Ondersteuning en kritiek van Piaget se verhoogteorie

Jean Piaget se teorie van kognitiewe ontwikkeling is bekend op die gebied van sielkunde en opvoeding, maar dit is ook die onderwerp van aansienlike kritiek. Terwyl hy in 'n reeks progressiewe stadiums aangebied word, het selfs Piaget geglo dat ontwikkeling nie altyd so 'n gladde en voorspelbare pad volg nie.

Ten spyte van die kritiek, het die teorie 'n aansienlike impak gehad op ons begrip van kinderontwikkeling.

Piaget se waarneming dat kinders eintlik anders as volwassenes dink, het gehelp om 'n nuwe era van navorsing oor die geestelike ontwikkeling van kinders in te lei.

Ondersteuning vir Piaget se teorie

Piaget se fokus op kwalitatiewe ontwikkeling het 'n belangrike impak op die onderwys gehad. Terwyl Piaget sy teorie nie so spesifiek toegepas het nie, word baie opvoedkundige programme nou gebou op die oortuiging dat kinders onderrig moet word op die vlak waarvoor hulle ontwikkelings voorberei is.

Daarbenewens is 'n aantal onderrigstrategieë afgelei van Piaget se werk. Hierdie strategieë sluit in die verskaffing van 'n ondersteunende omgewing, die gebruik van sosiale interaksies en eweknie-onderrig, en om kinders te help om foute en teenstrydighede in hul denke te sien.

Probleme Met Navorsingsmetodes

Baie van die kritiek op Piaget se werk is met betrekking tot sy navorsingsmetodes . 'N Belangrike inspirasiebron vir die teorie was Piaget se waarnemings van sy eie drie kinders.

Daarbenewens was die ander kinders in Piaget se klein navorsingsmonster almal van goed opgeleide professionele persone met hoë sosio-ekonomiese status. As gevolg van hierdie onvoorsiene steekproef is dit moeilik om sy bevindings te veralgemeen na 'n groter bevolking.

Probleme met formele operasies

Navorsing betwis Piaget se argument dat alle kinders outomaties sal beweeg na die volgende stadium van ontwikkeling soos hulle volwasse word.

Sommige data dui daarop dat omgewingsfaktore 'n rol kan speel in die ontwikkeling van formele operasies.

Onderskat kinders se vermoëns

Die meeste navorsers stem saam dat kinders op baie vroeë ouderdom baie van die vermoëns besit as wat Piaget vermoed het. Teorie van verstandnavorsing het bevind dat 4- en 5-jarige kinders 'n taamlik gesofistikeerde begrip van hul eie verstandelike prosesse sowel as dié van ander mense het. Byvoorbeeld, kinders van hierdie ouderdom het die vermoë om die perspektief van 'n ander persoon te neem, wat beteken dat hulle baie minder egosentries is as wat Piaget geglo het.

Piaget's Legacy

Terwyl daar vandag nog baie streng Piagetians is, kan die meeste mense Piaget se invloed en nalatenskap waardeer. Sy werk het belangstelling in kindontwikkeling gegenereer en het 'n enorme impak gehad op die toekoms van onderwys- en ontwikkelingsielkunde . Sy werk het gehelp om die manier waarop navorsers aan kinders dink, te verander. Eerder as om dit net as kleiner weergawes van volwassenes te beskou, het kenners begin besef dat die manier waarop kinders dink fundamenteel verskil van die manier waarop volwassenes dink.

> Bronne:

> Driscoll, LP (1994). Sielkunde van Leer vir Onderrig. Boston: Allyn en Spek.

> Piaget, J. (1977). Gruber, HE; Voneche, JJ eds. Die Essential Piaget. New York: Basiese Boeke.

> Piaget, J. (1983). Piaget se teorie. In P. Mussen (ed). Handboek van Kindersielkunde. 4de uitgawe. Vol. 1. New York: Wiley.

> Santrock, John W. (2008). 'N Topiese benadering tot lewensduurontwikkeling (4 ee.). New York Stad: McGraw-Hill.