Die kombinasie van huishoudelike mishandeling en alkohol

Sommige twyfel die rol Alkohol speel

Statistieke blyk 'n verband tussen alkohol- en dwelmmisbruik en huishoudelike geweld aan te dui, maar sommige navorsers bevraagteken die oorsaak-en-gevolg-verhouding. Studie van huishoudelike geweld dokumenteer dikwels hoë dosisse alkohol en 'n ander dwelm-betrokkenheid (AOD), en AOD-gebruik is bekend om oordeel te benadeel, inhibisie te verminder en aggressie te verhoog.

Alkoholisme en kindermishandeling, insluitend bloedskande, blyk ook te wees.

Hoë koers van alkoholgebruik

Op die oppervlak lyk dit moeilik om te argumenteer met die getalle wat gerapporteer is in huishoudelike geweldstudies . Volgens die Nasionale Raad oor Alkoholisme en Dwelmafhanklikheid, toon die Buro vir Justisie Statistiek dat twee derdes van slagoffers van spousale geweld rapporteer dat die dader gedrink het. In 'n wêreldwye studie van intieme vennootgeweld, was die kans wêreldwyd hoër in verhoudings waar een of albei vennote probleme gehad het met alkohol, in vergelyking met verhoudings waar geen van hulle was nie.

Geen oorsaak-en-effekverwantskap nie?

Maar diegene wat die dinamika van huishoudelike mishandeling bestudeer, sê daar is geen werklike navorsing om aan te dui dat alkoholisme en dwelmmisbruik huishoudelike geweld veroorsaak nie . Alhoewel navorsing dui daarop dat onder mans wat swaar drink, daar 'n hoër aantal aanvalle is wat tot besering lei. Die meerderheid mans wat as hoëvlak drinkers geklassifiseer word, misbruik nie hul vennote nie.

Daarbenewens kom baie van die fisieke beledigende voorvalle voor in die afwesigheid van alkoholgebruik.

'N Oorvleueling in sosiale probleme

Volgens die Vroue se Landelike Voorspraakprogram ondersteun geen bewyse 'n oorsaak-en-effek verhouding tussen die twee probleme nie. Die relatief hoë voorkoms van alkoholmisbruik onder mans wat beslag het, moet gesien word as die oorvleueling van twee afsonderlike sosiale probleme, beweer dit.

Volgens die veiligheidsone is daar geen bewyse dat alkoholgebruik of afhanklikheid verband hou met die ander vorme van dwang gedrag wat deel uitmaak van die patroon van huishoudelike geweld nie. "Ekonomiese beheer, seksuele geweld, en intimidasie, byvoorbeeld, is dikwels deel van 'n batterier se deurlopende patroon van mishandeling, met min of geen identifiseerbare verband met sy gebruik of afhanklikheid van alkohol ."

Battering is Leer Gedrag

Battery is 'n sosiaal geleerde gedrag, en is nie die gevolg van dwelmmisbruik of geestesongesteldheid nie . "Mense wat beslagmatig gebruik, gebruik alkoholmisbruik as 'n verskoning vir hul geweld. Hulle probeer om hulself te verlig van die verantwoordelikheid vir die probleem deur dit te blameer vir die gevolge van alkohol," sê hulle.

Alkohol maak nie en kan nie 'n man misbruik nie, maar word dikwels as verskoning gebruik. Baie mans drink en misbruik niemand as gevolg daarvan nie. Aan die ander kant misbruik baie mans vroue as hulle nugter is. Dit kan vir sommige mans makliker wees en vir sommige vroue om te glo dat die geweld nie sou gebeur het as 'n drankie nie geneem is nie.

Ontkenning en minimalisering

Dit is deel van die ontkenningsproses. Alkoholisme en beslaglegging deel ook soortgelyke eienskappe.

Albei kan geslaag word van geslag tot geslag, beide behels ontkenning of minimalisering van die probleem, beide behels die isolasie van die familie.

So, hoekom doen batterers dit? Hoe kan jy sê of jy in gevaar is? As jy in 'n beledigende verhouding is, wat kan jy doen? Kom meer te wete oor wat huishoudelike misbruik kan veroorsaak.

> Bronne