Loopbane in Kliniese Sielkunde

Kliniese sielkunde is gemoeid met die assessering, diagnose, behandeling en voorkoming van geestesversteurings. Terwyl professionele persone op hierdie gebied dikwels in mediese instellings werk, is kliniese sielkundiges nie mediese dokters nie en skryf hulle nie medikasie in die meeste lande voor nie.

Kliniese sielkunde verteenwoordig ook die enkele grootste subveld van sielkundiges .

Terwyl alle kliniese sielkundiges belangstel in geestesgesondheid, is daar eintlik 'n wye verskeidenheid sub-spesialiteite binne hierdie veld. Sommige van hierdie spesialiteitsgebiede sluit in geestesgesondheid, volwasse geestesgesondheid, leergestremdhede, emosionele versteurings, dwelmmisbruik, geriatrie en gesondheidsielkunde .

Wat doen Kliniese Sielkundiges?

Kliniese sielkundiges werk dikwels in hospitale, privaat praktyk of akademiese instellings. Klinici word opgelei in 'n verskeidenheid tegnieke en teoretiese benaderings. Sommige spesialiseer in die behandeling van sekere sielkundige afwykings terwyl ander werk met kliënte wat aan 'n wye verskeidenheid probleme ly. Kliniese sielkundiges behandel ook psigiatriese versteurings soos skisofrenie en depressie.

Benewens die werk met kliënte, moet kliniese sielkundiges gedetailleerde rekords hou van kliëntassessering, diagnose, terapeutiese doelwitte en behandelingsnotas.

Hierdie rekords help klinici en kliënte om vordering te volg en word dikwels benodig vir rekeningkundige en versekeringsdoeleindes.

Hoeveel verdien Kliniese Sielkundiges Tipies?

Sedert Mei 2016 berig die Buro vir Arbeidstegnieke dat die gemiddelde jaarlikse salaris vir kliniese sielkundiges $ 75,230 was. Kom meer te wete oor die tipiese salarisse vir kliniese sielkundiges .

Die Amerikaanse Departement van Arbeid se Beroepsvooruitsigte Handboek berig dat die werk in sielkunde na verwagting vinniger sal groei as die gemiddelde. Die toenemende behoefte aan gekwalifiseerde geestesgesondheidswerkers sal bydra tot die vraag na kliniese sielkundiges.

'N 2012 CNN Geld verslag voorgestel dat die mediaan jaarlikse salaris vir ervare kliniese sielkundiges was $ 83,500 en dat die top betaal vir professionele persone in hierdie veld was $ 169,000. Die verslag het kliniese sielkunde as # 55 op hul lys van beste werk in Amerika geplaas, en het aangedui dat daar tans byna 154.300 werksgeleenthede in kliniese sielkunde was, met 'n geprojekteerde groei van 21,9 persent deur die jaar 2022. Die gehalte van lewensgraderings aangebied deur klinici het die loopbaan toppunte gegee ten opsigte van persoonlike bevrediging en voordeel vir die samelewing. Dit was egter meer stresvol as ander beroepe.

Watter tipe graad benodig kliniese sielkundiges?

Terwyl sommige individue werk met 'n meestersgraad behaal, benodig die meeste posisies 'n doktorsgraad in kliniese sielkunde. Sommige gegradueerde programme aanvaar aansoekers met voorgraadse grade in ander dissiplines, maar die meeste moedig studente aan om 'n baccalaureusgraad in die sielkunde te behaal voordat hulle nagraadse studie in die kliniese sielkunde volg.

Daar is twee groot opleidingsmodelle vir doktorale grade. Die tradisionele Ph.D. in Sielkunde (of Doktor in Filosofie in Sielkunde) beklemtoon die rol van die navorsing en wetenskap. Die Psy.D. graad (Doktor in die Sielkunde) is hoofsaaklik gefokus op kliniese en praktisynswerk. Psy.D. programme is aantreklik vir baie studente omdat hulle gewoonlik 'n jaar minder tyd neem om te voltooi as 'n Ph.D. Aan die ander kant, Ph.D. programme is geneig om beter befondsing vir gegradueerde studente te bied.

Is 'n loopbaan in kliniese sielkunde reg vir jou?

Kliniese sielkundiges moet uitstekende kommunikasievaardighede hê.

Dit is ook belangrik om kreatief te wees wanneer behandelingsplanne en -benaderings ontwikkel word. Voordat u besluit oor 'n loopbaan in die kliniese sielkunde, kontak plaaslike menslike diensverskaffers oor vrywillige geleenthede wat beskikbaar mag wees. Kliniese sielkunde kan beide 'n veeleisende en diepbelonende veld wees. Vrywillige ervarings kan jou help om te besluit of 'n loopbaan in die kliniese sielkunde reg is vir jou.

Die Voordele van 'n Loopbaan in Kliniese Sielkunde

Potensiële afwykings van 'n loopbaan in die kliniese sielkunde

Bronne:

CNN geld. (2012) Kliniese sielkundige: Beste werk in Amerika.

Buro vir Arbeidsstatistiek. (2016). Beroepsvooruitsigte Handboek, Sielkundiges.