Wat om te verwag tydens 'n GEP-vergadering

Weet wat om te verwag tydens 'n GEP-vergadering vir u kind met spesiale behoeftes

Sodra vasgestel word dat 'n kind in aanmerking kom vir spesiale onderwysdienste, moet 'n IEP of geïndividualiseerde Opvoedkundige Program ingestel word. Tydens 'n GOP-vergadering word die besluite aangaande spesiale onderwys en verwante dienste gemaak sodat 'n geïndividualiseerde opvoedkundige plan geskep kan word.

Wat is 'n GEP?

Die EP is 'n regsdokument wat deur u kind se opvoedingspan ontwikkel is, gebaseer op die besluite wat geneem is tydens die IEP-vergadering.

Dit dokumenteer die dienste wat nodig is om 'n kind se individuele leerbehoeftes te bevredig en beskryf hoe en waar hierdie dienste gelewer sal word. Die plan sal inligting verskaf oor jou seun se huidige vlak van opvoedkundige prestasie en sal spesifieke meetbare jaarlikse doelwitte insluit wat hy na verwagting binne die jaar sal bereik. Dit sal ook korttermyndoelwitte insluit wat hy gedurende die jaar op verskeie punte sal verwag om vordering te maak met sy jaarlikse doelwitte.

Die skool moet elkeen van die dienste en modifikasies of akkommodasie wat in die plan uiteengesit is, voorsien. Sodra die GOP geskryf is, sal die GEP-span minstens een keer per jaar vergader om die vordering te hersien en te bepaal of aanpassings gemaak moet word, hoewel dit dikwels help om meer gereeld te ontmoet om die plan te hersien en te hersien, afhangende van die kind se vordering.

Die IEP-span

Die volgende persone moet genooi word om die vergadering by te woon: die kind se ouers, die kind hom of haar as hy ouer as 14 is, die kind se gereelde onderwysonderwyser, 'n spesiale onderwysonderwyser, 'n skoolstelselverteenwoordiger, 'n professionele persoon wat die evalueringsdata kan interpreteer, en enige ander mense met kennis of spesiale kundigheid oor jou seun.

Hierdie groep mense sal jou kind se IEP-span opmaak. Dit is baie voordelig wanneer alle spanlede op 'n gesamentlike manier saamwerk om 'n student se opvoedkundige plan uit te voer.

As jy enige vrae of enige besorgdheid het, moet asseblief nie huiwer om hulle tydens die vergadering te bring nie. U is 'n integrale deel van u kind se opvoedkundige span.

Jy, as ouer, ken jou kind die beste. Jou insigte rakende jou kind - sy behoeftes en sterk punte - is waardevol en jou rol op die span is noodsaaklik. Moet dus nie bang wees om op te praat en jou gedagtes, idees en vrae openlik te deel nie.

Die Eerste GEP-vergadering

Kom in die vergadering, dit is handig as u 'n lys van u bekommernisse en die hoofdoelwitte wat u vir u kind het gedurende hierdie akademiese jaar voorberei. Identifiseer die spesifieke areas waarin u kind sukkel. Wat is die vaardighede wat jy wil sien verbeter? Skets enige vrae wat u in die vergadering wil oplos. Dink aan hoe jy gereelde kontak met jou kind se onderwyser of ander toepaslike skoolpersoneel wil opstel. U kan selfs versoek dat die span weer binne twee maande ontmoet om te hersien hoe dinge gaan.

Die eerste IEP-vergadering kan 'n oorweldigende tyd vir enige ouer wees. Daar is soveel nuwe inligting om in te neem as jy meer en meer leer oor spesiale onderwysdienste en hoe hulle jou kind die beste kan baat. Ouer toestemming is nodig om die IEP in werking te stel. As jy onseker is oor die plan of net meer tyd wil hê om dit te oorweeg, is dit perfek om dit huis toe te neem om later te hersien en te teken.

Sodra u goed voel en goedgekeur het van die plan, kan spesiale onderwysdienste vir u kind ingestel word.

Bron:

Amerikaanse Departement van Onderwys. Gids vir die Individuele Onderwysprogram Kantoor van Spesiale Onderwys en Rehabilitatiewe Dienste. Julie 2000.