Wat is eksperimentele sielkunde?

'N Nader kyk na die eksperimentele kant van die sielkunde

Watter faktore beïnvloed mense se gedrag en gedagtes? Eksperimentele sielkunde gebruik wetenskaplike metodes om hierdie vrae te beantwoord deur die verstand en gedrag te ondersoek. Eksperimentele sielkundiges voer eksperimente uit om meer te leer oor waarom mense sekere dinge doen.

Eksperimentele Sielkunde: 'n Vinnige Oorsig

Hoekom doen mense die dinge wat hulle doen? Watter faktore beïnvloed hoe persoonlikheid ontwikkel?

En hoe vorm ons gedrag en ervarings ons karakter? Hierdie is slegs 'n paar van die vrae wat sielkundiges verken, en eksperimentele metodes laat navorsers toe om hipoteses te skep en empiries te toets. Deur sulke vrae te bestudeer, kan navorsers ook teorieë ontwikkel wat hulle in staat stel om menslike gedrag te beskryf, verduidelik, voorspel en selfs verander .

Byvoorbeeld, navorsers kan eksperimentele metodes gebruik om te ondersoek waarom mense betrokke raak by ongesonde gedrag. Deur meer te leer oor die onderliggende redes waarom hierdie gedrag plaasvind, kan navorsers dan na effektiewe maniere soek om mense te help om sulke aksies te vermy of ongesonde keuses te vervang met meer voordelige persone.

Redes om eksperimentele sielkunde te bestudeer

Terwyl studente dikwels tydens eksperimentele sielkunde kursusse tydens voorgraadse en nagraadse skole benodig word , moet jy oor hierdie onderwerp dink as 'n metodologie eerder as 'n enkelvoud binne die sielkunde.

Baie van hierdie tegnieke word ook gebruik deur ander subvelde van die sielkunde om navorsing te doen oor alles vanaf kinderontwikkeling tot sosiale kwessies.

Eksperimentele sielkunde is belangrik omdat die bevindinge wat deur sielkundiges ontdek word, 'n belangrike rol speel in ons begrip van die menslike verstand en gedrag.

Deur beter te verstaan ​​presies wat mense laat merk, is sielkundiges en ander geestesgesondheidswerkers in staat om nuwe benaderings tot die behandeling van sielkundige nood en geestesongesteldheid te ondersoek.

Metodes wat gebruik word in eksperimentele sielkunde

So, hoe presies ondersoek navorsers die menslike denke en gedrag? Omdat die menslike verstand so ingewikkeld is, lyk dit asof dit 'n uitdagende taak is om die vele faktore te ondersoek wat bydra tot hoe ons dink, optree en voel.

Eksperimentele sielkundiges gebruik 'n verskeidenheid verskillende navorsingsmetodes en instrumente om menslike gedrag te ondersoek.

1. Eksperimente

Soms kan sielkundiges eksperimente uitvoer om te bepaal of daar 'n oorsaak-en-effek verhouding tussen verskillende veranderlikes is.

Die basiese beginsels van die uitvoering van 'n sielkunde-eksperiment behels:

Byvoorbeeld, navorsers kan 'n studie doen om te kyk of slaapverlies die prestasie op 'n bestuurstoets vererger. Die eksperimenteerder kan beheer vir ander veranderlikes wat die uitslag kan beïnvloed, maar verander dan die hoeveelheid slaap wat die deelnemers die nag voor 'n bestuurstoets kry.

Al die deelnemers sal dan dieselfde bestuurstoets deur 'n simulator of op 'n beheerde kursus neem.

Deur die resultate te analiseer, kan navorsers dan bepaal of dit veranderinge in die onafhanklike veranderlike (hoeveelheid slaap) het wat tot verskille in die afhanklike veranderlike gelei het (prestasie op 'n ry-toets).

Eksperimentasie bly die primêre standaard, maar ander tegnieke soos gevallestudies, korrelasienavorsing en naturalistiese waarneming word dikwels in sielkundige navorsing gebruik.

2. Gevallestudies

Gevallestudies stel navorsers in staat om 'n enkele individu of groep mense in diepte te bestudeer.

