Max Wertheimer Biografie (1880-1943)

Max Wertheimer was een van die stigtings van die denkskool bekend as Gestalt-sielkunde. Die Gestalt-benadering het gefokus op dinge as 'n geheel, wat daarop dui dat die geheel meer as net die som van sy dele was. Dit kan in teenstelling wees met die strukturele denkskool , wat daarop gemik was om dinge tot hul kleinste moontlike elemente te breek.

Wertheimer se werk en waarnemings het bygedra tot die Gestalt-benadering sowel as ander gebiede soos eksperimentele sielkunde en die studie van sensasie en persepsie.

Beste bekend vir:

Geboorte en Dood:

Vroeë lewe

Max Wertheimer is in die laat 1800's in Praag, Tsjeggo-Slowakye, gebore. Sy pa was 'n opvoeder en was ook die direkteur van 'n plaaslike skool. Terwyl hy 'n vroeë belangstelling in musiek gehad het, het hy ook gefassineer met die filosofie. Wertheimer het oorspronklik reg op universiteit gestudeer, maar het gou oorgeskakel na filosofie en sielkunde. In 1904 het hy summa cum laude met 'n doktorsgraad van die Universiteit van Wurzburg gegradueer.

Beroep

Nadat hy gesien het hoe flitsende ligte by 'n treinstasie die illusie van beweging geskep het, het hy toenemend belang gestel in die studie van persepsie .

Hy noem hierdie illusie van beweging die Phi-verskynsel, wat dieselfde beginsel is waarop bewegende prente gebaseer is.

Terwyl hy by die Universiteit van Frankfurt se Sielkundige Instituut begin het, het hy saam met twee assistente genaamd Wolfgang Kohler en Kurt Koffka begin werk. Die drie mans het lewenslange kollegas geword en sou voortgaan om die denkskool bekend as Gestalt-sielkunde te vorm.

Nadat hy vir verskeie jare as professor aan die Universiteit van Frankfurt gewerk het, het hy in 1933 na die Verenigde State geëmigreer. Hy het toe aan die Nuwe Skool vir Maatskaplike Navorsing in New York City onderrig en in die volgende dekade daar voortgegaan.

Danksy sy werk het die Nuwe Skool in die vroeë deel van die twintigste eeu een van die voorste sielkunde-skole geword. Op 12 Oktober 1943 het Wertheimer by sy huis in New York 'n noodlottige kroonêre embolie gely. Baie mense het 'n gedenkdiens bygewoon wat verskeie weke na sy dood by die Nuwe Skool gehou is, insluitende die bekende wetenskaplike Albert Einstein.

Wertheimer se seun, Michael Wertheimer, is ook 'n bekende sielkundige en professor emeritus aan die Universiteit van Colorado-Boulder.

Sy bydraes tot die sielkunde

As een van die drie stigters van Gestalt-sielkunde het Wertheimer 'n geweldige invloed gehad op die ontwikkeling van sielkunde sowel as op spesifieke subvelde, insluitende sensasie en persepsie en eksperimentele sielkunde .

In 1946 het sielkundige Solomon Asch geskryf dat die "... denke van Max Wertheimer in feitlik elke gebied van sielkundige ondersoek binnegedring het en 'n permanente indruk op die sielkundige se gedagtes en op hul daaglikse werk gelaat het.

Die gevolge is verreikend in die werk van die afgelope drie dekades en sal waarskynlik in die toekoms uitbrei. "

Gestalt-sielkunde het deels gevorm as 'n reaksie op die atomisme van die strukturele denkskool. Anders as strukturisme, wat daarop gemik was om geestelike prosesse in hul kleinste moontlike dele af te breek, het Gestalt-sielkunde 'n holistiese benadering aangeneem. Volgens die Gestalt-denkers is die geheel groter as die som van die dele.

Uit hierdie gedagtegang het die Gestalt wette van perseptuele organisasie ontstaan . Hierdie stel perseptuele beginsels verduidelik hoe kleiner voorwerpe saam gegroepeer word om groter te vorm.

'N Woord Van

Max Wertheimer het 'n belangrike rol gespeel in die vroeë ontwikkeling van sielkunde. Benewens die oprigting van 'n nuwe denkskool in die sielkunde wat bygedra het tot ons begrip van hoe die verstand werk, beïnvloed Wertheimer ook talle ander denkers wat ook noodsaaklike bydraes tot die sielkunde gebied gemaak het.

> Bronne:

> Hergenhahn, BR & Henley, T. 'n Inleiding tot die Sielkundegeskiedenis. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning; 2014.

> Wertheimer, M. Max Wertheimer en Gestaltteorie. New York: Routledge; 2017.