Leerstyle Gebaseer op Jung se teorie van persoonlikheid

1 - Jungiese leerstyle

Sam Edwards / Caiaimage / Getty Images

Het jy al ooit gevoel dat jy op 'n bepaalde manier die beste leer? Hierdie leerstyle beïnvloed hoe goed ons onder sekere omstandighede leer. Sommige studente leer die beste deur inligting te hoor terwyl ander die beste leer deur dit te sien. Sommige teorieë het ontstaan ​​om te beskryf hoe studente verkies om die beste te leer.

Een leerstylteorie is gebaseer op die werk van die analitiese sielkundige Carl Jung , wat 'n teorie van psigologiese tipes ontwikkel het wat ontwerp is om mense in terme van verskillende persoonlikheidspatrone te kategoriseer. Jung se teorie fokus op vier basiese sielkundige funksies:

  1. Ekstra weergawe vs Introversion
  2. Sensasie vs Intuïsie
  3. Dink vs. Feeling
  4. Oordeel vs Waarneming

Hierdie teorie het later gelei tot die ontwikkeling van die nou bekende Myers-Briggs Type Indicator .

Benewens die invloed van persoonlikheidsassessering, kan Jung se dimensies ook gebruik word om verskillende leerstyle te assesseer en te beskryf. Alhoewel elke dimensie 'n unieke aspek van 'n leerstyl verteenwoordig, is dit belangrik om te onthou dat u individuele leerstyl 'n kombinasie van hierdie dimensies kan insluit. Byvoorbeeld, jou leerstyl mag elemente van ekstroverte, senserende, gevoelende en waarnemende leerstyle insluit.

Gaan voort met lees om meer oor elke dimensie te leer om te bepaal watter kombinasie jou unieke styl die beste beskryf.

2 - Ekstra Leerstyl

Tom Merton / Caiaimage / Getty Images

Die eerste komponent van die Jungiese leerstyl dimensies dui aan hoe leerders interaksie met die buitewêreld het. Buitengewone leerders geniet om energie en idees van ander mense te genereer. Hulle verkies om te sosialiseer en in groepe te werk. Leeraktiwiteite wat buiteversoeke behaal, sluit in om ander te leer hoe om 'n probleem, gesamentlike / groepwerk en probleemgebaseerde leer op te los. As jy daarvan hou om ander te leer, om deel te neem aan 'n groep en deur ervaring te leer, is jy waarskynlik 'n leerder wat 'n ekstra leerder het.

Aantal Ekstra Leerders

Ongeveer 60% van die leerders is leerlinge wat die leerders verdraai.

Eienskappe van Ekstreme Leerders

3 - Introvert Leerstyl

Dan Schaffer / Caiaimage / Getty Images

Alhoewel introverte leerders steeds sosiaal is, verkies hulle om self probleme op te los. Inverteerde leerders geniet om energie en idees uit interne bronne te genereer, soos dinkskrums, persoonlike refleksie en teoretiese eksplorasie. Hierdie leerders verkies om oor dinge te dink voordat hulle probeer om 'n nuwe vaardigheid te probeer. As jy alleenstudie, individuele werk en abstrakte idees geniet, is jy waarskynlik 'n introverte leerder.

Aantal Introverted Learners

Ongeveer 40% van leerders is introverte leerders.

Eienskappe van Introvert Leerders

4 - Senserende leerstyl

Matt Lincoln / Cultura Exclusive / Getty Images

Senserende leerders fokus op aspekte van die fisiese omgewing. Jung beskryf hierdie individue as geïnteresseerd in die eksterne wêreld. Hulle is geneig om realisties en prakties te wees, en verkies om staat te maak op inligting verkry deur ervaring. Terwyl mense met 'n senserende leerstyl bestel en roetine geniet, is hulle ook geneig om vinnig aan te pas by veranderende omgewings en situasies.