By die uitvoer van 'n gevallestudie versamel die navorser elke moontlike inligtingstuk oor die onderwerp, wat dikwels die persoon van belang oor 'n tydperk en in verskeie situasies waarneem. Gedetailleerde inligting oor die individu se agtergrond, insluitend familiegeskiedenis, opvoeding, werk en sosiale lewe, word ook ingesamel.

Sulke studies word dikwels uitgevoer in gevalle waar eksperimente nie moontlik is nie. Byvoorbeeld, 'n wetenskaplike kan 'n gevallestudie doen wanneer die belanghebbende 'n unieke of skaars ervaring het wat nie in 'n laboratorium herhaal kan word nie.

3. Korrelasie Navorsing

Korrelasiestudies maak dit vir navorsers moontlik om na verhoudings tussen verskillende veranderlikes te kyk. Byvoorbeeld, 'n sielkundige kan daarop let dat as een veranderlike toename, 'n ander geneig is om af te neem. Terwyl sulke studies verband hou met verhoudings, kan hulle nie gebruik word om oorsaaklike verhoudings te impliseer nie. Die goue reël is dat korrelasie nie gelyke oorsaak is nie.

4. Naturalistiese waarneming

Naturalistiese waarneming gee navorsers die geleentheid om mense in hul natuurlike omgewings waar te neem. Hierdie tegniek kan veral nuttig wees in gevalle waar die ondersoekers glo dat 'n laboratoriuminstelling 'n onbehoorlike invloed op deelnemende gedrag kan hê.

Wat doen eksperimentele sielkundiges?

Eksperimentele sielkundiges werk in 'n wye verskeidenheid instellings, insluitende kolleges, universiteite, navorsingsentrums, regering en private besighede. Sommige van hierdie spesialiste kan fokus op die onderrig van eksperimentele metodes aan studente, terwyl ander navorsing doen oor kognitiewe prosesse, dieregedrag, neurowetenskap, persoonlikheid en vele ander vakgebiede.

Diegene wat in akademiese instellings werk, onderrig dikwels sielkunde kursusse , benewens navorsing en publisering van hul bevindings in professionele tydskrifte. Ander eksperimentele sielkundiges werk met besighede om maniere te ontdek om werknemers meer produktief te maak of om 'n veiliger werkplek te skep, ' n spesialiteitsarea bekend as menslike faktore sielkunde .

Die geskiedenis van eksperimentele sielkunde

Om te verstaan ​​hoe eksperimentele sielkunde moet wees waar dit vandag is, kan dit nuttig wees om na te kyk hoe dit ontstaan ​​het. Sielkunde is 'n relatief jong dissipline wat in die laat 1800's opkom. Terwyl dit as deel van filosofie en biologie begin het, het dit amptelik sy eie studieveld geword toe die vroeë sielkundige Wilhelm Wundt die eerste laboratorium gestig het wat toegewy is aan die studie van eksperimentele sielkunde.

Van die belangrike gebeure wat gehelp het om die veld van eksperimentele sielkunde te vorm, sluit in:

'N Woord Van

Terwyl eksperimentele sielkunde soms as 'n afsonderlike tak of subfiel van sielkunde beskou word, word eksperimentele metodes wyd gebruik in alle areas van die sielkunde. Ontwikkelingsielkundiges gebruik eksperimentele metodes om te bepaal hoe mense deur die kinderjare en in die loop van die leeftyd groei. Sosiale sielkundiges gebruik eksperimentele tegnieke om te bepaal hoe mense deur groepe beïnvloed word. Gesondheidsielkundiges staatmaak op eksperimentering en navorsing om die faktore wat tot welsyn en siektes bydra, beter te verstaan.

> Bronne:

> Kantowitz, BH, Roediger, HL, & Elmes, DG. Eksperimentele Sielkunde. Stanford, CT: Cengage Learning; 2015.

> Weiner, IB, Healy, AF, Proctor, RW. Handboek van Sielkunde: Deel 4, Eksperimentele Sielkunde. New York: John Wiley & Sons, 2012.