Waarom het Maniese Depressie Bipolêre Versteuring geword?

Die geskiedenis en redes agter die verandering

Die uitdrukking " maniese depressie " het sy oorsprong in antieke Griekeland, waar die term so vroeg as die eerste eeu gebruik is om simptome van geestesongesteldheid te beskryf. In haar boek Bipolêre Ekspedisies: Manie en Depressie in Amerikaanse Kultuur skryf skrywer Emily Martin,

"Die Grieke het geglo dat verstandelike ontwrigting onbalans onder die humors kan betrek, soos wanneer melancholie, verhit deur die vloed van die bloed, sy teenoorgestelde, manie geword het."

In die laat 1800's het Jean-Pierre Falret, 'n Franse psigiater, 'n foliensirkulaire 'of 'n ronde krankzinnigheid, maniese en melancholiese episodes geïdentifiseer wat geskei was deur tydperke wat sonder simptome was. Dit is deur sy werk dat die term maniese depressiewe psigose die naam van hierdie psigiatriese versteuring geword het. Dit is opmerklik dat "psigose" ingesluit is, dus alle tipes van wat ons ken as bipolêre versteuring wat nie psigotiese eienskappe insluit nie .

In 1902 het Emil Kraepelin georganiseer en geklassifiseer wat voorheen as eenvormige psigose in twee kategorieë beskou word. Maniese depressie was die term wat hy gebruik om geestesiektes te beskryf wat gesentreer is in emosionele of gemoedsprobleme. Dementia praecox, wat letterlik beteken "premature madness", en later hernoem tot skisofrenie , was sy titel vir geestesongesteldhede wat uit gedagte of kognitiewe probleme afkomstig is.

Verandering van die gebruik van maniese depressie na bipolêre versteuring

In die vroeë 1950's het Karl Leonhard die term bipolêre bekendgestel om unipolêre depressie ( hoof depressiewe versteuring ) van bipolêre depressie te onderskei.

In 1980, met die publikasie van die derde uitgawe van die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings (DSM), is die term maniese depressie amptelik verander in die klassifikasiestelsel tot bipolêre versteuring .

Waarom Bipolêre Versteuring In plaas van Maniese Depressie?

In die laaste paar dekades het die mediese professie en psigiatrie spesifiek 'n gesamentlike poging aangewend om die volkstaal na die amptelike DSM-diagnostiese term van bipolêre versteuring te verskuif.

Daar is 'n aantal redes vir hierdie skof aangehaal, insluitend:

Tipes bipolêre versteuring

Daar is vier tipes bipolêre versteuring wat in DSM-5 herken word. Dit sluit in:

Bronne:

Martin, E. (2007). Bipolêre ekspedisies: Manie en depressie in die Amerikaanse kultuur . Princeton University Press.

Stephens, S. (2007). bp Geskiedenis bp Magazine .

"Bipolêre versteuring." Nasionale Instituut vir Geestesgesondheid (2016).