Kan sielkundiges medisyne voorskryf?

In die oorgrote meerderheid gevalle kan sielkundiges nie medikasie aan hul pasiënte voorskryf nie. Daar is egter 'n onlangse druk in verskeie state om sielkundiges voorregte voor te skryf en daar is eintlik reeds 'n paar plekke waar sielkundiges voorregte voorskryf.

Waar kan sielkundiges medisyne voorskryf?

Sielkundiges kan medikasie in die weermag en die Indiese Gesondheidsdiens sowel as in Louisiana, New Mexico en Illinois voorskryf.

Professionele sielkundiges het voorskrywings in New Mexico in 2002 en in Louisiana in 2004 verkry.

In 2014 het Illinois die derde staat geword om voorskrifte te gee aan sielkundiges wat toepaslike opleiding het. In sulke gevalle word sielkundiges vereis om behoorlike opleiding te ontvang en word sekere medisyne wat in die behandeling van geestesversteurings gebruik word, voorgeskryf.

Watter opleiding het sielkundiges voorskryf?

Watter soort opleiding is nodig? In Louisiana, byvoorbeeld, moet sielkundiges wat voorskryfkragte wil verkry, 'n postdoctorale magistergraad in kliniese psigofarmakologie voltooi, 'n nasionale erkenning van die raad verwerf en 'n sertifikaat van verantwoordelikheid van die Louisiana State Board of Examiners of Psychologists hou.

Sielkundiges is nie die enigste nie-dokters wat voorskryfregte verleen het nie. Gevorderde psigiatriese verpleegkundiges het ook beperkte voorskryfkragte in ten minste 40 verskillende state.

Argumente vir die voorskryf van voorregte

Ondersteuners van voorskryfregte vir sielkundiges sluit in die Nasionale Alliansie van Professionele Sielkundige Providers. Advokate stel voor dat sielkundiges toegelaat moet word om voorskrifte vir 'n aantal verskillende redes te skryf.

Vandag voorskryf dokters sowat 70 persent van psigiatriese medikasie, alhoewel hulle dikwels beperkte opleiding en ondervinding het met geestesongesteldheid. Voorstanders stel voor dat baie mense beter bedien word deur 'n sielkundige wat ook ander behandelingstrategieë buite farmakologiese intervensies kan gebruik.

Ander redes wat deur ondersteuners aangehaal word, sluit in:

Argumente teen voorgeskrewe voorregte

Organisasies teen die aanbied van voorskryfregte aan sielkundiges sluit in die Amerikaanse Mediese Vereniging, die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging en die Nasionale Alliansie op Geestesongesteldheid.

Teenstanders noem 'n aantal redes waarom sielkundiges nie voorskrifte moet kan skryf nie, insluitende:

Leer meer oor sielkundiges:

verwysings

APA Praktyk Sentraal. (e). Oor die voorskryf van sielkundiges. Ontsluit van http://www.apapracticecentral.org/advocacy/authority/prescribing-psychologists.aspx

Nasionale Alliansie op Geestesongesteldheid. (2002). Voorskryf voorregte vir sielkundiges: 'n oorsig. Ontsluit van http://www.nami.org/Template.cfm?Section=Issue_Spotlights&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=8375