Alkohol- en geweldnavorsing

NIAAA Studies Wys Alkohol se Rol in Geweld

Alhoewel alkoholgebruik al jare lank met geweld in al sy vorme geassosieer word. Alkoholverbruik word in die Verenigde State elke jaar in die Verenigde State vir ernstige en soms noodlottige gesondheids-, sosiale en ekonomiese probleme geblameer.

Navorsers het ' n verband gevind tussen alkoholgebruik en persoonlike geweld (soos selfmoord), interpersoonlike geweld (huishoudelike mishandeling, verkragting, moord) en groep geweld (soos ongerymdheid en onwrikbare dade by sportgebeurtenisse).

Wetenskaplikes hoop dat 'n beter begrip van die verband tussen alkoholverbruik en geweld kan help om nuwe maniere te vind om die frekwensie en gevolge van geweld te verminder.

Die volgende NIAAA-befondsde studies is onder baie wat die verband tussen drink en geweld ondersoek het:

Antisosiale Persoonlikheidsversteuring, Alkohol en Agressie
Volgens drs. F. Gerard Moeller en Donald M. Dougherty, mense met 'n antisosiale persoonlikheidsversteuring (ASPD), 'n psigiatriese toestand wat gekenmerk word deur 'n deurlopende patroon van verontagsaming van ander mense se regte, dikwels vergesel van gewelddadige gedrag, kan veral vatbaar wees vir alkoholverwante aggressie .

Verskille in alkoholgeïnduceerde aggressie
Dit is moeilik om die meganismes van alkohol se skakel na aggressiewe gedrag by mense te bestudeer. Navorsers het dus op diermodelle staatgemaak om die alkohol-aggressieverhouding beter te definieer. Dr. J.

Dee Higley ondersoek navorsing in diere om te wys hoe individuele verskille in breinchemie impulsiwiteit, aggressie en alkoholgeïnduceerde aggressie voorspel.

Slagoffer En Oortredende Selfverslae Van Alkohol Betrokkenheid In Misdaad
Gewelddadige misdaad het gedurende die 1990's 'n algehele afname beleef. Net so het die aantal gewelddadige misdade wat aan oortreders wat alkoholiese drank gedrink het ten tye van hul oortredings toegeneem, ook afgeneem.

Mnr. Lawrence A. Greenfeld en me. Maureen A. Henneberg doen verslag oor veranderinge in alkoholverwante geweld wat blyk uit nasionale opnames van slagoffers van misdaad en oortreders.

Hofprosedures vir die hantering van toegewyde bestuurders
Die bestuur van dronk (DWI) is een van die mees algemene misdade wat verband hou met alkoholgebruik, en baie DWI-oortreders bly steeds dronk nadat hulle vir die eerste keer in hegtenis geneem is. Om hierdie herlewing te verminder en die DWI-oortredings in die eerste plek te voorkom, het die howe talle sanksies ontwikkel.

Alkohol en seksuele aanranding
Ongeveer die helfte van alle gevalle van seksuele aanranding en verkragting behels alkoholgebruik deur die oortreder, die slagoffer of albei. In minstens 80 persent van seksuele aanrandings ken beide die oortreder en die slagoffer mekaar; Alhoewel alkoholverwante seksuele aanrandings dikwels voorkom onder vreemdelinge of mense wat mekaar nie goed ken nie.

Alkoholmisbruik en kindermishandeling
Navorsers het die rol van alkoholmisbruik ondersoek as beide 'n oorsaak en 'n gevolg van kindermishandeling. Alhoewel mens intuïtief kan aanvaar dat ouerlike alkoholmisbruik 'n kind se risiko van fisieke of seksuele mishandeling en verwaarlosing sou vererger, ondersteun die studies wat tot dusver gedoen is nie ondubbelsinnig hierdie aanname nie.

Omgekeerd het studies konsekwent gevind dat kindermishandeling en verwaarlosing gereeld geassosieer word met volwasse alkoholprobleme, ten minste onder vroue.

Alkoholverwante Intieme Vennoot Geweld
Soos met ander vorme van geweld, blyk dit dat alkohol 'n belangrike rol speel in intieme vennootgeweld . Opname resultate dui daarop dat IPV meer algemeen onder etniese minderhede as onder blankes voorkom. Navorsers het verskeie teorieë voorgestel om te verduidelik waarom pryse van IPV wissel tussen etniese groepe in die Verenigde State.

Alkohol en Geweld in die Lewe van Bende Lede
Die lewe binne 'n bende sluit twee endemiese kenmerke in: geweld en alkohol.

Tog, volgens dr. Geoffrey P. Hunt en Karen Joe Laidler, tot op hede, het die meeste navorsers van bendegedrag gefokus op geweld en die verhouding daarvan met onwettige dwelms, wat die belangrikheid van alkohol in die bende lewe grootliks negeer.

Self-gerapporteerde Alkoholgebruik en Misbruik Deur Arrestees
Ondersoeke van arrestees oor hul alkohol en ander dwelmgebruik bied waardevolle data wat gebruik kan word om die verband tussen substansgebruik en geweld te ondersoek. Dr. Susan E. Martin, dr. Kendall Bryant, en me. Nora Fitzgerald se huidige data wat versamel is in die Arrogante Drug Abuse Monitoring (ADAM) program vir 1998.