Disfunksionele Gedrag en Gesinspatrone

Die term disfunksionele word gedefinieer as "abnormale of gestremde funksionering" van 'n individu, tussen mense in enige vorm van verhouding, of tussen lede van 'n gesin. Swak funksionering verwys na beide gedrag en verhoudings wat nie werk nie en het een of meer negatiewe, ongesonde aspekte aan hulle, soos swak kommunikasie of gereelde konflik.

Dit is 'n term wat dikwels deur geestesgesondheidswerkers gebruik word vir interaksies tussen mense en word dikwels gebruik om enige verhouding waarin daar beduidende probleme of stryd is, te beskryf. Disfunksionele verhoudings of situasies is dikwels die impuls om hulp in psigoterapie te kry. Baie gesinne ontwikkel disfunksionele aspekte wanneer hulle probeer om 'n ontsteld tiener te hanteer omdat familielede gedwing word om aan te pas by die tiener se emosionele of gedragsprobleme wat hulle daagliks beïnvloed.

Voorbeelde van disfunksionele gedrag

Disfunksionele Familiepatrone

In disfunksionele gesinne is daar 'n verskeidenheid patrone wat kan voorkom.

Hier is die algemeenste:

Baie gesinne het tye wanneer hierdie patrone voorkom, maar dit is wanneer hulle begin om die norm te word wat disfunksie voorkom.

Die effekte van disfunksie op kinders

Wanneer disfunksionele patrone die standaard in 'n gesin word, is die nadelige uitwerking op die kinders groot en kan dit oorgedra word in hul volwasse verhoudings. Van hierdie potensiële en skadelike gevolge vir kinders is:

Gesinsterapie kan help disfunksie

As jou gesin wanfunksionering ervaar, kan dit 'n goeie opsie wees om familieterapie te soek. Gesinsterapie het getoon dat dit uiters doeltreffend is om nuwe maniere te kommunikeer, probleme op te los tussen familielede en om bronne van ondersteuning en krag vir mekaar te word.

Bron:

"Disfunksionele Familieverhoudings." Bruin Universiteit (2016).