Devaluasie en Idealisering in Borderline Persoonlikheidsversteuring

Twee algemene verdediging meganismes in BPD

Devaluasie en idealisering is verdedigingsmeganismes wat 'n persoon help om hul angs sowel as interne of eksterne spanning te bestuur. Terwyl hierdie onderbewuste beskermingstelsel in 'n paar persoonlikheidsversteurings voorkom, word dit meestal geassosieer met borderline persoonlikheidsversteuring (BPD).

Wat is idealisering?

Idealisering is 'n sielkundige of verstandelike proses om te veel positiewe eienskappe aan 'n ander persoon of ding toe te ken.

Dit is 'n manier om angs te hanteer waarin 'n voorwerp of persoon van ambivalensie as perfek beskou word, of as positiewe eienskappe oordrewe.

Byvoorbeeld, dit is algemeen met borderline persoonlikheidsversteuring vir 'n persoon om 'n vriend, familielid of geliefde te idealiseer. Hulle voel intense nabyheid teenoor daardie persoon en plaas hulle op 'n voetstuk. Dit kan vinnig en onvoorspelbaar verander na intense woede teenoor daardie persoon, 'n proses wat devaluasie genoem word.

Wat is Devaluation?

In psigiatrie en sielkunde is devaluasie 'n verdedigingsmeganisme wat net die teenoorgestelde van idealisering is. Dit word gebruik wanneer 'n persoon hulself, 'n voorwerp of 'n ander persoon so heeltemal foutief, waardeloos of as negatiewe eienskappe oordryf.

Idealisering en Devaluasie as Verdedigingsmeganismes in BPD

Beide devaluasie en idealisering word geag op 'n geringe beeldvervalsende vlak op die Defensiewe Funksionele Skaal te wees.

Hierdie instrument word deur dokters gebruik om pasiënt se verdedigingsmeganismes in intensiteitsvlakke te groepeer.

Soos die meeste verdedigingsmeganismes of copingstrategieë, is baie mense nie bewus daarvan dat hulle betrokke is by devaluasie en idealisering nie. Dit word onbewustelik gedoen as 'n manier om hulself te beskerm teen waargenome stres.

In die borderline persoonlikheidsversteuring wissel devaluasie dikwels met idealisering. Byvoorbeeld, 'n persoon met BPD kan verskuif van groot bewondering vir 'n geliefde - idealisasie van daardie persoon - tot 'n intense woede of afkeer teenoor daardie persoon - devaluasie van daardie persoon.

Hierdie wilde verskuiwing tussen idealisasie en devaluasie wat in BPD voorkom, staan ​​bekend as splitsing, wat 'n steurnis in beide denk- en emosieregulering aandui. Wetenskaplike data dui daarop dat hierdie splitsing gekoppel is aan aktivering in die prefrontale korteks - die voorste deel van jou brein wat verband hou met persoonlikheid - en die amygdala - die deel van jou brein wat emosionele persepsie en uitdrukking beheer.

Devaluasie en Idealisering in Ander Persoonlikheidsversteurings

Devaluasie is nie beperk tot mense met 'n borderline persoonlikheidsversteuring nie. Dit kan gesien word in ander persoonlikheidsversteurings, veral antisosiale persoonlikheidsversteuring of narcistiese persoonlikheidsversteuring .

Idealisering word ook soms gesien in narcissistiese persoonlikheidsversteuring, veral teenoor die self of die behandelingsterapeut. Verdeling, of die vinnige fluktuasie tussen idealisasie en devaluasie, word klassiek gesien in grens persoonlikheidsversteuring.

Wat beteken dit vir my?

Devaluasie en idealisering is verdedigingsmeganismes wat algemeen in grenslange persoonlikheidsversteuring gebruik word. Dit gesê, net omdat jy betrokke is by hierdie verdedigingsmeganismes, beteken dit nie dat jy BPD het nie - dit is bloot 'n kenmerk van hierdie wanorde.

Praat met jou dokter of 'n terapeut as jy bekommerd is dat jy hanteringstrategieë soos hierdie gebruik om emosionele konflik of stres te hanteer.

> Bronne:

> Pec O, Bob P, & Raboch J. Splitsing in Skisofrenie en Borderline Persoonlikheidsversteuring. PLoS One. 2014; 9 (3): e91228.

> Perry JC, Presniak MD, & Olson TR. Verdedigingsmeganismes in skisotipale, grenslyn-, antisosiale- en narcistiese persoonlikheidsafwykings. Psigiatrie. 2013; 76 (1): 32-52.

> Sadock BJ & Kaplan HI. Kaplan & Sadock se Sinopsis van Psigiatrie: Gedragswetenskappe / Kliniese Psigiatrie. Tiende Uitgawe . Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 2007.

> Zanarini MC, Frankenburg FR, Fitzmaurice G. Verdedigingsmeganismes aangemeld deur pasiënte met grenslyn persoonlikheidsversteuring en asse II-vergelyking onderwerpe oor 16 jaar van voornemende opvolging: beskrywing en voorspelling van herstel. Am J Psigiatrie . 2013; 170 (1): 111-120.