Omgaan met OCD op die werk

Beskerm u regte

OCD kan elke aspek van die lewe beïnvloed. Dit is veral moeilik wanneer die simptome op die werk verskyn. Mense met OCD moet weet oor wetlike beskerming onder die wet, wat en wanneer om te openbaar oor hul toestand, watter akkommodasie aangevra kan word en hoe om jou regte te beskerm. Die volgende inligting word aangebied as leiding, nie regsadvies nie.

Die Amerikaners Met Gestremdhede Wet

Die Wet op Amerikaners met Gestremdhede (ADA) is 'n federale wet wat ontwerp is om persone met gestremdhede teen diskriminasie te beskerm. Die ADA beskerm werknemers met fisiese of geestelike gestremdhede wat hul werk met redelike akkommodasie kan verrig. Privaat en godsdienstige werkgewers met 15 of meer werknemers en alle werkgewers in die openbare sektor val onder hierdie federale mandaat.

Die ADA identifiseer nie spesifiek mediese toestande wat onder die wet val nie. Die wet definieer 'n gestremdheid as "'n fisiese of geestelike gestremdheid wat hoofsaaklik een of meer belangrike lewensaktiwiteite beperk" in die ADA Wysigingswette. Die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC) het OCD in sy regulasies ingesluit as 'n voorwaarde wat breinfunksie aansienlik beperk. Daarom stel die EEOC voor dat OCD as 'n gestremdheid moet kwalifiseer.

Jou werkgewer kan vra om dokumentasie van jou geestesgesondheidsverskaffer om jou ongeskiktheid te staaf.

Groter maatskappye het gewoonlik beleide en prosedures wat uiteensit hoe die werkgewer versoeke vir akkommodasie aanspreek. Indien wel, sal dit nuttig wees om daarvan bewus te wees voordat u OCD as 'n gestremdheid openbaar gemaak word.

Redelike Akkommodasie

Dit is belangrik om te verstaan ​​dat versoeke vir akkommodasie as redelik beskou moet word.

Volgens JAN beteken dit "enige wysiging of aanpassing van 'n werk of die werksomgewing wat 'n gekwalifiseerde aansoeker of werknemer met 'n gestremdheid in staat sal stel om aan die aansoekproses deel te neem of om noodsaaklike werksfunksies te verrig. Redelike akkommodasie sluit ook aanpassings in om te verseker dat 'n gekwalifiseerde persoon met 'n gestremdheid regte en voorregte in diens het, gelykstaande aan dié van werknemers sonder gestremdhede. "

Die EEOC bepaal dat werkgewers redelike verblyf moet voorsien, tensy dit so 'n onnodige swaarkry aan die werkgewer sal veroorsaak. Onnodige swaarkry word verduidelik as 'n verblyf wat koste verbied of te moeilik sou wees, gegewe die grootte of struktuur van die onderneming.

Om bekend te maak of nie te openbaar nie - Dit is die vraag

Daar is risiko's en voordele om jou geestesgesondheidstoestand op die werk te openbaar. As die simptome inmeng met jou vermoë om jou werk te doen, moet jy dalk bekend maak om jou werk te beskerm. Dit is verstandig om huiswerk te doen voordat u bekend maak.

  1. Bepaal of u werkgewer onder die ADA gedek is
  2. Veilige dokumentasie van u diagnose van u mediese of geestesgesondheidsverskaffer.
  3. Wees bewus van die moontlike terugslag van openbaarmaking (stigma, oordeel, wederregtelike sameswering).
  1. Gaan met u MH-departement oor beleid rakende akkommodasie vir gestremdhede.
  2. Besluit op watter spesifieke redelike akkommodasie jy nodig het om jou werk beter te verrig.
  3. Dink aan hoeveel inligting jy wil openbaar; ontwikkel 'n kort skrif met min besonderhede oor jou gestremdheid en versoek om te deel met jou toesighouer of MH-verteenwoordiger.

U kan die Job Accommodation Network (JAN) kontak voordat u met u werkgewer gesels. Hulle kan u adviseer oor wat en hoe om bekend te maak, en watter tipe hotelle word gewoonlik aangebied op grond van u spesifieke behoeftes. U kan inligting uit hul webwerf druk oor die akkommodeer van verstandelike gestremdhede om u werkgewer te voorsien wanneer u bekend maak.

Sodoende kan hulle weet dat jy bewus is van jou regte en hulle 'n hulpbron bied om te bepaal watter akkommodasie redelik kan wees in jou situasie.

JAN konsulteer met werkgewers en werknemers om op versoek redelike akkommodasie uit te werk. Die dienste is gratis, aangesien JAN deel is van die Amerikaanse Departement van Arbeid.

diskriminasie

As u glo dat u gediskrimineer is, kan u 'n eis indien by die EEOC-kantoor naaste aan u. In sommige gevalle het u slegs 180 dae om te lê. Die eis sal ondersoek word, wat 'n lang tyd kan neem. Mense wat eise indien, word ook wettig beskerm teen vergelding om 'n eis te maak. Alhoewel dit moeilik is om vergelding te bewys, gebeur dit. Dokumenteer enige kommer en rapporteer dit aan die EEOC.

Bronne

Job Akkommodasie Netwerk . (2014). Akkomodasie- en Nakomingsreeks: Werknemers met Geestesgesondheidsverskille. Januarie Ontsluit van http://askjan.org/media/Psychiatric.html

Amerikaanse Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie. (2014.) Ongeskiktheidsdiskriminasie. EEOC. Ontsluit van http://www.eeoc.gov/laws/types/disability.cfm