Wat is demokratiese leierskap?

Kenmerke, voordele, nadele en bekende voorbeelde

Demokratiese leierskap, ook bekend as deelnemende leierskap of gedeelde leierskap, is 'n tipe leierskapstyl waarin lede van die groep 'n meer deelnemende rol in die besluitnemingsproses neem . Hierdie tipe leierskap kan van toepassing wees op enige organisasie, van private besighede aan skole aan die regering.

Almal kry die geleentheid om deel te neem, idees word vrylik verruil en bespreking word aangemoedig.

Terwyl die demokratiese proses geneig is om te fokus op groepsgelykheid en die vrye vloei van idees, is die leier van die groep steeds daar om leiding en beheer te bied. Die demokratiese leier is belas om te besluit wie in die groep is en wat bydra tot die besluite wat geneem word.

Navorsers het bevind dat die demokratiese leierskapstyl een van die mees effektiewe tipes is en lei tot hoër produktiwiteit, beter bydraes van groeplede en verhoogde groep moraal.

Kenmerke van Demokratiese Leierskap

Sommige van die primêre kenmerke van demokratiese leierskap sluit in:

Navorsers stel voor dat goeie demokratiese leiers spesifieke eienskappe besit wat insluit:

Sterk demokratiese leiers inspireer vertroue en respek onder volgelinge. Hulle is opreg en baseer hul besluite oor hul moraal en waardes. Volgers is geneig om hulself te laat inspireer om op te tree en by te dra tot die groep. Goeie leiers is ook geneig om uiteenlopende menings te soek en moenie probeer om stemme te weerspreek of diegene wat minder gewild is nie.

Voordele van Demokratiese Leierskap

Omdat lede van die groep aangemoedig word om hul gedagtes te deel, kan demokratiese leierskap lei tot beter idees en meer kreatiewe oplossings vir probleme. Groeplede voel ook meer betrokke en verbind tot projekte, wat hulle meer geneig sal maak om die eindresultate te bekommer. Navorsing oor leierskapstyle het ook getoon dat demokratiese leierskap lei tot hoër produktiwiteit onder groeplede.

Nadele van Demokratiese Leierskap

Terwyl demokratiese leierskap as die mees effektiewe leierskapstyl beskryf word, het dit wel potensiële nadele. In situasies waar rolle onduidelik is of tyd van die essensie is, kan demokratiese leierskap lei tot kommunikasie mislukkings en onvoltooide projekte. In sommige gevalle het groeplede dalk nie die nodige kennis of kundigheid om kwaliteit bydraes tot die besluitnemingsproses te maak nie. Demokratiese leierskap kan ook lei tot spanlede wat voel soos hul opinies en idees word nie in ag geneem nie, wat werknemers se tevredenheid en moraal kan verlaag.

Demokratiese leierskap werk die beste in situasies waar groeplede vaardig is en hul kennis wil deel. Dit is ook belangrik om genoeg tyd te hê om mense in staat te stel om 'n bydrae te lewer, 'n plan te ontwikkel en dan te stem oor die beste verloop van aksie.

Bekende voorbeelde van Demokratiese Leierskap

Gedurende die Amerikaanse geskiedenis was daar baie maatskappye en leiers wat demokratiese / deelnemende leierskap aangewend het, insluitend:

Bronne:

> Gill, E. St Thomas Universiteit Online. Wat is Demokratiese / deelnemende Leierskap ?: Hoe vennootskappe kan moraal verbeter. 15 Januarie 2016.

Martindale, N. Leierskapstyle: Hoe om die verskillende persone te hanteer. Strategiese Kommunikasiebestuur. 2001: 15 (8): 32-35.