Kan Skryfterapie Help Troostelde Tieners?

Skryfterapie gaan verder as 'n eenvoudige joernaalinskrywing

Skryfterapie vir tieners gebruik die geskrewe woord in baie verskillende vorms as 'n manier om ontsteld tieners te help om insig in hul emosies en gedrag te verkry.

Wat is skryfterapie?

Skryfterapie word deur baie terapeute gebruik om tieners te help om hul gevoelens in geskrewe woorde te verbaliseer. Soms word joernaalterapie gebruik , en skryfterapie gebruik verskeie oefeninge om 'n dialoog tussen tieners en terapeute te maak wat hul geestelike, emosionele en geestelike welsyn kan verbeter.

Daar is terapeute wat spesifiek opgelei word in skryf- of joernaalterapie, net soos daar kuns- en musiekterapeute is.

Terapeutiese skryfwerk sluit in:

Dit is een benadering wat kan help om stres te verlig, probleme op te los, pynlike gevoelens te werk, verbindings tussen gevoelens en gedrag te maak en nog baie meer.

Voorbeelde van Skryfterapie

In hierdie tipe terapie kan 'n tiener vryelik uitdruk wat uit die gedagte kom of op sekere probleme of gevoelens fokus.

Daar is 'n aantal maniere waarop skryfterapie help om tieners te genees:

Waarom skryfterapie help ontsteld tieners

Tieners voel dikwels oorweldig deur hul emosies of onsekerheid oor hoe om moeilike situasies te hanteer. Skryfterapie kan help om te verduidelik wat hulle voel en om maniere te identifiseer om te hanteer.

Tieners wat heel waarskynlik voordeel trek, is diegene wat introspektief is en skryf. Enige tipe tienerprobleem kan aangespreek word deur die proses van skryfterapie.

Is die tydskrif nie genoeg nie?

Sommige ouers mag dalk wonder of hulle 'n tydskrif op hul eie sal hou, genoeg vir hul tiener.

Terwyl u 'n dagboek of dagboek hou, kan baie tieners hul gevoelens privaat besef en uitdruk, kan sommige tieners ekstra hulp benodig om die joernaalinskrywings te interpreteer. Dit is waar 'n opgeleide terapeut kan help.

Skryfterapie gaan verder as 'n eenvoudige dagboekinskrywing.

Die terapeut kan 'n ontsteld tiener lei deur produktiewe skryfoefeninge wat spesifieke probleme en probleme teiken. Hulle sal ook die tiener help om hul geskrewe woorde te gebruik om die probleem in diepte te ondersoek en hopelik na 'n oplossing of alternatiewe gedrag te kom.