Beton Operasionele fase van kognitiewe ontwikkeling

3de fase in Piaget se teorie

Die konkrete operasionele stadium is die derde Piaget se teorie van kognitiewe ontwikkeling . Hierdie tydperk strek oor die tyd van die middelkinderjare en word gekenmerk deur die ontwikkeling van logiese denke. Terwyl kinders op hierdie ouderdom meer logies raak oor konkrete en spesifieke dinge, sukkel hulle steeds met abstrakte idees.

Kom meer te wete oor sommige van die belangrikste dinge wat tydens die konkrete operasionele stadium gebeur.

Kenmerke van die Beton Operasionele Stage

Die konkrete operasionele stadium begin rondom die ouderdom van sewe en duur tot ongeveer die ouderdom van elf. Gedurende hierdie tyd kry kinders 'n beter begrip van verstandelike bedrywighede. Kinders begin logies oor konkrete gebeure dink, maar het probleme met die verstaan ​​van abstrakte of hipotetiese konsepte.

logika

Piaget het vasgestel dat kinders in die konkrete operasionele stadium redelik goed was met die gebruik van induktiewe logika (induktiewe redenering). Induktiewe logika behels om van 'n spesifieke ervaring na 'n algemene beginsel te gaan. 'N Voorbeeld van induktiewe logika sal merk dat elke keer as jy om 'n kat is, jeukerige oë, 'n loopneus en 'n geswelde keel het. Jy kan dan uit daardie ervaring redeneer dat jy allergies is vir katte.

Aan die ander kant, het kinders op hierdie ouderdom probleme met die gebruik van deduktiewe logika , wat behels die gebruik van 'n algemene beginsel om die uitkoms van 'n spesifieke gebeurtenis te bepaal.

Byvoorbeeld, 'n kind kan leer dat A = B en B = C, maar kan steeds sukkel om die A = C te verstaan.

omkeerbaarheid

Een van die belangrikste ontwikkelings in hierdie stadium is 'n begrip van omkeerbaarheid of bewustheid dat aksies omgeskakel kan word. 'N Voorbeeld hiervan is om die volgorde van verhoudings tussen geestesgroepe om te keer.

Byvoorbeeld, 'n kind kan dalk erken dat sy of haar hond 'n Labrador is, dat 'n Labrador 'n hond is en dat 'n hond 'n dier is.

Ander sleuteleienskappe

Nog 'n belangrike ontwikkeling in hierdie stadium is die begrip dat wanneer iets verander in vorm of voorkoms, dit steeds dieselfde is, 'n konsep wat as bewaring bekend staan. Kinders in hierdie stadium verstaan ​​dat as jy 'n snoepbalk in kleiner stukkies breek, is dit steeds dieselfde hoeveelheid wanneer die lekkergoed heel was. Dit is 'n kontras met jonger kinders wat dikwels glo dat dieselfde hoeveelheid vloeistof in twee koppies giet, beteken dat daar meer is.

Verbeel jou byvoorbeeld dat jy twee snoepstawe van presies dieselfde grootte het. Jy breek een snoepbalk in twee ewe groot stukkies en die ander snoepbalk in vier kleiner maar ewe groot afdelings. 'N Kind wat in die konkrete operasionele stadium is, sal verstaan ​​dat albei snoepstokke steeds dieselfde hoeveelheid is, terwyl 'n jonger kind sal glo dat die snoepbalk wat meer stukke het, groter is as die een met net twee stukke.

Die konkrete operasionele stadium word ook gekenmerk deur afname in egosentrisme. Terwyl kinders in die voorafgaande stadium van ontwikkeling (die voorbereidingsfase) sukkel om ander se perspektief te neem, kan kinders in die konkrete stadium dink aan dinge soos ander dit sien.

In Piaget se Drieberg-taak kan byvoorbeeld kinders in die konkrete operasionele stadium beskryf hoe 'n bergtoneel na 'n waarnemer wat oorkant hulle sit, sal kyk.

Met ander woorde, kinders kan nie net begin dink oor hoe ander mense die wêreld sien en ervaar nie. Hulle begin selfs hierdie tipe inligting gebruik wanneer hulle besluite neem of probleme oplos.

Waarneming oor die betonbedryf

Een van die sleutelkenmerke van die konkrete operasionele stadium is die vermoë om op baie dele van 'n probleem te fokus. Terwyl kinders in die preoperasionele stadium van ontwikkeling geneig is om te fokus op net een aspek van 'n situasie of probleem, kan diegene in die konkrete operasionele fase betrokke raak by wat bekend staan ​​as "decentralisering". Hulle kan op baie aspekte van 'n situasie op dieselfde tyd konsentreer, wat 'n kritieke rol speel in die begrip van bewaring.

Hierdie stadium van kognitiewe ontwikkeling dien ook as 'n belangrike oorgang tussen die preoperasionele en formele operasionele stadiums. Omkeerbaarheid is 'n belangrike stap na meer gevorderde denke, alhoewel dit op hierdie stadium net van toepassing is op konkrete situasies.

Terwyl kinders in vroeë stadiums van ontwikkeling egoentries is, word diegene in die konkrete operasionele stadium meer sosio-sentrisch. Met ander woorde, hulle kan verstaan ​​dat ander mense hul eie gedagtes het. Kinders op hierdie punt is bewus daarvan dat ander mense unieke perspektiewe het, maar hulle kan nog nie presies weet hoe of wat daardie ander persoon ervaar nie. Hierdie groeiende vermoë om inligting te verstandelik te manipuleer en oor die gedagtes van ander te dink, sal 'n kritiese rol in die formele operasionele stadium van ontwikkeling speel wanneer logika en abstrakte denke krities word.

'N Woord Van

Die konkrete operasionele stadium van ontwikkeling dui op kritieke verskuiwings en vordering in hoe kinders dink. Terwyl hul denke nog steeds baie konkreet is, word kinders in hierdie stadium van ontwikkeling baie meer logies en gesofistikeerd. Alhoewel dit 'n belangrike stadium in en vanself is, dien dit ook as 'n belangrike oorgang tussen vroeë stadiums van ontwikkeling en die komende stadium waar kinders sal leer hoe om meer abstrak en hipoteties te dink.

> Bronne :

> Rathus, SA. Kinders en adolessensie: Voyages in Development Belmont, CA: Thomson Wadsworth; 2008.

> Santrock, JW. 'N Aktuele benadering tot lewensduurontwikkeling (4 ed.). New York City: McGraw-Hill; 2008.