Oorsig van bipolêre versteuring

Een handboek se antwoord op die vraag, "Wat is bipolêre versteuring?" sê dit is 'n belangrike affektiewe versteuring waarin 'n individu alternatiewe tussen state van diep depressie en uiterste verleiding. Dit is misleidend in die bipolêre versteuring - soms nog bekend as maniese depressie of maniese depressiewe siekte - is baie meer ingewikkeld as om net tussen depressie en elasie te wissel.

Die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging se Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings, sê dat bipolêre I versteuring gekenmerk word deur die voorkoms van een of meer maniese episodes wat dikwels gepaard gaan met depressiewe episodes . So selfs as jy 99 persent van die tyd depressief is, kwalifiseer jy net vir een maniese episode vir 'n diagnose van bipolêre I versteuring volgens hierdie definisie. Bipolêre II versteuring word gedefinieer as een of meer hipomiese episodes saam met depressiewe episodes. Maar hierdie sny-en-gedroogde definisies laat baie van wat maniese depressie werklik is.

Bipolêre versteuring in alledaagse taal

Kom ons sit dit in terme van wat almal kan verstaan. Bipolêre versteuring is 'n siekte wat gedagtes, gevoelens, persepsies en gedrag beïnvloed ... selfs hoe 'n persoon fisies voel. Dit word waarskynlik veroorsaak dat elektriese en chemiese elemente in die brein nie behoorlik funksioneer nie en word gewoonlik (maar nie altyd nie) gevind in mense wie se families 'n geskiedenis van een of meer geestesongesteldhede het.

Terwyl ons daaraan is, laat ons duidelik wees oor iets: 'n geestesongesteldheid is een wat die verstand raak, nie een wat alles in gedagte het nie.

Dikwels ervaar 'n persoon met bipolêre stemmings wat van hoë tot lae verskuif en weer in wisselende mate van erns, gewoonlik met min of meer stabiele periodes tussenin.

Die twee pole van bipolêre I versteuring is manie en depressie, en van bipolêre II, hipomanie en depressie.

Manie kan insluit:

Sommige mense dink hulle is net "oor hul depressie" wanneer hulle manies word, en besef nie hierdie oordrewe toestand is deel van die siekte nie - deel van bipolêre versteuring.

Hipomanie, 'n minder ekstreme vorm van die maniese episode, kan die volgende insluit:

Hypomania sluit nie hallusinasies of waanwyses in nie, maar 'n hipomaniese persoon kan steeds roekelose of onvanpas gedrag vertoon.

Depressie kan geïdentifiseer word deur: