Leer hoe die besoedeling van geluid jou kan uitstraal

Ruisbesoedeling kan gedefinieer word as indringende geraas wat ontwrig, afleidt of afbreuk doen aan gereelde funksionering. En terwyl mense hoofsaaklik dink aan geraasbesoedeling as 'n probleem van die groot stede, met die mededingende geluide van meer mense in 'n kleiner ruimte, kan geraasbesoedeling ook in voorstedelike wyk voorkom (in die vorm van blaarblaaie, grasmaaiers en huis konstruksie) en selfs individuele huise en kantore op vlakke wat 'n negatiewe uitwerking op u gesondheid en produktiwiteit kan hê.

Oorsake van geluidsbesoedeling

Alhoewel daar baie verskillende bronne van geraasbesoedeling is, is daar 'n paar hoofsugtiges wat ondersoek is en bevind word dat dit 'n negatiewe impak op gesondheid het. Dit sluit die volgende in:

Negatiewe effekte van geluidsbesoedeling

Baie studies is uitgevoer om die gevolge van geraasbesoedeling op gesondheid en welstand te bestudeer, en die resultate het getoon dat geraasbesoedeling jou op die volgende wyses negatief kan beïnvloed:

Bronne

Tydskrif vir Toegepaste Sielkunde (Vol. 85, No. 5, pp. 779-783, 2000).

Sielkundige Wetenskap (Vol 13, No.5, Sept. 2002).