Wat is die behoefte om te belê?

Die behoefte om te behoort , ook dikwels na verwys as belonging, verwys na 'n menslike emosionele behoefte om te affiliate met en aanvaar word deur lede van 'n groep. Dit kan die behoefte insluit om by 'n portuurgroep by die skool te wees, om deur medewerkers aanvaar te word, deel te wees van 'n atletiese span en om deel te wees van 'n kerkgroep. Dit behels meer as om net met ander mense vertroud te raak.

Dit is eerder gemik op die verkryging van aanvaarding, aandag en ondersteuning van lede van die groep, sowel as om dieselfde aandag aan ander lede te gee.

Hoe die Behoefte om te Belong Behavior kan beïnvloed

In sosiale sielkunde is die behoefte om te behoort 'n intrinsieke motivering om met ander te affiliate en sosiaal aanvaar te word. Hierdie behoefte speel 'n rol in 'n aantal sosiale verskynsels soos selfvoorstelling en sosiale vergelyking. Hierdie behoefte om aan 'n groep te behoort, kan ook lei tot veranderinge in gedrag, oortuigings en houdings as mense streef om te voldoen aan die standaarde en norme van die groep.

Byvoorbeeld, mense stel hulle dikwels op 'n bepaalde manier voor om aan 'n spesifieke sosiale groep te behoort. Byvoorbeeld, 'n nuwe lid van die hoërskool sokkerspan mag die rok en maniere van die ander lede van die span aanvaar om in te pas by die res van die groep. Mense sal ook baie tyd spandeer om hulself te vergelyk met ander lede van die groep om te bepaal hoe goed hulle inpas.

Hierdie sosiale vergelyking kan 'n individu lei om sommige van dieselfde gedrag en houdings van die mees prominente lede van die groep aan te neem ten einde te akkommodeer en groter aanvaarding te verkry.

So, wat inspireer mense om spesifieke groepe uit te soek? In baie gevalle is die behoefte om aan sekere sosiale groepe te behoort, die gevolg van 'n mate van samehang.

Byvoorbeeld, tieners wat dieselfde smaak in klere, musiek en ander belange deel, kan mekaar uitnooi om vriendskappe te vorm. In ander gevalle kan faktore soos gedeelde doelwitte, sosio-ekonomiese status, godsdienstige oortuigings, politieke oortuigings en popkultuurbelange individue lei om groepe wat hierdie belange deel, uit te soek.

Waarom die behoefte om te belê is 'n belangrike motiveerder

Ons behoefte om te behoort, is wat ons bestuur om stabiele, langdurige verhoudings met ander mense te soek. Dit motiveer ons ook om deel te neem aan sosiale aktiwiteite soos klubs, sportspanne, godsdienstige groepe en gemeenskapsorganisasies.

Deur aan 'n groep deel te neem, voel ons asof ons deel is van iets groter en belangriker as onsself.

In Abraham Maslow se hiërargie van behoeftes is behoorlikheid deel van een van sy belangrikste behoeftes wat menslike gedrag motiveer. Die hiërargie word gewoonlik uitgebeeld as 'n piramide, met meer basiese behoeftes aan die basis en meer komplekse behoeftes naby die piek. Die behoefte aan liefde en behuising lê in die middel van die piramide as deel van die sosiale behoeftes. Terwyl Maslow voorgestel het dat hierdie behoeftes minder belangrik was as die fisiologiese en veiligheidsbehoeftes, het hy geglo dat die behoefte aan hulp mense gehelp het om metgeselskap en aanvaarding deur familie, vriende en ander verhoudings te ervaar.