Berading Sielkunde Loopbane

Berading sielkundiges help mense van alle ouderdomme omgaan met emosionele, sosiale, ontwikkelings- en ander lewensprobleme. Hierdie professionele persone gebruik 'n verskeidenheid strategieë om mense te help om gedragskwessies te hanteer, stres te hanteer, angs en nood te verlig, en die probleme wat verband hou met sielkundige afwykings te hanteer.

Beradingpsigologie fokus op die verskaffing van terapeutiese behandelings aan kliënte wat 'n wye verskeidenheid simptome ervaar.

Dit is ook een van die grootste spesialiteitsareas binne die sielkunde.

Die Vereniging van Beradingpsigologie beskryf die veld as:

"'n sielkundige spesialiteit [wat] fasiliteer persoonlike en interpersoonlike funksionering oor die lewensduur met 'n fokus op emosionele, sosiale, professionele, opvoedkundige, gesondheidsverwante, ontwikkelings- en organisatoriese aspekte."

Wat doen beradingsielkundiges?

Baie beradingsielkundiges bied psigoterapie dienste, maar ander loopbaanpaaie is ook beskikbaar. Navorsing, onderrig en beroepsberading is slegs 'n paar van die moontlike alternatiewe vir psigoterapie.

Of hulle saam met kliënte in 'n hospitaal omgewing of beradingstudente in 'n akademiese omgewing werk, reken hierdie sielkundiges op 'n wye verskeidenheid sielkundige teorieë die terapeutiese benaderings om mense te help om probleme te oorkom en hul volle potensiaal te verwesenlik.

Waar werk beradingsielkundiges?

Berading sielkundiges werk in 'n verskeidenheid van plekke.

Vereiste Onderwys en Opleiding vir Voorligtingsielkunde

'N Ph.D., Psy.D., of Ed.D. graad word vereis om 'n beradingsielkundige te word. Sommige studente begin met 'n baccalaureusgraad in 'n vak soos sielkunde of maatskaplike werk, en ontvang dan 'n magistergraad in berading of sielkunde voordat hulle 'n doktorsgraad inskryf. In ander gevalle kan studente die meestersgraadprogram omseil en reguit van hul voorgraadse graad na 'n vyf- of sesjaar doktorsgraadprogram gaan.

'N Doktor in die Filosofie of Doktor in die Sielkunde- graad word tipies aangebied deur 'n universiteit se sielkunde departement terwyl die Doktor in Onderwys in beradingsielkunde by 'n skool se onderwysskool aangetref kan word. Die meeste van hierdie programme ontvang akkreditasie deur die American Psychological Association (APA).

As jy op soek is na 'n program in beradingsielkunde, begin deur die lys van geakkrediteerde programme in professionele sielkunde wat deur die APA gehandhaaf word, na te gaan.

Beradingpsigologie vs Kliniese Sielkunde

Uit al die gegradueerde sielkunde grade wat elke jaar toegeken word, is meer as die helfte in die subvelde van kliniese of beradingsielkunde.

Beradingpsigologie deel baie gemeenskaplike met die kliniese sielkunde , maar dit is ook op verskeie maniere uniek.

Sommige van die belangrikste ooreenkomste tussen berading in die kliniese sielkunde is:

Sommige van die sleutelverskille tussen die twee professies sluit in:

Terwyl beide kliniese en beradingsielkundiges psigoterapie verrig, werk diegene wat as klinici werk, gewoonlik met kliënte wat aan ernstige siektes ly . Beradingsielkundiges werk dikwels saam met mense wat minder ernstige simptome ervaar. Die behandelingsvooruitsigte kan ook verskil tussen kliniese en beradingsielkunde.

Klinici nader dikwels geestesongesteldheid vanuit 'n mediese oogpunt, terwyl beradingsielkundiges dikwels 'n meer algemene benadering volg wat 'n verskeidenheid psigoterapeutiese tegnieke insluit. Natuurlik, die individuele benadering wat 'n terapeut neem, hang af van 'n verskeidenheid faktore, insluitende sy of haar opvoedkundige agtergrond, opleiding en teoretiese perspektief.

Verwysings:

Brems, C., & Johnson, ME (1997). Vergelyking van onlangse gegradueerdes van kliniese versus beradingsielkunde programme. Blaar van Sielkunde, 131 , 91-99.

Mayne, TJ, Norcross, JC, & Sayette, MA (2000). Insider's Guide om programme in kliniese en beradingsielkunde te gradeer (2000-2001 ed). New York: Guilford.

Vereniging van Berading Sielkundiges. (e). Oor beradingsielkundiges. Gevind aanlyn by http://www.apa.org/ed/accreditation/doctoral.html