Is daar verskillende soorte grenslynpersoneel?

Die navorsing is gemeng

Borderline persoonlikheidsversteuring (BPD) word geassosieer met 'n aantal verskillende tekens en simptome . Om met BPD gediagnoseer te word, moet 'n individu net vyf uit 'n totaal van nege diagnostiese kriteria ontmoet, wat beteken dat BPD in een persoon baie anders kan lyk as BPD in 'n ander. Dit het daartoe gelei dat sommige kundiges wonder of daar eintlik verskillende tipes grenspersoonlikhede is.

BPD Subtipes in Populêre Media

In populêre media en popsielkunde boeke is daar baie besprekings oor verskillende BPD subtipes.

Byvoorbeeld, in haar boek Verstaan ​​die grenslyn Moeder beskryf dr. Christine Lawson vier subtipes van moeders met BPD: die Waif (hulpeloos), die Hermit (vreeslik / vermydend), die Koningin (beherende) en die Heks (sadisties).

In die Essential Family Guide to Borderline Persoonlikheidsversteuring deur Randi Kreger, word mense met BPD gegroepeer in laer-funksionele / konvensionele tipes teenoor hoër funksionele / onsigbare tipes.

Die konvensionele tipe word beskryf as 'n baie selfvernietigende gedrag wat gereeld hospitalisasie vereis en baie lae funksionering, wat beteken dat hy of sy nie kan werk of skool toe gaan nie. Die skrywer noem hierdie selfvernietigende gedrag "waarnemend in", 'n idee wat korreleer met die konsep van die internalisering van simptome .

In teenstelling hiermee word die onsigbare tipe beskryf as goed in die meeste kontekste funksioneer, maar in 'n groot mate van "optrede" gedrag, soos mondelinge mishandeling, kritiek op ander of gewelddadig. Hierdie beskrywing korreleer goed met die konsep van eksternalisering van simptome

Hierdie subtipes van BPD in populêre literatuur is afgelei van die outeurs se eie deskundige opinies oor die bestaan ​​van verskillende soorte grenspersoonlikhede.

Meer onlangs het navorsers probeer om 'n kwantitatiewe benadering te neem om subtipes van BPD te beskryf. Die navorsing oor die onderwerp verf 'n meer ingewikkelde prentjie.

Die navorsing

Die navorsing oor die bestaan ​​van subtipes van BPD is gemeng. Sommige navorsingstudies het bevind dat BPD as 'n verenigde diagnostiese entiteit behandel kan word sonder die teenwoordigheid van duidelike subtipes. Maar ander studies het sekere subtipes van BPD geïdentifiseer.

Een studie, wat verskillende tipes grenspersoonlikhede ondersoek het, gebaseer op patrone van mede-voorkomende persoonlikheidsprobleme, het drie subtipes van BPD geïdentifiseer wat op die drie groepe persoonlikheidsversteurings in die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings : Groep A, Groep B , Groep C. Diegene in die Groep A-groep het geneig om meer paranoïede denke en eksentrieke gedrag te betrek, maar dié in B het meer dramatiese of arrogante persoonlikhede gehad, en diegene in C was geneig om meer vreesaanjaend te wees.

Nog 'n studie wat ondersoek BPD subtipes in adolessente seuns en meisies met BPD gevind betroubare subtipes in meisies, maar nie seuns. Meisies met BPD het geneig om te val in een van die volgende kategorieë: hoë funksionering internaliserende, depressiewe internalisering, histrioniese en kwaad eksternalisering.

'N Derde studie het drie BPD-subtipes aangetref: onttrek-internaliserend, ernstig versteurd-internaliserend en angstig-eksterniserend.

Interessant genoeg, dui hierdie laaste twee studies daarop aan dat die onderskeid tussen interniserende versus eksterniserende simptome en hoë versus lae funksionering 'n belangrike een in BPD kan wees en sommige van die populêre sielkunde literatuur oor die onderwerp kan valideer. As gevolg van die teenstrydighede in die navorsingsliteratuur, is daar egter baie meer studie nodig oor hierdie onderwerp.

Behandeling Implikasies

Ten minste een studie het bevind dat individue met verskillende voorstellings van BPD anders kan reageer op behandeling.

In hierdie studie het individue van die subtipe met ernstige versteurde internaliserings nie die simptomeverbetering met behandeling gesien nie, terwyl diegene in die angstig-eksterniserende en onttrek-internaliserende subtipes gedoen het.

Dit dui daarop dat die prognose vir BPD anders kan wees, afhangende van die subtipe waaraan 'n individu behoort. Daar is egter baie meer navorsing nodig voordat ons enigiets definitief oor differensiële behandelingsreaksie kan sê.

Bronne:

Amerikaanse Psigiatriese Vereniging. Diagnostiese en statistiese handleiding van geestesversteurings, 4de ed, teks hersiening. Washington, DC, outeur, 2000.

Bradley R, Conklin CZ, Westen D. Die grens persoonlikheidsdiagnose in adolessente: Geslagsverskille en subtipes. Tydskrif vir Kindersielkunde en Psigiatrie , 46 (9): 1006-1019, 2006.

Clifton A, Pilkonis PA. Bewys vir 'n enkele latente klas Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings. Omvattende Psigiatrie , 48 (1): 70-78, 2007.

Critch Field KL, Clarkin JF, Levy KN, Kernberg OF. Organisasie van mede-voorkomende as II-funksies in grenslange persoonlikheidsversteuring. Britse Tydskrif vir Kliniese Sielkunde , 47 (2): 185-200, 2008.

Digre EI, Reece J, Johnson AL, Thomas RA. Behandeling reaksie in subtipes van borderline persoonlikheidsversteuring. Persoonlikheid en Geestesgesondheid , 3 (1): 56-67, 2009.