Mary Whiton Calkins Biografie

Mary Whiton Calkins was 'n Amerikaanse sielkundige wat die Amerikaanse sielkundige vereniging se eerste vrou president geword het. Terwyl sy regtens 'n doktorsgraad in sielkunde van Harvard verdien het, het die universiteit geweier om haar 'n graad toe te ken omdat sy 'n vrou was. Ten spyte hiervan het sy 'n invloedryke figuur geword in die ontwikkeling van vroeë sielkunde en het baie studente deur haar posisie by Wellesley College geleer.

Beste Bekende Werk

Tydlyn van gebeure

Vroeë jare

Mary Whiton Calkins het Smith College in 1882 as 'n geselskap begin. Die 1883-dood van haar suster het tot 'n jaar lange pouse uit die skool gelei, hoewel sy voortgegaan het om deur privaatlesse te studeer. Kalkyne het in 1884 na Smith College teruggekeer en met 'n konsentrasie in klassieke en filosofie gegradueer.

In die Uitoefening van Sielkunde:

Na die afstuderen van Smith College, was Mary Whiton Calkins gehuur om Grieks te leer by Wellesley College.

Sy het vir drie jaar geleer toe sy aangebied word. Sy het 'n posonderrig aangebied in die nuwe sielkunde.

Ten einde in die sielkunde te onderrig, moes sy die vak vir minstens een jaar studeer. Die probleem met hierdie was dat daar op die oomblik min psigologieprogramme beskikbaar was, en selfs minder wat vroue aansoekers sou aanvaar.

Sy het aanvanklik oorweeg om in die buiteland te studeer, maar het die idee verlaat. Afstand en gebrek aan 'n sielkunde-laboratorium het haar van die bywoning van programme by Yale en die Universiteit van Michigan afgestel.

Nadat hy William James uitgenooi het om sommige van sy lesings by Harvard by te woon, het Calkins formeel versoek dat sy toegelaat sal word om by hierdie lesings in te gaan. Sy is aanvanklik geweier deur die administrasie van Harvard, maar beide haar pa en die president van Wellesley College het vir Harvard namens haar geskryf.

Die versoek is in 1890 goedgekeur, hoewel universiteitsrekords opgemerk het dat "deur hierdie voorreg aanvaar word, word Miss Calkins nie 'n student van die Universiteit op registrasie geregtig nie" (Furumoto, 1980). Terwyl sy by Harvard was, het sy lesings deur William James en Josiah Royce bygewoon en eksperimentele sielkunde met dr. Edmund Sanford van Clark Universiteit bestudeer.

Calkins het nog steeds gevra om haar sielkundestudies te volg. Sy het weer toegelaat om by Harvard met Hugo Munsterberg te studeer . Haar versoek is in 1892 toegestaan, maar met die bepaling dat sy slegs as 'n gas toegelaat is, nie as 'n student nie.

Beroep:

By Harvard het Calkins die gepaardgaande geassosieerde taak uitgevind wat die deelnemers aan die studie deel van 'n reeks gepaarde kleure en syfers, en dan die herinneringe van watter nommer geparkeer is met watter kleur.

Die tegniek is gebruik om geheue te studeer en is later uitgegee deur Edward B. Titchener , wat aanspraak gemaak het op sy ontwikkeling.

In 1895 het sy haar proefskrif, ' n eksperimentele navorsing oor die vereniging van idees, aan 'n gegradueerde komitee aangebied wat William James, Josiah Royce en Hugo Munsterberg ingesluit het. Ten spyte van eenparige goedkeuring van die tesiskomitee het Harvard geweier om Calkins die graad wat sy verdien het, toe te ken.

Later dieselfde jaar het Calkins teruggekeer na Wellesley College waar sy voortgegaan het om te leer tot haar aftrede in 1927.

Bydraes tot Sielkunde

In die loop van haar loopbaan het Calkins meer as honderd professionele vraestelle van onderwerpe in sielkunde en filosofie geskryf.

Benewens die eerste vroulike president van die Amerikaanse Sielkundige Vereniging, het Calkins ook in 1918 as president van die Amerikaanse Filosofiese Vereniging gedien.

Onder haar groot bydraes tot die sielkunde is die uitvinding van die gepaardgaande assosiasie tegniek en haar werk in selfsielkunde. Kalkyne het geglo dat die bewuste self die primêre fokus van sielkunde was. Ten spyte van Mary Whiton Calkins se bydrae, hou Harvard sy weiering om die graad wat sy verdien het, toe te ken en haar invloed op sielkunde word dikwels deur beide geleerdes en studente oor die hoof gesien.

Geselekteerde werke deur Mary Whiton Calkins

Kalkyne, Mary Whiton. (1892). Eksperimentele Sielkunde by Wellesley College. Amerikaanse Tydskrif vir Sielkunde , 5, 464-271.

Kalkyne, Mary Whiton (1908a). Sielkunde as wetenskap van self. Ek: Is die selfliggaam Of het dit liggaam? Joernaal van Filosofie, Sielkunde en Wetenskaplike Metodes , 5, 12-20.

Kalkyne, Mary Whiton. (1915). Die self in die wetenskaplike sielkunde. American Journal of Psychology , 26, 495-524.

Kalkyne, Mary Whiton. (1930). Outobiografie van Mary Whiton Calkins. In C. Murchison (Ed.), Sielkundegeskiedenis in outobiografie (Vol. 1, pp. 31-62). Worcester, MA: Clark University Press.

Verwysings: Furumoto, L. (1980). Mary Whiton Calkins (1863-1930). Sielkunde van Vroue Kwartaalliks, 5, 55-68.