'N Studie van Tradisie 8

Die 12 tradisies van AA en Al-Anon

Tradisie 8 van 'n 12-stap-program sê: "Twaalfde stapwerk moet altyd nieprofessioneel wees nie, maar ons dienssentrums mag spesiale werkers in diens neem." Hierdie tradisie laat bydraes toe vir ondersteuningsdienste, terwyl die groepe slegs nie-professionele, onderlinge ondersteuning bied.

Tradisie 8 verseker dat enige tyd wat 'n nuweling uitkom vir hulp, hy gratis sal ontvang.

Lede deel hul eie ervaring, sterkte en hoop met die nuweling en help sodoende hulself deur hul eie herstel in die proses te versterk.

Soos Stap 12 sê , "As ons geestelike ontwaking as gevolg van hierdie stappe gehad het, het ons probeer om hierdie boodskap aan ander te dra en om hierdie beginsels in al ons sake te beoefen." Daar is 'n gesegde in 12-stap-groepe: "Om dit te behou, moet jy dit weggee," met die sleutelwoord wat "gee."

Nie-professionele wedersydse ondersteuning

Baie keer sal nuwelinge van die program na hul eerste ontmoeting gaan en verwag dat hulle opgeleide professionele persone vind wat daar is om hulle te help. Wat hulle in plaas daarvan vind, is 'n gemeenskap van gelykes wat saamgekom het vir wedersydse ondersteuning. Daar is geen dokters, terapeute of beraders nie, net ander lede wat dieselfde probleme in hul lewens gehad het of het.

Dit is nie te sê nie, sommige van die lede is nie dokters en professionele persone nie, maar hulle verlaat dié buite-affiliasies by die deur.

Dit is hoe die 12-stap-programme werk, deur dit weg te gee om dit te behou.

Tradisie 7 sê dat 12-stap-groepe selfondersteunend is deur hul eie bydraes. Hierdie bydraes word gebruik om spesiale werkers in diens te neem en die distrik-, area- en wêreldwye struktuur in stand te hou. Hierdie tradisie word weerspieël in die geskiedenis van AA wanneer John D.

Rockefeller, Jr. het 'n groot skenking verwerp omdat dit die ding sou bederf en hulle moet selfondersteunend wees om suksesvol te wees.

Baie mense vertrou nie gesag nie. Dit geld vir diegene wat nugter wil word. Om na 'n professionele berader te gaan, verskil van 'n groep ander wat in herstel is. Twaalf-stap groepe verskil van professionele hersteldienste, wat die ondersteuning bied wat die lede voel om te deel en na mekaar se stories te luister. Daar is geen gesag waarmee die lid kan rebel nie.

Huur Spesiale Werkers

Twaalf-stap organisasies op nasionale, staats- en streeksvlakke kan dienssentrums hê wat die genootskappe as geheel bedien deur die druk en verspreiding van literatuur- en ontmoetingsskedules, die handhawing van antwoorddienste en ander take.

Hierdie sentrale kantore en dienssentrums betrek baie keer meer werk as vrywilligerswerkers kan voorsien, sodat sommige voltydse en deeltydse werknemers gehelp word om die nodige arbeid te doen om hulle glad te laat werk. Tradisie 8 maak dit dus moontlik dat die "spesiale werkers" gehuur word en 'n salaris betaal om die werk te doen wat vrywilligers nie kan dek nie.

Spesiale werkers kan in diens geneem word om die AA-boodskap oor die wêreld lewendig te hou deur middel van drukwerk, kommunikasie en ander tegnologie.

Dit betaal nie vir 12ste-stap werk nie, maar betaal vir die dienste wat nodig is om dit te ondersteun met literatuur en uitreik. Lede verstaan ​​die verskil tussen betaling vir ondersteuningsdienste, maar nie vir professionele beraders betaal nie.