Rubin se skale van lekker en liefdevol

Meet romantiese aanhangsel

Navorsers het 'n aantal verskillende teorieë voorgestel om die aard van liefde te verstaan, en baie het selfs probeer om maniere te bedink om sulke gevoelens te meet. Dit was sosiale sielkundige Zick Rubin wat een van die eerste navorsers was om 'n instrument te ontwikkel wat ontwerp is om liefde liefdevol te meet.

Volgens Rubin bestaan ​​romantiese liefde uit drie elemente:

 1. Aanhegsel: Die behoefte om versorg te word en met die ander persoon te wees. Fisiese kontak en goedkeuring is ook belangrike komponente van aanhegting.
 2. Omgee: Om die ander persoon se geluk te waardeer en soveel as jou eie te hê.
 3. Intimiteit: Privaat gedagtes, gevoelens en begeertes met die ander persoon deel.

Op grond van hierdie siening van romantiese liefde het Rubin twee vraelyste ontwikkel om hierdie veranderlikes te meet. Aanvanklik het Rubin ongeveer 80 vrae geïdentifiseer wat ontwerp is om die houdings wat 'n persoon van ander hou, te assesseer.

Die vrae is gesorteer volgens of hulle gevoelens van liefde of liefde weerspieël het. Hierdie twee stelle vrae is eers aan 198 voorgraadse studente geadministreer en 'n faktorontleding is dan uitgevoer. Die uitslae het Rubin toegelaat om 13 vrae vir 'liking' te identifiseer en 13 vrae vir 'liefde' wat betroubare maatstawwe van hierdie twee veranderlikes was.

Vrae in Rubin se Liking en Loving Scale

Die volgende voorbeelde is soortgelyk aan sommige van die vrae wat in Rubin se Liking en Loving Scale gebruik word:

Items wat vergelyk word

 1. Ek voel dat _____________ 'n baie stabiele persoon is.
 2. Ek het vertroue in ______________ se menings.
 3. Ek dink dat ______________ gewoonlik goed aangepas is.
 4. __________ is een van die mees geliefde mense wat ek ken.

Items wat liefdevol meet

 1. Ek voel sterk gevoel van besitlikheid teenoor ____________.
 1. Ek hou daarvan wanneer __________ in my vertrou.
 2. Ek sal byna enigiets doen vir _____________.
 3. Ek vind dit maklik om __________ se foute te ignoreer.

Rubin se navorsing oor sy teorie van liefde

Rubin se skale van liefde en liefde verskaf ondersteuning vir sy teorie van liefde. In 'n studie om te bepaal of die skale eintlik gedifferensieer was tussen liefde en liefde, het Rubin 'n aantal deelnemers gevra om sy vraelyste in te vul, gebaseer op hoe hulle beide oor hul lewensmaat en 'n goeie vriend gevoel het. Die uitslae het aan die lig gebring dat goeie vriende hoog op die skaal aangeteken het, maar net betekenisvolle ander het hoog op die skale vir liefde geken.

In sy navorsing het Rubin 'n aantal eienskappe geïdentifiseer wat onderskei het tussen verskillende grade van romantiese liefde. Byvoorbeeld, hy het bevind dat deelnemers wat hoog op die liefdesskaal gegradeer het, ook baie meer tyd in mekaar se oë gekyk het in vergelyking met dié wat net as swak verlief beskou het.

Liefde is nie 'n konkrete konsep nie en is dus moeilik om te meet. Rubin se skale van liefde en liefde bied egter 'n manier om die komplekse gevoel van liefde te meet. In 1958 het sielkundige Harry Harlow voorgestel dat "sielkundiges in hul missie misluk het vir liefde of liefde.

Die klein dingetjie wat ons van liefde ken, oortref nie eenvoudige waarneming nie, en die ding wat ons daaroor skryf, is beter geskryf deur digters en romans. "

Rubin se navorsing was 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van romantiese liefde en het die weg gebaan vir toekomstige navorsing oor hierdie fassinerende onderwerp.

Verwysings:

Harlow, HF (1958). Die aard van liefde. Amerikaanse sielkundige, 13, 673-685.

Rubin, Zick. 1970. Meting van romantiese liefde. Blaar van Persoonlikheid en Sosiale Sielkunde, 16, 265-273.