Die gevare van onbehandelde depressie in tieners

Wanneer depressie in tieners onbehandel word, kan die gevolge ernstig wees, en in sommige gevalle dodelik. Soos ander siektes, word onbehandelde depressie steeds erger en die tiener wat dit het, ly steeds.

Probleme wat depressiewe tieners kan raak

Tieners wat depressief is, het 'n hoë risiko om baie ernstige probleme te ontwikkel, aangesien hulle sukkel om die emosionele pyn te hanteer wat hulle voel.

Alhoewel die gedrag hieronder beskryf nie spesifiek vir depressie is nie, kan hulle vermoedens vir die teenwoordigheid van depressie of ander gemoedsversteurings ervaar.

Gedragsprobleme tuis: as gevolg van uitdaging, onttrekking van familielede of 'n voortdurende negatiewe houding.

Probleme wat meeding in sport: weens lae energie, prikkelbaarheid, gebrek aan vertroue of probleme om saam met eweknieë te kom.

Afname in skoolprestasie: veroorsaak deur probleme wat konsentreer, gebrek aan belangstelling of probleme met gesagsfigure.

Sosiale kwessies: as gevolg van gevoelens van waardeloosheid of gereelde validering of aandag van ander.

Dwelmmisbruik: gebruik dwelms in 'n poging om selfmedikasie, selfbeheersende slaapprobleme of ambivalensie oor die lewe te bly.

Roekelose gedrag: Om onverskillig te bestuur, seks te hê of betrokke te raak by onwettige aktiwiteite. Die gevolge van hierdie aksies kan dikwels verwoestend en lewensveranderend wees.

Selfskadelike gedrag : doelbewus seer in 'n poging om innerlike pyn uit te druk of te beheer.

Voortgesette depressie: herhalende episodes van depressie sal waarskynlik voorkom as die tiener ouer word.

Geweld teenoor ander: Selfverwerping kan ontwikkel om woede aan te rig en op ander te woed. Hierdie uitwerkende gedrag sal dikwels gevolge hê wat die tiener na meer depressiewe episodes lei.

Selfmoord dreigemente of pogings: depressiewe tieners het 'n hoë selfmoordsyfer as gevolg van die ervaar van betekenisvolle emosionele pyn wat hulle wil stop.

Onbehandelde depressie kan tieners op verwoestende maniere beïnvloed, wat dit krities belangrik maak om hulp te kry vir 'n tiener wat tekens toon om hierdie siekte te ontwikkel.