Mishandeling en verwaarlosing Plaas kinders in gevaar vir gestremdhede

Mishandelende en nalatige ouers het verwoestende effekte op kinders

Kindermishandeling en verwaarlosing het verwoestende uitwerking op kinders wat 'n leeftyd kan verduur. Mishandeling en verwaarlosing kan die moontlikheid verhoog dat 'n kind ontwikkelingsvertraging en langtermyn emosionele gestremdhede het. Hierdie kinders het ook 'n verhoogde risiko van betrokkenheid by dwelms, seksueel riskante gedrag en gedragsgestremdhede. Kindermishandeling kan fisies, seksueel of emosioneel wees.

Tekens van kindermishandeling

Kinders wat misbruik of verwaarlosing ervaar, kan waarneembare tekens toon. Hulle kan by die skool afgelaai word sonder geskikte klere vir die seisoen, sonder toesig te vroeg op skool gelaat of nie na-ure opgetel nie. Hulle kan gedragsprobleme hê, soos om verskeie dissiplinêre verwysings uit te voer. Hulle kan ook meer onttrek en emosionele gedrag toon, soos om maklik te huil, aan hulself te hou of probleme met betrekking tot eweknieë en volwassenes. Hulle is ook in gevaar vir swak skoolprestasie.

Ouers of ander versorgers wat hul kinders misbruik, is dikwels onder baie stres en kan hul stres op die kinders uitstryk. Hulle mag voel asof daar geen probleem is met hul gedrag teenoor die kind nie. In sulke huishoudings is dissipline geneig om ernstig te wees, en fisiese straf is die norm. Ouers kan emosioneel beledigend wees, met harde taal, neerlaag en bespotende gedrag teenoor hul kinders.

Identifisering van kinderverwaarlosing

Kinderverwaarlosing behels die ontkenning van 'n kind wat hy nodig het vir basiese oorlewing. Onvoldoende klere, voeding, opvoedkundige en emosionele ondersteuning is voorbeelde. Om 'n kind se fisiese behoeftes, soos behoorlike behuising, mediese sorg of basiese toesig te ontmoet, is dikwels probleme in nalatige huishoudings.

Kinders wat verwaarloos word, is dikwels swak voorbereid vir die skool en kan baie skool mis. Hierdie kinders kan van ander steel, in 'n poging om die dinge wat hulle nodig het te kry. Hulle mag ongewas en onbevooroordeeld lyk. Hulle kan vir lang tye siek wees. In sommige gevalle sal kinders wat nie voldoende toesig het nie, betrokke raak by dwelms of alkohol, en die ouers mag dalk nie bewus wees of nie omgee nie.

Fisieke Mishandeling

Fisieke mishandeling vind plaas wanneer 'n volwassene 'n kind seergemaak en besering veroorsaak. Fisiese besering kan veroorsaak word deur te slaan, oormatige spanking, sigaretbrandwonde (of ander tipes brandwonde of skurftes), skud, skop of ander tipes fisiese geweld. Bruises, brandwonde en snitte in ongewone plekke is moontlike tekens van mishandeling. Knippies op knieë en gekrapte elmboë, is egter gewoonlik algemene beserings wat kinders kry terwyl hulle speel. Wanneer ouers en kinders verskillende verduidelikings vir die oorsaak van 'n besering gee, kan misbruik 'n faktor wees.

Emosionele Misbruik

Emosionele mishandeling laat letsels op kinders wat nie altyd gesien kan word nie. Emosionele mishandeling beïnvloed negatief 'n kind se sielkundige en emosionele ontwikkeling en kan ook langtermyn-effekte hê op kognitiewe ontwikkeling. Mees emosionele mishandeling is mondeling. In hierdie gevalle sit ouers of versorgers voortdurend die kind af, skenk hom vir probleme wat hy nie moontlik kon veroorsaak het nie, noem hom name of gebruik soortgelyke vorme van mondelinge misbruik.

Emosionele mishandeling kan ook nie-fisiese straf insluit wat ontwerp is om die kind te verneder, skaam of verskrik te maak.

Seksuele mishandeling

Seksuele mishandeling vind plaas wanneer 'n volwassene onvanpaste seksuele betrokkenheid by 'n kind het. Dit kan seksuele praat of SMS of enige fisiese kontak, soos omgang, sodomie of aanraking behels. Soos met ander vorme van mishandeling, het seksuele misbruik verwoestende langtermyn-effekte op 'n kind se sielkundige en fisiologiese ontwikkeling.

Klaar maak

Skoolpersoneel is deur die wet verplig om voorvalle van vermoedelik mishandeling van kinders aan te meld. As jy bekommerd is dat 'n kind die slagoffer van mishandeling kan wees, is dit belangrik om die polisie te kontak om 'n verslag te maak.

Rapportering van misbruik is 'n kritieke eerste stap in die beskerming van die kind en om die gesin te help om die siklus van mishandeling en verwaarlosing te stop.