Wat is die belangrikste perspektiewe in sosiale sielkunde?

Het jy al ooit gewonder waarom mense soms anders optree wanneer hulle in 'n skare is? Of het jy al ooit gewonder hoe die samelewing as 'n groot invloed jou eie gedrag beïnvloed? Sosiale sielkundiges kyk na hierdie soort vrae, maar soos baie ander velde binne die sielkunde gebruik hulle dikwels verskillende perspektiewe wanneer hulle vrae oor sosiale gedrag ondersoek.

Byvoorbeeld, as jy na 'n probleem soos aggressie kyk, kan een navorsing 'n evolusionêre perspektief neem en kyk hoe biologie en genetiese erfenis 'n rol speel in aggressiewe gedrag. 'N Ander sosiale sielkundige kan dieselfde probleem vanuit die sosiale leerperspektief benader en probeer om die verskillende omgewingsinvloede wat bydra tot aggressie, insluitend familie, vriende en populêre kultuur, te analiseer.

Vraag: Wat is die hoofperspektiewe binne sosiale sielkunde?

antwoord:

Sosiokulturele Perspektief

Evolusionêre Perspektief

Sosiale leerperspektief

Sosiale-kognitiewe perspektief

Terwyl sommige sosiale sielkundiges geneig is om 'n dominante perspektief te hê, trek baie navorsers 'n verskeidenheid teorieë aan wanneer hulle 'n vraag of hipotese aanpak. Deur al die vele invloede te verstaan ​​wat bydra tot sosiale gedrag, insluitende kultuur, sosiale leer, genetika en individuele verskille, kan navorsers dieper verstaan ​​van die baie kragte wat beïnvloed hoe mense in sosiale situasies dink en optree.

Kom meer te wete oor sommige van die verskillende teoretiese perspektiewe in die moderne sielkunde .