Wat is die herstelmodel?

Die herstelmodel is 'n holistiese, persoongesentreerde benadering tot geestesgesondheidsorg. Die model het die afgelope dekade vinnig momentum gekry en word die standaardmodel van geestesgesondheidsorg.

Hierdie model is gebaseer op twee eenvoudige persele: 1.) Dit is moontlik om te herstel van 'n geestesgesondheidstoestand en 2.) Die mees effektiewe herstel is geduldiggerig.

As jy geestesgesondheidsdienste ontvang of 'n geliefde met 'n geestesgesondheidstoestand het, kan jy die basiese huurders van hierdie model ken om jou te help advokaat vir die beste sorg. Die raamwerk kan jou taal gee om te gebruik wat met versorgers sal resoneer wanneer u leemtes in u diens beskryf. U insette kan van onskatbare waarde wees om geestelike gesondheidsorgverskaffers te help om na die waardes wat deur hierdie model uiteengesit word, te skuif.

Herstel is moontlik

Soos die naam van die model impliseer, is die kenmerkende beginsel die oortuiging dat mense van geestesongesteldheid kan herstel om volle, bevredigende lewens te lei. Tot die middel van die sewentigerjare het baie praktisyns geglo dat pasiënte met geestesgesondheidstoestande gedoem was om met hul siekte te leef en nie in staat sou wees om by te dra tot die samelewing nie, veral dié met skisofrenie, skisofaktiewe versteuring en bipolêre versteuring.

Verskeie langtermynstudies, uit verskeie lande, het egter in die middel van die sewentigerjare uitgekom, en dit het vals getoon.

Verandering is gewortel

Dikwels is gesonde bewyse nie genoeg om stelsels te verander nie. Dit het twee dekades geneem vir hierdie basiese oortuiging om traksie in die mediese gemeenskap te verkry. Die verandering het grootliks plaasgevind deur pasiënte wat selfbeheersend was vir hul betrokkenheid by behandeling. Behalwe dat hulle deur middel van lewende ondervinding getoon het dat hulle, met die nodige ondersteuning, aktiewe lewens in die gemeenskap kan lei.

Die geskiedenis van die beweging weerspieël 'n ander basiese huurder van die herstelmodel; Die mees volhoubare verandering gebeur wanneer die pasiënt dit rig.

10 Kenmerkend van die herstelmodel

Die model neem 'n holistiese siening van 'n persoon se lewe. Die Substansmisbruik en Geestesgesondheidsdienste-administrasie (SAMHSA) het vier dimensies uiteengesit om te oorweeg wanneer iemand in herstel ondersteun word:

SAMHSA definieer ook tien riglyne waarop herstelbehandeling gebaseer is. Elke instelling wat volgens die herstelmodel funksioneer, moet streef om dit in hul sorg in te sluit.

Die Nasionale Push for Recovery

Teen 2003 het die individue wat vir herstelgebaseerde sorg gepleit het, hul werk afbetaal. 'N Verstandelike gesondheidskommissie, bestel deur George Bush, het die finale verslag van sy werk gegee en herstelgebaseerde sorg 'n nasionale prioriteit. Die visie wat in hierdie finale verslag uiteengesit is, was ambisieus, moontlik en die moeite werd om te herhaal:

Ons voorsien 'n toekoms wanneer almal met 'n geestesongesteldheid sal herstel, 'n toekoms wanneer geestesongesteldhede voorkom of genees kan word, 'n toekoms wanneer geestesongesteldhede vroeg opgespoor word en 'n toekoms wanneer almal met 'n geestesongesteldheid op enige stadium van die lewe toegang het tot effektiewe behandeling en ondersteuning ...

Meer as 'n dekade later is die konsep van die herstelmodel bekend vir die meeste geestesgesondheidspraktisyns. Maar individue werk steeds uit hoe om programme en behandelings op grond van hierdie beginsels te ontwerp.

My verbintenis is dat die beste veranderinge van die kliënte self sal kom.

Verdere leeswerk

Vir 'n amptelike oorsig van die beginsels van die herstelmodel, beveel ek hierdie brosjure aan .

Vir 'n diepgaande blik op die herstelbeweging het die American Psychological Association 15 leermodules wat toeganklik is vir die publiek. Die onderwerpe wissel van 'n breë oorsig van die herstelmodel na maniere waarop dit in die praktyk geïmplementeer word.