Boekverwysings in APA-formaat

Volg die Amerikaanse Psigologiese Verenigingstyl in u referate

Moet u 'n boek vir u sielkunde of ander sosiale wetenskaplike referaat verwys? Dan sal jy moet weet hoe om APA-formaat te gebruik, wat die amptelike styl van die American Psychological Association is en gebruik word in die meeste tipes wetenskap- en sosiale wetenskapskrif.

Voordat jy 'n verwysingsbladsy vir jou vraestelle, opstelle, artikels of verslae maak, is dit belangrik om te leer hoe om jou verwysings in die korrekte APA-styl te formateer.

Hierdie styl dikteer sekere reëls en riglyne vir verskillende tipes verwysings, insluitende boeke.

Daar is ook 'n aantal verskillende situasies wat beïnvloed hoe jy jou verwysings sal skryf, byvoorbeeld of die boek meer as een skrywer het en of dit 'n hoofstuk in 'n geredigeerde boek behels. Die volgende voorbeelde en riglyne kan u help om boekverwysings in die korrekte APA-formaat op te stel.

Basiese Struktuur

Eerstens, begin ons kyk na die standaard APA-formaat om 'n boekverwysing te skryf. Die basiese struktuur van 'n boekverwysing moet die outeur se van, eerste voorletters, publikasie jaar, boek titel, ligging en uitgewer lys.

Jou verwysing moet soos volg verskyn:

Skrywer, IN (Jaar). Titel van boek. Plek: Uitgewer.

Byvoorbeeld:

Rogers, CR (1961). Om 'n persoon te word. Boston: Houghton Mifflin.

Hierdie basiese formaat kan gebruik word vir baie tipes boekverwysings wat 'n enkele skrywer of veelvoudige outeurs het.

U kan egter een van die volgende formate gebruik vir boeke wat geredigeer word, geen outeur, vertaal of gespesialiseerde formatering benodig nie.

Gewysigde boek met een of meer outeurs

Hoe moet jy verwys na 'n boek wat 'n geredigeerde uitgawe is met 'n enkele of verskeie redakteurs? Redigeerde boeke met een of meer skrywers moet die basiese struktuur van 'n boekverwysing volg en die voorletters, van, en 'Ed.' Insluit. tussen hakies na die boek titel.Byvoorbeeld:

Adler, A. (1956). Die individuele sielkunde van Alfred Adler: 'n Sistematiese voorstelling van keuses uit sy geskrifte. HL Ansbacher & RR Ansbacher (Eds.). New York: Basiese Boeke.

Geredigeerde Boek Met Geen Skrywer

Redigeerde boeke met geen outeur moet die naam en eerste voorletters van die redakteur of redakteurs, gevolg deur 'Ed.' of 'Eds.' tussen hakies. Die res van die verwysing moet die basiese struktuur volg en die publikasie jaar, boek titel in kursief, plek en uitgewer insluit.

Byvoorbeeld:

Atkinson, JW & Rayner, JO (Eds.). (1974). Motivering en prestasie. Washington, DC: VH Winston.

Artikel Uitgestal in 'n geredigeerde boek

Soms bevat boeke 'n versameling artikels wat deur verskillende outeurs geskryf is in 'n geredigeerde boek. Artikels deur individuele outeurs wat in sulke werke voorkom, moet die agternaam en eerste aanvang van die outeur, gevolg deur die publikasiedatum en die boek titel, opneem. Vervolgens moet die redakteurs opgemerk word, gevolg deur die ligging en uitgewer.

Byvoorbeeld:

Bartol, CR, & Bartol, AM (2005). Geskiedenis van forensiese sielkunde. In IB Weiner & AK Hess (Eds.), The Handbook of Forensic Psychology (pp.1-27). Hoboken, NJ: Wiley.

Vertaalde boeke

Baie van sielkunde se mees bekende tekste is oorspronklik in 'n ander taal geskryf en dan in Engels vertaal.

Boeke wat uit 'n ander taal vertaal word, moet die agternaam en eerste aanvang van die outeur insluit, gevolg deur die jaar van publikasie en boek titel. Die eerste voorletters en die achternaam van die vertaler en die notasie 'Trans.' moet dan tussen hakies ingesluit word. Volgende gee die ligging, uitgewer en 'n nota van die oorspronklike datum van publikasie.

Byvoorbeeld:

Freud, S. (1914). Die psigopatologie van die alledaagse lewe. (AA Brill, Trans.). Londen: T. Fisher Unwin. (Oorspronklike werk gepubliseer 1901).

Meer wenke vir boekverwysings in APA-formaat

  1. Onthou dat u verwysingsblad dubbel-spasiëring moet wees.
  1. Die eerste reël van elke verwysing moet links met die kantlyn van die bladsy spoel. Elke daaropvolgende lyn van u verwysing moet ingedruk wees.
  2. As 'n digitale objek identifiseerder (DOI) beskikbaar is, sluit dit aan die einde van die verwysing in.
  3. As 'n boek via 'n aanlyn databasis toeganklik is, volg die basiese APA-formaat en sluit die URL aan die einde.
  4. Maak seker dat jy die ander riglyne vir jou verwysingsblad volg .