Outonomie teen Shame en Doubt: Psychosocial Stage 2

Leer om selfstandig te word

Outonomie teenoor skaamte en twyfel is die tweede fase van Erik Erikson se stadiums van psigososiale ontwikkeling . Hierdie stadium vind plaas tussen die ouderdom van 18 maande tot ongeveer 2 of 3 jaar. Volgens Erikson is kinders op hierdie stadium gefokus op die ontwikkeling van 'n groter gevoel van selfbeheersing.

Kom ons kyk na sommige van die belangrikste gebeure van hierdie psigososiale stadium van ontwikkeling.

'N Oorsig van die Outonomie Versus Shame and Doubt Stage

Hierdie tweede fase van psigososiale ontwikkeling bestaan ​​uit:

Outonomie Versus Shame en twyfel bou op die vorige stadium

Erikson se teorie van psigososiale ontwikkeling beskryf 'n reeks van agt stadiums wat deur die loop van die lewe plaasvind. Die eerste fase van ontwikkeling, vertroue teenoor wantroue, gaan oor die ontwikkeling van 'n gevoel van vertroue oor die wêreld. Die volgende stadium, outonomie teenoor skande en twyfel, bou op daardie vroeë stadium en lê die grondslag vir die toekomstige stadiums wat kom.

Wat gebeur tydens hierdie stadium

As jy 'n ouer is of as jy ooit met 'n kind tussen die ouderdom van 18 maande en 3 jaar interaksie gehad het, het jy waarskynlik baie van die kenmerke van die outonomie teenoor skande en twyfelstadium gesien.

Dit is op hierdie stadium van ontwikkeling dat jong kinders begin om 'n groter behoefte aan onafhanklikheid en beheer oor hulself en die wêreld rondom hulle uit te druk.

Om op hierdie stadium van ontwikkeling 'n gevoel van persoonlike beheer oor die wêreld te kry, is belangrik. Toiletopleiding speel 'n groot rol; leer om jou liggaamsfunksies te beheer, lei tot 'n gevoel van beheer en 'n gevoel van onafhanklikheid.

Suksesvol potty-opleiding kan kinders in hierdie stadium van ontwikkeling help om 'n groter gevoel van outonomie te kry. Diegene wat leer om die toilet te gebruik, kom self in selfvertroue.

Probleme met potte opleiding kan kinders laat twyfel oor hul eie vermoëns en kan selfs tot gevoelens van skaamte lei.

Ander belangrike gebeurtenisse sluit in meer beheer oor koskeuses, speelgoedvoorkeure en klerekeuse.

Kinders op hierdie ouderdom word toenemend onafhanklik en wil meer beheer kry oor wat hulle doen en hoe hulle dit doen. Kinders in hierdie stadium van ontwikkeling voel dikwels die behoefte om dinge onafhanklik te doen, soos om uit te vind wat hulle elke dag gaan dra, hul eie klere aan te trek en te besluit wat hulle sal eet. Alhoewel dit dikwels ouers en versorgers kan frustreer, is dit 'n belangrike deel van die ontwikkeling van 'n gevoel van selfbeheersing en persoonlike outonomie.

Kinders wat hierdie stadium suksesvol voltooi, voel veilig en selfversekerd, terwyl diegene wat nie oorbly met 'n gevoel van onvoldoende en selfvertroue nie.

> Bronne:

> Erikson, EH. Kinderjare en samelewing. 2de uitgawe. New York: Norton; 1963.

Erikson, EH. Identiteit: Jeug en Krisis. New York: Norton; 1968.