Mood Congruence and Incongruence in Bipolar Disorder

Klassifikasie help om psigotiese episodes te onderskei

Stemmingsongeluk is 'n term wat gebruik word om 'n ernstige simptoom van bipolêre versteuring te beskryf . Dit is 'n psigotiese kenmerk van die siekte waarin die persoon se geloof of aksie, hetsy deur hallusinasie of dwaling, nie ooreenstem met sy of haar bui nie.

Daarenteen beskryf gemoedsvergadering ook 'n psigotiese simptoom van bipolêre versteuring, maar in hierdie geval is die geloof of aksie in ooreenstemming met die persoon se bui.

Terwyl die verskil tussen gemoedsvergadering en incongruensie dalk min gevolge het - aangesien hulle albei verband hou met 'n psigotiese episode - die manier waarop elkeen 'n persoon se vermoë om te funksioneer en gedy, beïnvloed, kan opvallend anders wees.

Voorbeelde van humeur-incongruent en humeur-kongruente simptome

Incongruent beteken "konflik." As sodanig impliseer gemoedstoestand dat die simptome in stryd is met die persoon se huidige bui. Voorbeelde sluit in:

In elk geval stem die optrede van die persoon nie ooreen met die situasie of emosionele toestand nie. Die dwaling van supermagte, byvoorbeeld, val op geen manier saam met temas van magteloosheid wat inherent aan depressie is nie.

Daarenteen beteken kongruent "in ooreenkoms." In hierdie geval word enige simptome, hoe uiterlik, egter geadverteer as hulle in ooreenstemming met die persoon se huidige bui is.

Voorbeelde sluit in:

Die reaksie kan egter onredelik wees, maar hulle stem nogtans ooreen met die omstandighede of emosionele toestand van daardie persoon.

Bipolêre versteuring en psigose

Binne die konteks van bipolêre versteuring word beide 'n samelewing en inkongruensie gebruik om 'n psigotiese kenmerk van die siekte te beskryf.

Ons gebruik nie humeur kongruensie, byvoorbeeld, om 'n persoon met 'n bipolêre versteuring te beskryf wat 'n redelike antwoord op 'n situasie het nie. Die terme stel ons in staat om enige valse oortuigings wat 'n persoon mag hê, te klassifiseer om gepaste behandeling te verskaf.

Ons verwys na hierdie valse oortuigings as psigose . Psigose is bloot 'n breuk van die werklikheid, 'n toestand wat vaker gebeur tydens 'n maniese episode en selfs 'n depressiewe episode (maar nooit met 'n hipomaniese episode nie). Psigose behels hallusinasies (ervaar dinge wat nie werklik is nie) en / of waanstellings (glo dinge wat nie werklik is nie).

Bipolêre versteuring en hallusinasies

Die meeste mense is geneig om hallusinasies met skisofrenie te assosieer, maar dit kan ook in bipolêre versteuring gebeur. Hallusinasies behels ervarings of persepsies wat nie werklik is nie, of dit dinge is wat 'n mens sien, hoor, ruik, smaak of fisies voel. Voorbeelde sluit in:

Uitdrukkings, daarenteen, is stewig gelowe wat nie waar of in die werklikheid gebaseer is nie. Hulle betrek nie hallusinasies nie, maar speel eerder in oortuigings en dade wat in stryd is met die werklikheid.

Behandeling van mense met bipolêre versteuring

Behandeling behels tipies die hantering van simptome en die voorkoming van gemoedstoestande.

Dit sluit in die gebruik van medikasie (stemmingsstabilisators, antidepressante, antipsigotika) en psigoterapie .

Dit is belangrik dat enige persoon met bipolêre versteuring deurlopende sorg en mediese toesig ontvang. Dit is veral waar vir diegene wat simptome-inkongruente simptome ervaar in wie die risiko van hospitalisasie en selfmoord veel groter is .

> Bronne:

> Gaan, F .; Zandi, P .; Miao, K .; et al. "Mood-Incongruent Psychotiese Eienskappe in Bipolêre Versteuring: Familiale Aggregasie en Voorgestelde Skakeling met 2p11-q14 en 13q21-33." Amerikaanse Tydskrif vir Psigiatrie. 2007; 164 (2): 236-47.

> Hamshere, M .; Schultze, T .; Schumacher, J .; et al. "Mood-incongruent psychosis in bipolêre versteuring: voorwaardelike koppeling analise toon genoom-wye suggestiewe skakel op 1q32.3, 7p13 en 20q13.31." Bipolêre versteuring. 2009; 11 (6): 610-20