12-stap tradisies: 'n Studie van Tradisie 6

Die 12 tradisies dien as riglyn of handleiding vir 12-stap groepe soos Alkoholiste Anoniem (AA) en Al-Anon. Hier bespreek ons ​​tradisie 6.

Wat tradisie 6 sê

Ten einde die integriteit van die program te behou en hul primêre geestelike doel te handhaaf, ondersteun 12-stap-ondersteuningsgroepe nie enige buite-organisasies en oorsake nie.

"Tradisie 6 : Ons groepe moet ons naam nooit by enige verwante fasiliteit of buite-onderneming onderskryf, finansier of uitleen nie, sodat probleme van geld, eiendom en prestige ons van ons primêre doel aflei."

En die Al-Anon-weergawe voeg by: "Alhoewel 'n aparte entiteit, moet ons altyd met Anonieme Alkoholiste saamwerk."

Die lang vorm weergawe van tradisie 6

AA het 'n langvormige weergawe van al die tradisies wat dit in meer besonderhede verduidelik. Hier is die lang vorm van Tradisie 6:

"Probleme van geld, eiendom en gesag kan ons maklik van ons primêre geestelike doel aflei. Ons dink dus dat enige aansienlike eiendom van werklike gebruik aan AA afsonderlik opgeneem en bestuur moet word, en sodoende die materiaal van die geestelike verdeel. Groepe moet as sodanig nooit aangegaan word nie. Sekondêre hulpmiddels aan AA, soos klubs of hospitale wat baie eiendom of administrasie benodig, moet opgeneem word en so afgesonder word dat hulle, indien nodig, vryelik deur die groepe weggegooi kan word. Daarom behoort sulke fasiliteite nie die AA-naam te gebruik nie. Hulle bestuur moet die uitsluitlike verantwoordelikheid van die mense wees wat hulle finansieel ondersteun. Vir klubs is AA-bestuurders gewoonlik verkies. Maar hospitale, sowel as ander herstelplekke, behoort goed te wees. buite AA - en medies onder toesig. Alhoewel 'n AA-groep met enigiemand kan saamwerk, behoort sulke samewerking nooit so ver as affiliasie of endossement, werklik of geïmpliseer nie. 'n AA-groep kan hom nie bind nie.

Wat dit beteken

As individue is lede van 12-ste ondersteuningsgroepe vry om te onderskryf, te finansier of te verbind met enige organisasie, godsdiens, politieke party, liefdadigheidsorganisasie of burgerlike organisasie wat hulle wil. Maar as 'n groep kan sodanige endossement tot misverstand en verwarring lei.

Met so baie buite-organisasies die afgelope jare probeer om die naam van Alkoholiste Anonieme of Al-Anon Familiegroepe te gebruik om hul behandelingsprogramme of terapiebenaderings te bevorder, is dit belangriker as ooit dat Tradisie 6 waargeneem word.

Alhoewel individuele lede kan aanbeveel of selfs in diens van sulke organisasies, moet die groep as geheel vermy om sy naam by hierdie buite-ondernemings, naamlik professionele behandelingsfasiliteite of terapeute, te assosieer.

Waarom tradisie 6 belangrik is

Selfs waardige projekte soos die aanvang van 'n 12-stap-klub of die ondersteuning van 'n skuiling vir mishandelde gades, moet nie as 'n groepsprojek aangegaan word nie, maar eerder as 'n poging van lede as individue, indien hulle dit verlang. Hierdie situasies kan altyd stryd oor finansies en beheer behels en kan 'n groep en die gemeenskap verlei van die primêre fokus op herstel.

Lede kom elke week in die kamers op soek na hulp uit die ervaring, krag en hoop van ander lede. Hierdie proses kan onderbreek word as die groep deel van die toegewyde tyd spandeer vir die bespreking van buite-aktiwiteite. Wanneer 'n groep se bespreking oorheers word deur buitekwessies, beroof dit individuele lede van hul vergaderingstyd. Kortom, tradisie 6 verseker eenheid binne die groep.

> Bronne:

> Al-Anon Familie Groepe. Die Twaalf Tradisies.

> Anonieme Alkoholiste. Die Twaalf Tradisies (Die Lang Vorm) .