Wat is liefde?

Ten spyte van die feit dat liefde een van die belangrikste menslike emosies is (sommige sal selfs die belangrikste een sê), is liefde net redelik onlangs die onderwerp van die wetenskap geword. Volgens Sigmund Freud (1910) is die studie van liefde in die verlede oorgebly om te "... die skeppende skrywer om die" noodsaaklike omstandighede vir liefde te stel ". Daarom word dit onvermydelik dat die wetenskap hom ook met dieselfde moet hanteer. materiaal waarvan die behandeling deur kunstenaars vir duisende jare genot aan die mens gegee het. "

Terwyl navorsing oor hierdie onderwerp geweldig oor die afgelope 20 jaar gegroei het, het vroeë verkennings in die natuur en redes vir liefde groot kritiek getrek. Gedurende die 1970's het die Amerikaanse senator William Proxmire gestry teen navorsers wat liefde studeer en die werk as 'n vermorsing van belastingpligtige dollars (Hatfield 2001) ontketen.

Sedertdien het navorsing die belangrikheid van liefde in kinderontwikkeling en volwasse gesondheid geopenbaar. Maar wat is liefde presies? Hoe definieer sielkundiges hierdie belangrike emosie?

Rubin se skaal van lekker en liefdevol

Met behulp van 'n psigometriese benadering tot liefde het sosiale sielkundige Zick Rubin 'n skaal ontwikkel wat gebruik word om vlakke van liefde en liefde te assesseer.

Volgens Rubin bestaan ​​romantiese liefde uit drie elemente:

  1. Aanhegsel: Die behoefte om versorg te word en met die ander persoon te wees. Fisiese kontak en goedkeuring is ook belangrike komponente van aanhegting.
  2. Omgee: Om die ander persone geluk te waardeer en soveel as jou eie te hê.
  1. Intimiteit: Privaat gedagtes, gevoelens en begeertes met die ander persoon deel.

Op grond van hierdie siening van romantiese liefde het Rubin twee vraelyste ontwikkel om hierdie veranderlikes te meet. Aanvanklik het Rubin ongeveer 80 vrae geïdentifiseer wat ontwerp is om die houdings wat 'n persoon van ander hou, te assesseer.

Die vrae is gesorteer volgens of hulle gevoelens van liefde of liefde weerspieël het.

Rubin se skale van liefde en liefde verskaf ondersteuning vir sy teorie van liefde. In 'n studie om te bepaal of die skale eintlik gedifferensieer was tussen liefde en liefde, het Rubin 'n aantal deelnemers gevra om sy vraelyste in te vul, gebaseer op hoe hulle beide oor hul lewensmaat en 'n goeie vriend gevoel het. Die uitslae het aan die lig gebring dat goeie vriende hoog op die skaal aangeteken het, maar net betekenisvolle ander het hoog op die skale vir liefde geken.

Is liefde biologies of is dit 'n kulturele fenomeen?

Biologiese sienings van liefde is geneig om die emosie as 'n mens se ry te beskou. Terwyl liefde dikwels gesien word as een van die basiese menslike emosies soos woede of geluk, het sommige voorgestel dat liefde eerder 'n kulturele verskynsel is wat deels as gevolg van sosiale druk en verwagtinge ontstaan. In 'n tydartikel het sielkundige en skrywer Lawrence Casler gesê: "Ek glo nie die liefde is deel van die menslike natuur nie, nie vir 'n oomblik nie. Daar is sosiale druk op die werk."

As liefde 'n suiwer kulturele uitvinding is, sal dit redeneer dat liefde eenvoudig nie in sommige kulture sou bestaan ​​nie. Antropologiese navorsing dui egter daarop dat liefde 'n universele emosie is . Liefde word waarskynlik beïnvloed deur beide biologiese dryf en kulturele invloede.

Terwyl hormone en biologie belangrik is, word die manier waarop ons hierdie emosie uitdruk en ervaar, beïnvloed deur ons persoonlike konsepte van liefde.

Bronne:

Gray, P. (1993, 15 Februarie). Wat is liefde? Tyd . On line gevind op http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,977763-1,00.html

Hatfield, E. (2001). Elaine Hatfield. In 'n O'Connell (Ed.) Elaine Hatfield. Modelle van prestasie: Refleksie van vooraanstaande vroue in sielkunde, 3 , 136-147.