Aantal Senserende Leerders

Ongeveer 65% van die leerders het 'n senserende leerstyl.

Kenmerke van Sensate Leerders

5 - Intuïtiewe leerstyl

Tim Robberts / Taxi / Getty Images

Intuïtiewe leerders is geneig om meer op die wêreld van moontlikheid te fokus. Anders as om leerders te voel wat belangstel in die hier en nou, geniet intuïtiewe leerders die oorweging van idees, moontlikhede en moontlike uitkomste. Hierdie leerders hou van abstrakte denke, dagdroom en die toekoms voor.

Aantal Intuïtiewe Leerders

Ongeveer 35% van leerders is intuïtiewe leerders.

Kenmerke van intuïtiewe leerders

6 - Dink leerstyl

Westend61 / Getty Images

Individue met 'n denkende leerstyl is geneig om meer te fokus op die struktuur en funksie van inligting en voorwerpe. Dink leerders gebruik rasionaliteit en logika wanneer hulle met probleme en besluite hanteer. Hierdie leerders baseer dikwels besluite oor persoonlike idees van reg, verkeerd, regverdigheid en geregtigheid.

Aantal Dinkende Leerders

Ongeveer 55% van mans en 35% van die vroue het 'n denkende leerstyl.

Kenmerke van denkende leerders

7 - Voelleerstyl

Tim Robberts / Taxi / Getty Images

Mense met 'n gevoelstyl bestuur inligting gebaseer op die aanvanklike emosies en gevoelens wat dit genereer. Individue met hierdie leerstyl stel belang in persoonlike verhoudings, gevoelens en sosiale harmonie. As jy basiese besluite oor emosies baseer en konflik hou, kan jy 'n gevoel van leerstyl hê.

Aantal leerders voel

Ongeveer 45% van die mans 65% van die vroue voel leerders.

Kenmerke van leerders se gevoelens

8 - Beoordeling van leerstyl

Peopleimages.com / DigitalVision / Getty Images

Om leerders te oordeel is geneig om baie beslissend te wees. In sommige gevalle kan hierdie leerders eintlik eintlik besluite neem voordat hulle alles leer wat hulle van 'n situasie moet weet. Hierdie leerders verkies om orde en struktuur, daarom is hulle geneig om aktiwiteite en skedules baie noukeurig te beplan. As jy hoogs georganiseerd, detail-georiënteerd is en sterk opinies het, kan jy dalk 'n beoordelende leerder wees.

Aantal beoordelende leerders

Ongeveer 45% van mense beoordeel leerders.

Kenmerke van beoordelende leerders

9 - Leerstyl waargeneem word

Hill Street Studios / Blend Images / Getty Images

Om leerders waar te neem, is geneig om besluite te neem impulsief in reaksie op nuwe inligting en veranderende situasies. Hierdie leerders is egter geneig om meer te fokus op hul nuuskierigheid eerder as om besluite te neem. Anders as om leerders te oordeel wat nie hul gedagtes wil verander nie, verkies leerders om hul opsies oop te hou. As jy geneig is om baie projekte gelyktydig te begin (dikwels sonder om enige van hulle te voltooi), vermy streng skedules, en spring eerste in projekte sonder beplanning, jy mag dalk 'n waarnemende leerder wees.

Aantal waarnemende leerders

Ongeveer 55% van mense ervaar leerders.

Eienskappe van waarnemende leerders

Finale gedagtes

Die leerstyle wat gebaseer is op Jung se persoonlikheidsteorie verteenwoordig net een manier om te dink oor hoe mense leer. Terwyl die konsep leerstyle baie gewild bly, het navorsing min bewyse gevind om die idee te ondersteun dat aanbiedings wat op leervoorkeure gebaseer is, lei tot verbeterde leeruitkomste. Sommige ander teorieë wat poog om leerstyle te kategoriseer, sluit in die VARK leerstylmodel en die Kolb-leerstylmodel .