Die basiese beginsels van Bedryfsielkunde

Bedryfsielkundige sielkunde is die tak van sielkunde wat sielkundige teorieë en beginsels op organisasies toepas. Dikwels verwys na die IK-sielkunde, fokus hierdie veld op die verhoging van werkplekproduktiwiteit en verwante kwessies soos die fisiese en geestelike welsyn van werknemers. Bedryfsielkundige sielkundiges voer 'n wye verskeidenheid take uit, insluitend die bestudering van werkers se houdings en gedrag, evaluering van maatskappye, en leierskapopleiding .

Die oorhoofse doel van hierdie veld is om menslike gedrag in die werkplek te bestudeer en te verstaan.

Die twee kante van IO Sielkunde

Jy kan dink aan industriële-organisatoriese sielkunde as twee hoofkante. Eerstens is daar die industriële kant, wat behels hoe om die beste te pas by individue tot spesifieke werksrolle. Hierdie segment van IO sielkunde word ook soms as personeelpsigologie genoem.

Mense wat in hierdie area werk, kan werknemers se eienskappe evalueer en pas dan hierdie individue by werk waar hulle waarskynlik goed sal presteer. Ander funksies wat op die industriële kant van IO-sielkunde val, sluit in opleiding van werknemers, die ontwikkeling van werksprestasiestandaarde, en die bepaling van werkprestasie.

Die organisatoriese kant van sielkunde is meer gefokus op die begrip van hoe organisasies individuele gedrag beïnvloed. Organisatoriese strukture, sosiale norme, bestuurstyle en rolverwagtings is alle faktore wat kan beïnvloed hoe mense binne 'n organisasie optree.

Deur sulke faktore te verstaan, hoop IO sielkundiges om individuele prestasie en gesondheid te verbeter en terselfdertyd die organisasie as geheel te bevoordeel.

Hoe is dit anders?

Terwyl industriële-organisatoriese sielkunde 'n toegepaste veld is, is basiese teoretiese navorsing ook noodsaaklik. Met wortels in die eksperimentele sielkunde het IO sielkunde 'n aantal verskillende subareas soos mens-rekenaar interaksie, personeelsielkunde en menslike faktore .

Ses sleutelgebiede

Volgens Muchinsky se boek, "Sielkunde toegepas op werk: 'n Inleiding tot Bedryfs- en Organisasiesielkunde," werk die meeste industriële-organisasiesielkundiges in een van ses hoofvakareas:

Belangrike Mense in IO Sielkunde Geskiedenis

Wie behoort industriële-organisatoriese sielkunde te bestudeer?

Studente wat belangstel om sielkundige beginsels toe te pas op die werklike omgewing, moet die industriële-organisatoriese sielkunde oorweeg. As jy 'n sterk belangstelling in sielkunde en verwante vakke soos produkontwerp, rekenaars, statistiek en ingenieurswese het, kan dit die ideale veld vir jou wees.

Belangrike onderwerpe

loopbane

Belangstelling in bedryfsielkunde sielkunde het gegroei. Die Amerikaanse Buro vir Arbeidsstatistiek het voorspel dat IO sielkunde een van die vinnigste groeiende loopbane sal wees, en lone styg oor 10 persent per jaar.

Volgens die indiensnemingsstatistiek van die Buro vir Arbeidsstatistiek was die gemiddelde jaarlikse loon vir IO sielkundiges vanaf Mei 2016 $ 104,570. Die onderste 10 persent van IO sielkundiges het sowat $ 52,950 verdien en die top 10 persent het gemiddeld $ 184,380 verdien, met 'n gemiddelde jaarlikse loon van $ 82,760

Soos met ander spesialiteitsgebiede wissel lone afhangende van verskeie faktore, insluitend geografiese ligging, opvoedkundige agtergrond, die gebied van indiensneming en jare se ondervinding in die veld. Individue met 'n magister- of doktorsgraad beveel ook hoër jaarlikse salarisse aan.

Oor die algemeen sal diegene in groot stedelike gebiede meer werksgeleenthede sowel as hoër lone kry, hoewel sulke voordele dikwels gepaard gaan met 'n hoër lewenskoste. State wat die meeste IK-sielkundiges gebruik, sluit in Virginia, Massachusetts, Pennsylvania, Missouri en New Jersey. Professionals wat in Virginia werk, verdien gemiddeld $ 120,260, terwyl diegene wat in Massachusetts werksaam was, gemiddeld $ 84,550 verdien.

Die Amerikaanse Departement van Arbeid rapporteer dat lone ook aansienlik wissel, afhangende van die bedryf waarin bedryfsielkundige sielkundiges in diens is. Die gemiddelde jaarlikse loon vir verskeie bedrywe is soos volg:

> Bronne