Psigoterapie vir die behandeling van paniekversteuring

Sielkundige intervensies word dikwels gebruik vir die behandeling van paniekversteuring . Sommige algemene ingrypings wat vermoedelik voordelig is in die vermindering van paniekaanvalle en agorafobiese simptome, sluit in:

Kognitiewe gedragsterapie (CBT)

Kognitiewe gedragsterapie (CBT) fokus op die belangrikheid van beide gedrags- en denkprosesse in die begrip en beheer van angs en paniekaanvalle.

Die fokus van behandeling is op onvoldoende, obstruktiewe en skadelike gedrag en irrasionele denkprosesse wat bydra tot die voortsetting van simptome. Byvoorbeeld, onbeheerde kommerwekkende (gedagtes) oor wat mag of mag nie gebeur as jy 'n paniekaanval het nie, kan lei tot sekere situasies (gedrag).

CBT is wetenskaplik bestudeer vir die behandeling van paniekversteuring. Navorsing het voorgestel dat hierdie vorm van behandeling effektief is om baie van die simptome van paniek en angs te verlig. As jy CBT tegnieke gebruik, verwag om te werk aan veranderende gedagtes en gedrag vir vinnige resultate in verhoogde vermoë om jou simptome te beheer.

Kognitiewe Gedragsverandering

Donald Meichenbaum, Ph.D., is 'n sielkundige genoteer vir sy bydraes tot kognitiewe gedragsterapie. Hy het kognitiewe gedragsverandering (CBM) ontwikkel, wat fokus op die identifisering van disfunksionele selfspraak om ongewenste gedrag te verander.

Meichenbaum beskou gedrag as uitkomste van ons eie selfverwerkings.

Paniekversteuring, agorafobie of ander angsversteurings lei dikwels tot sekere denkpatrone en gedrag wat herstel kan verhinder. Maar as jy jou gedagtes verander, sal dit waarskynlik ook verander hoe jy op angswekkende situasies reageer.

Rasionale Emotiewe Gedragsterapie (REBT)

Rasionale emosionele gedragsterapie (REBT) is 'n kognitiewe gedragstegniek wat ontwikkel is deur Albert Ellis, Ph.D. REBT is bekend om effektief vir die behandeling 'n verskeidenheid angsversteurings te wees. Die kognitiewe en gedragstegnieke wat in REBT gebruik word, het effektiwiteit getoon in die behandeling van paniekversteuring.

Oorweeg die oupa van CBT, het Ellis sy tegniek ontwikkel om sy pasiënte te leer om "irrasionele oortuigings" of negatiewe gedagtes wat hy geglo het, hul sielkundige probleme op te spoor en te betwis.

Paniek-gefokusde psigodinamiese terapie (PFPP)

Paniek-gefokusde psigodinamiese psigoterapie is 'n vorm van behandeling vir paniekversteuring gebaseer op sekere psigoanalitiese konsepte. Oor die algemeen aanvaar hierdie begrippe dat mense deur vroeë menslike ervarings gedefinieer word en dat onbewuste motiewe en sielkundige konflikte die kern van die huidige gedrag is. Die onbewuste verstand, of onderbewussyn, is 'n wegkruip plek vir pynlike emosies. Verdedigingsmeganismes hou hierdie pynlike emosies weggesteek, maar as hierdie pynlike emosies in die bewuste verstand ingebring kan word, kan hulle hanteer word en die simptome van paniekversteuring en gepaardgaande gedrag kan uitgeskakel of verminder word.

Groepterapie

Volgens die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging kan die voordele van groepterapie die volgende insluit:

  1. Vermindering van skaamte en stigma deur ervarings te bied met ander wat soortgelyke simptome en probleme het;
  2. Verskaffing van geleenthede vir modellering, inspirasie en versterking deur ander groeplede; en
  3. Voorsiening van 'n natuurlike blootstelling omgewing vir pasiënte wat bang is om paniek simptome in sosiale situasies te hê.

Paartjies en Gesinsterapie

Die simptome van paniekversteuring kan verhoudings onder familielede of belangrike ander beïnvloed. Gesinsterapie om afhanklikheidsbehoeftes van die paniek lyer aan te spreek, ondersteuningsvraagstukke, kommunikasie en opvoeding kan voordelig wees as 'n addisionele behandeling.

Dit word nie aanbeveel dat familie terapie die enigste terapeutiese ingryping is vir diegene met paniekversteuring nie.

Bronne:

Corey, Gerald. (2012). Teorie en praktyk van berading en psigoterapie, 9de uitg., Belmont, CA: Thomson Brooks / Cole.

Kaplan MD, Harold I., en Sadock MD, Benjamin J. (2011). Kaplan en Sadock se Synopsis van Psigiatrie: Gedragswetenskappe / Kliniese Psigiatrie, 11de uitgawe, Philadelphia: Wolters Kluwer.