Wat is 'n verteenwoordiger monster?

Dit is 'n sleutel faktor in wetenskaplike navorsing

'N verteenwoordigende monster is 'n groep wat nou ooreenstem met die eienskappe van sy bevolking as 'n geheel. Met ander woorde, die steekproef is 'n redelike akkurate weerspieëling van die bevolking waaruit die monster getrek word.

Hoekom maak dit saak? Watter impak het 'n verteenwoordigende steekproef op navorsing? Kom ons kyk eers na 'n paar belangrike redes waarom wetenskaplikes hierdie belangrike tegniek in hul navorsing gebruik.

Hoekom Gebruik 'n Verteenwoordigende Voorbeeld?

By die insameling van data vir sielkundige studies, versamel navorsers selde inligting van elke lid van 'n spesifieke bevolking. Daar is 'n paar gevalle waar dit belangrik is om data van elke lid van 'n bevolking in te samel (die Amerikaanse sensus is een voorbeeld).

Terwyl dit dalk redelik reguit klink, kan 'n werklik verteenwoordigende steekproef baie uitdagend wees en dit vereis baie tyd en moeite. Een van die eerste probleme wat navorsers in die gesig staar, is om 'n kleiner steekproef van deelnemers te kry wat werklik weerspieël wat aangaan in die groter bevolking.

Hoe groter die monster is, hoe meer waarskynlik sal dit akkuraat weerspieël wat in die bevolking bestaan. Stel jou voor dat jy probeer het om 'n monster te skep wat die hele bevolking van die Verenigde State akkuraat verteenwoordig. As u steekproef te klein is, sal u nie die verskeidenheid mense teenwoordig kan verteenwoordig nie.

Om 'n werklik verteenwoordigende steekproef te verkry, moet u dalk inligting van 'n redelike groot aantal individue versamel.

Hoe word verteenwoordigende monsters verkry?

In die sielkunde is 'n verteenwoordigende steekproef 'n geselekteerde segment van 'n groep wat die populasie as geheel ooreenstem met die sleutelveranderlikes wat ondersoek word.

So jou voorbeeld sal wissel afhangende van wat jou onderwerp van navorsing of populasie van belang is.

Byvoorbeeld, as ongeveer die helfte van die totale populasie van belangstelling vroulik is, moet 'n steekproef uit ongeveer 50 persent vroue bestaan ​​om verteenwoordigend te wees.

Willekeurige steekproefneming word dikwels gebruik om 'n verteenwoordigende steekproef van 'n groter groep te verkry. Dit behels lukraak die keuse van wie in die steekproef sal wees. Elke lid van die bevolking staan ​​en gelyke kans om gekies te word.

Voorbeelde van verteenwoordigende monsters

Stel jou voor dat navorsers wil kyk na verskille in oogkleur in die Verenigde State. Om 'n verteenwoordigende steekproef te verkry, moet hulle kyk na watter persentasie Amerikaanse burgers deel van sekere eienskappe soos etniese agtergrond en geslag en verseker dat hul steekproef die getalle akkuraat weerspieël.

Hoekom is verteenwoordigende monsters so belangrik in gesondheidsnavorsing?

Stel jou voor of wetenskaplikes die voorkoms van 'n spesifieke siekte in die bevolking wil bestudeer. As hulle op 'n nie-verteenwoordigende steekproef sou staatmaak, kan hulle gevolgtrekkings maak wat nie akkuraat weerspieël wat regtig aan die gang is in die wêreld nie. Dit kan uiteindelik beïnvloed hoeveel verdere navorsing aan die studie van die siekte toegewy word, asook hoeveel befondsing beskikbaar sal wees vir addisionele ondersoek na voorkoming en behandeling.

> Bronne:

Coon, D. & Mitterer, JO (2010). Inleiding tot sielkunde: Gateways to mind en gedrag met konsepkaarte. Belmont, CA: Wadsworth; 2010.

Amerikaanse Sensus Buro. Vinnige feite: Verenigde State; 2015.