gebruik.

APA verwys vir elektroniese bronne

Die presiese formaat wat u gebruik vir APA verwysing van elektroniese media, hang af van die tipe bron wat gebruik word. In baie gevalle sal die formaat baie ooreenstem met dié van boeke of tydskrifartikels, maar u moet ook die URL van die bron en die datum in die verwysingsafdeling insluit. Kom meer te wete in hierdie artikel oor hoe om elektroniese bronne in APA-formaat te noem .

> Bron:

> Amerikaanse Sielkundige Vereniging. Publikasie Handleiding van die American Psychological Association (6de uitg.) . Washington DC: Die Amerikaanse Sielkundige Vereniging; 2010.