Redes waarom jou gade na jou nie sal luister nie

Nie luister nie is 'n rooi vlag in jou huwelik

As een of albei van u nie na mekaar luister nie, het u 'n probleem in u huwelik. As die gebrek aan luister voortduur, kan u huwelik in gevaar wees.

Die luisterprobleem in u huwelik kan verwant wees aan kwessies wat u gade het, u metode van aflewering, of 'n kombinasie van albei.

Jou metode van aflewering

Jou eggenoot se eie persoonlike probleme