Narcissistiese Persoonlikheidsversteurings Simptome en Behandelings

Narcissistiese persoonlikheidsversteuring (NPD) is een van die verskillende tipes persoonlikheidsversteurings. Die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings (DSM-5) , wat deur baie geestesgesondheidswerkers gebruik word om hierdie siekte te diagnoseer, dui daarop dat narcistiese persoonlikheidsversteuring beduidende gestremdhede in persoonlikheid in terme van funksionering veroorsaak en gepaard gaan met 'n aantal patologiese persoonlikheid eienskappe.

Die Nasionale Instituut vir Geestesgesondheid dui daarop dat die ongeveer 9,1 persent van Amerikaanse volwassenes gedurende een gegewe jaar minstens een soort persoonlikheidsversteuring ervaar. Ouer ramings het voorgestel dat soveel as 6,2 persent Amerikaanse volwassenes NPD ervaar het, maar meer onlangse syfers dui daarop dat voorkomsskoerse eintlik laer is as wat voorheen geglo het.

Volgens sommige huidige studies word narcistiese persoonlikheidsversteuring geraam op ongeveer 1 persent van die volwasse bevolking in die Verenigde State en is meer algemeen onder mans as vroue.

Narcissistiese persoonlikheidsversteuring is minder algemeen as ander persoonlikheidsversteurings soos grenslange persoonlikheidsversteuring , antisosiale persoonlikheidsversteuring en histrioniese persoonlikheidsversteuring .

Wat is narsissistiese persoonlikheidsversteuring?

Narcistiese persoonlikheidsversteuring is 'n blywende patroon van innerlike ervaring en gedrag wat gekenmerk word deur selfgesentreerdheid, gebrek aan empatie en 'n oordrewe gevoel van selfbelang.

Soos met ander persoonlikheidsversteurings, is hierdie wanorde 'n volgehoue ​​en volgehoue ​​gedragspatroon wat 'n negatiewe uitwerking op baie verskillende lewensareas, insluitend sosiale, familie en werksverhoudinge.

Simptome van Narcissistiese Persoonlikheidsversteuring

Narcissisme is 'n term wat algemeen gebruik word om diegene wat meer gemoeid is met hulself as met ander te beskryf.

Dit is belangrik om te onderskei tussen diegene wat narcistiese persoonlikheidseienskappe het en diegene wat aan narcistiese persoonlikheidsversteuring ly. Byvoorbeeld, narcistiese eienskappe kan algemeen wees tydens adolessensie, maar dit beteken nie noodwendig dat die tiener sal voortgaan om die volle wanorde te ontwikkel nie.

Van die simptome wat met NPD geassosieer word, sluit in:

'N Amptelike diagnose kan slegs deur 'n gekwalifiseerde geestesgesondheidsprofessie gemaak word en vereis dat die persoon se uitstaldingsgestremdheid in persoonlikheidsfunksionering in verskeie domeine insluit, insluitende die ervaring van 'n grandiose gevoel van selfbelang sowel as interpersoonlike probleme met aandag soek, empatie en intimiteit.

Waardedaling in persoonlikheidsfunksie en uitdrukking van persoonlikheidseienskappe moet ook oor tyd en met verskillende situasies stabiel wees. Dit moet nie normatief wees vir die individu se kultuur, omgewing of stadium van ontwikkeling nie, en moet nie te wyte wees aan die direkte invloed van substansgebruik of 'n algemene mediese toestand.

Mense met narcistiese persoonlikheidsversteuring word tipies as arrogant, verwaand, selfgesentreerd en hoogmoedig beskryf. Aangesien hulle hulself as meerderwaardig teenoor ander voorstel, dring hulle dikwels daarop aan om items te besit wat 'n suksesvolle lewenstyl weerspieël. Ten spyte van hierdie oordrewe selfbeeld, is hulle afhanklik van konstante lof en aandag om hul selfbeeld te versterk.

As gevolg hiervan is diegene met narcissistiese persoonlikheidsversteuring gewoonlik baie sensitief vir kritiek, wat dikwels as 'n persoonlike aanval beskou word.

Oorsake van Narcissistiese Persoonlikheidsversteuring

Terwyl die presiese oorsaak onbekend is, het navorsers sekere faktore geïdentifiseer wat tot die wanorde kan bydra. Kinderondervindinge soos oormatige ouderdom, oormatige lof, onbetroubare ouerskap, en 'n gebrek aan 'n outentieke validering-omgewing, word gedink om by te dra tot narcistiese persoonlikheidsversteuring. Genetika en biologie word ook gedink om 'n aansienlike rol te speel, hoewel die presiese oorsake waarskynlik kompleks en gevarieerd is.

Behandelings vir Narcissistiese Persoonlikheidsversteuring

Individuele psigodinamiese psigoterapie kan effektief gebruik word om narcistiese persoonlikheidsversteuring te behandel, hoewel die proses moontlik en moeilik kan wees. Dit is belangrik om daarop te let dat mense met hierdie wanorde selde behandeling soek. Individue begin dikwels terapie by die aanmoediging van familielede of om simptome te behandel wat voortspruit uit die siekte soos depressie.

Terapie kan veral moeilik wees omdat kliënte dikwels nie bereid is om die wanorde te erken nie. Hierdie moeilike behandeling word dikwels vererger deur die feit dat versekeringsmaatskappye geneig is om te betaal vir korttermynbehandelings wat slegs op simptomevermindering fokus, nie op onderliggende persoonlikheidsprobleme nie.

Kognitiewe gedragsterapie is dikwels effektief om die individu se verandering te help vernietigende denke en gedragspatrone. Die doel van behandeling is om verwronge gedagtes te verander en 'n meer realistiese selfbeeld te skep. Psigotropiese medikasie is oor die algemeen ondoeltreffend vir langtermynverandering, maar word soms gebruik om simptome van angs of depressie te behandel.

Bronne:

Nasionale Instituut vir Geestesgesondheid. "Enige persoonlikheidsversteuring." http://www.nimh.nih.gov/health/statistics/prevalence/any-personality-disorder.shtml.

Stinson, FS, et al. "Voorkoms, korrelate, ongeskiktheid en comorbiditeit van DSM-IV narcissistiese persoonlikheidsversteuring: Resultate van die golf 2 nasionale epidemiologiese opname oor alkohol en verwante toestande." Tydskrif vir Kliniese Psigiatrie, 69 (7): 1033-1045; 2008.