Belangrike feite, figure en voorbeelde van gevalle van kindermisbruik

Kindermishandeling is meer algemeen as baie dink.

Mense dink dikwels dat kindermishandelinggevalle iets is wat in ander gesinne en ander wyk voorkom, maar nie naby aan hulle nie. Maar almal moet bewus wees dat slagoffers van kindermishandeling uit alle sosio-ekonomiese agtergronde, lewendesituasies en rasse kom.

Ongelukkig toon statistiek oor kindermishandeling dat meer as 1500 kinders elke jaar in die Verenigde State sterf van kindermishandeling en verwaarlosing.

Daarbenewens is 75 persent van dodelike slagoffers van kindermishandeling onder die ouderdom van 3 jaar oud, en 78 persent van die dodelike mishandelde kinders is deur 'n ouer benadeel. Dit is nie die spreekwoordelike vreemdeling wat die meeste gevaar vir kinders inhou nie, maar die mense wat toevertrou is om vir hulle te sorg. En dit is nie net mans wat kinders seermaak nie, 54 persent van die aangemeldende misbruikers was vroue en 45 persent was mans.

Vir 2015 was daar 683,000 (afgeronde) slagoffers van kindermishandeling en verwaarlosing. Die slagoffer tarief was 1 op 110 kinders vir aangemelde gevalle.

Verwaarlosing is die mees algemene vorm van kindermishandeling, gevolg deur fisiese mishandeling, seksuele misbruik, sielkundige misbruik en laastens mediese verwaarlosing. Dink jy 'n kind wat jy ken, of een wat jy op die speelgrond sien, kan dalk in gevaar wees? Jy kan dalk nie huiwerig wees om in te gryp nie, maar 'n kind in gevaar kan ly.

Kindermisbruik Sake en stories

Hierdie kindermishandeling gevalle en stories reguit uit die koerantopskrifte kan help om te beklemtoon hoe algemene kindermishandeling is dat almal meer geneig sal wees om vermoedelik kindermishandeling en verwaarlosing aan te meld:

Klaar maak

Ongelukkig word baie meer gevalle van kindermishandeling nie gerapporteer nie. As jy dink 'n kind word mishandel of verwaarloos, rapporteer dit. Baie mense is huiwerig om ander mense se ouerskapstyle te betwis of te vra, maar as hul gedrag beledigend of verdag lyk, vertrou jou maag en kontak die owerhede.

Die meeste state het 'n verslag oor kindermishandeling of 'n hotline wat u kan gebruik sodat kinderwelsynspesialiste vermoedlike gevalle van kindermishandeling of verwaarlosing kan ondersoek.

> Bron