Psigiatriese hospitalisasie vir ontsteld tieners

Hoe Psigiatriese Hospitale 'n Tiener in Krisis Help

Psigiatriese hospitale bied die hoogste vlak van behandeling beskikbaar vir tieners en is bedoel vir die korttermyn stabilisering van ernstige geestesgesondheidskwessies. 'N hospitaal omgewing bied 'n geslote omgewing met 'n konstante kliniese toesig om hul veiligheid te verseker.

Wanneer is 'n psigiatriese hospitaal nodig?

Soortgelyk aan 'n hospitaal vir fisiese probleme, is 'n psigiatriese hospitaal ingestel om te gaan met bui of gedragsveranderinge wat skielik aan die gang kom en intensiewe struktuur en ingryping vereis om die tiener veilig te hou.

Situasies waarin 'n tiener hospitalisasie benodig, sluit in 'n selfmoordpoging, wat iemand met 'n wapen, hallusinasies, onbeheerbare fisiese woede of maniese episodes bedreig. Tieners benodig verskillende behandeling van volwassenes. Dit is dus belangrik dat tieners op 'n adolessente eenheid geplaas word, waar die personeel opgelei word in die hantering van jonger pasiënte.

Behandeling in 'n adolessente psigiatriese hospitaal

Die twee belangrikste dinge om te weet oor psigiatriese hospitale is:

  1. Die behandeling is vinnig en intens.
  2. Die duur van die verblyf sal baie kort wees, gewoonlik 'n paar dae.

Hospitale vir geestesgesondheidskwessies is bedoel om die krisis deeglik te evalueer, vinnig op te tree om die tiener te stabiliseer en 'n plan vir voortgesette sorg te ontwikkel.

'N Omvattende evaluering begin by die opname en word voltooi deur die tiener, familielede en geestesgesondheid of skoolpersoneel wat met die tiener gewerk het, te ondervra en kan relevante inligting verskaf.

Hierdie assessering oorweeg die vorige geskiedenis van probleme in bui of gedrag, gebruik van dwelms of alkohol, vorige behandeling, fisiese siekte of simptome, en familiegeskiedenis van geestesongesteldheid.

Hospitale gebruik 'n behandelingspanbenadering met 'n uitgebreide personeel van professioneel opgeleide personeel. Spanlede mag psigiaters, sielkundiges, dwelmmisbruikberaders, terapeute, maatskaplike werkers, verpleegkundiges, aktiwiteitsterapeute, onderwysers en meer insluit.

Professionals uit elke dissipline evalueer die tiener en maak aanbevelings vir behandeling in die hospitaal en na ontslag.

Terwyl daar in die hospitaal tieners deelneem aan talle daaglikse gestruktureerde aktiwiteite, sluit dit in:

Ontslag beplanning

Kwijtingsplanning verwys na spesifieke planne vir die nasorg of opvolgbehandeling waaraan die tiener deelneem wanneer hy die hospitaal verlaat. Afhangende van hoe goed die tiener reageer op behandeling in die hospitaal, sal opvolgprogramme aanbeveel word. Sommige tieners mag residensiële behandeling benodig, terwyl ander voordeel kan trek uit dagbehandeling.

As medikasie en pogings by stabilisering beduidende veranderinge skep, kan 'n laer vlak van sorg, soos 'n alternatiewe skool of intensiewe buitepasiëntterapie , gepas wees.

Sodra die redes vir die krisis geïdentifiseer is en 'n tiener deur die behandelende psigiater en hospitaalpersoneel stabiel beskou word, sal 'n saakbestuurder op die ontslagplan werk.

'N Gevallebestuurder werk saam met ouers oor die opstel van nasorgdienste.

Verwysings na 'n terapeut, psigiater of ander diensverskaffers sal gemaak word. Gewoonlik sal 'n saakbestuurder opvolgaanstellings instel om te verseker dat die tiener gesond bly as sy tuis ontslaan word.

Soms voel ouers dat 'n tiener uit die hospitaal gehaas word. Hulle vrees dat hul tiener nie genoeg herstel het nie, of hulle is bekommerd dat veiligheidskwessies nie heeltemal opgelos is nie.

Ongelukkig is kort verblyf die realiteit van psigiatriese hospitale. Hulle is duur om te werk en is bedoel om die tiener te assesseer, die krisis te stabiliseer en kundigheid te bied om die tiener te help om die tiener in 'n minder intensiewe program te verander.

Daarom is dit belangrik om seker te maak dat u 'n duidelike begrip het van u tiener se ontslag instruksies. Dit is noodsaaklik om op te volg met die deurlopende diensverskaffers om u tiener geestelik gesond te hou.