Psigososiale stadiums

Die Agt Stadiums van Menslike Ontwikkeling

Die teorie van psigososiale ontwikkeling wat deur Erik Erikson geskep is, is dalk een van die bekendste persoonlikheidsteorieë. Die teorie verskil van baie ander deurdat dit die ontwikkeling oor die hele lewensduur, vanaf geboorte deur die dood, aanspreek.

In elke stadium behandel die individu 'n konflik wat dien as 'n keerpunt in ontwikkeling. Wanneer die konflik suksesvol opgelos word, kan die persoon die psigososiale kwaliteit wat met daardie bepaalde stadium van ontwikkeling verband hou, ontwikkel.

Kom meer te wete oor elk van die psigososiale stadiums, insluitend die konflik wat in elke stadium voorkom en die belangrikste gebeurtenisse wat tydens elke ontwikkelingspunt voorkom.

1 - Fase 1: Vertroue Versus wantroue

Hero Images / Getty Images

Vertroue teenoor wantroue is die vroegste psigososiale stadium wat gedurende die eerste jaar of so van 'n kind se lewe plaasvind. Gedurende hierdie kritieke fase van ontwikkeling is 'n baba heeltemal afhanklik van sy of haar versorgers.

Wanneer ouers of versorgers op 'n konsekwente en omgee manier 'n kind se behoeftes reageer, leer die kind dan om die wêreld en mense rondom hom te vertrou.

meer

2 - Fase 2: Outonomie Verskeie Skande en Twyfel

Tara Moore / Taxi / Getty Images

Die tweede psigososiale stadium behels die konflik tussen outonomie en skaamte of twyfel . Namate die kind die kleuterjare binnegaan, word steeds groter belangstelling vir persoonlike beheer.

Take soos om te leer hoe om die toilet te gebruik, kos te kies en speelgoed te kies, is maniere waarop kinders groter selfstandigheid kry.

meer

3 - Fase 3: Inisiatief Verskuldig

Peter Cade / Die Image Bank / Getty Images

Die derde psigososiale stadium staan ​​bekend as inisiatief teenoor skuld en kom tussen die ouderdomme van ongeveer drie en vyf voor. Hierdie stadium is gemik op die ontwikkeling van 'n gevoel van selfinisiatief.

Kinders wat toegelaat en aangemoedig word om selfgerigte toneelstukke te betree, kom met 'n gevoel van sterk inisiatief voor, terwyl diegene wat ontmoedig word van hierdie aktiwiteite, 'n gevoel van skuld oor hul selfgerigte aktiwiteite kan begin voel.

meer

4 - Fase 4: Bedryf Versus Inferioriteit

MoMo Productions / Stone / Getty Images

In die middelkinderjare tussen die ouderdom van sowat ses en elf kom kinders binne die psigososiale stadium bekend as bedryf teenoor minderwaardigheid . Aangesien kinders betrokke raak by sosiale interaksie met vriende en akademiese aktiwiteite op skool, begin hulle 'n gevoel van trots en prestasie in hul werk en vermoëns ontwikkel.

Kinders wat geprys en aangemoedig word, ontwikkel 'n gevoel van bekwaamheid, terwyl diegene wat ontmoedig word, 'n gevoel van minderwaardigheid het.

meer

5 - Stadium 5: Identiteit Versus Verwarring

Tony Anderson / Die Image Bank / Getty Images

In die vyfde psigososiale stadium word gefokus op identiteit teenoor rol verwarring . Op hierdie punt in ontwikkeling word die vorming van 'n persoonlike identiteit krities. Tydens adolessensie verken tieners verskillende gedrag, rolle en identiteite.

Erikson het geglo dat hierdie stadium van besondere belang was en dat die vorming van 'n sterk identiteit dien as basis om toekomstige rigting in die lewe te vind.

Diegene wat 'n gevoel van identiteit vind, voel veilig, onafhanklik en gereed om die toekoms te konfronteer, terwyl diegene wat verward bly, verlore, onveilig en onseker oor hul plek in die wêreld kan voel.

meer

6 - Stadium 6: Intimiteit Versus Isolasie

Tim Robberts / Die Image Bank / Getty Images

Die sesde psigososiale stadium fokus op intimiteit versus isolasie fokus op die vorming van intieme, liefdevolle verhoudings met ander mense. Dating, huwelik, familie en vriendskappe is belangrik tydens die intimiteits versus isolasie stadium, wat van ongeveer 19 tot 40 jaar duur.

Deur suksesvol liefdevolle verhoudings met ander mense te vorm, kan individue liefde ervaar en intimiteit geniet. Diegene wat nie blywende verhoudings vorm nie, kan geïsoleer en alleen voel.

meer

7 - Fase 7: Generativiteit Versus Stagnasie

Kevin Kozicki / Cultura / Getty Images

Sodra volwassenes die generativiteits versus stagneringsstadium binnekom wat in die middel van volwassenheid voorkom, word die psigososiale konflik gefokus op die noodsaaklikheid om dinge te skep of te versorg wat die individu sal oorskry.

Om 'n gesin op te bou, te werk, en tot die gemeenskap by te dra, is alle maniere waarop mense 'n gevoel van doel ontwikkel. Diegene wat nie maniere vind om by te dra nie, kan dalk ontkoppel en nutteloos voel.

meer

8 - Stadium 8: Integriteit Versus Wanhoop

Jose Luis Pelaez Inc / Blend Prente / Getty Images

Die finale psigososiale stadium staan ​​bekend as integriteit teenoor wanhoop en begin ongeveer die ouderdom van 65 en duur tot die dood. Gedurende hierdie tydperk kyk die individu terug na sy of haar lewe. Die belangrikste vraag in hierdie stadium is: "Het ek 'n sinvolle lewe geleef?"

Diegene wat 'n gevoel het van vrede, wysheid en vervulling sal voel, selfs wanneer hulle die dood in die gesig staar. Vir diegene wat terugkyk op die lewe met bitterheid en spyt, kan gevoelens van wanhoop tot gevolg hê.

meer