Die skisofrenie konsep tydlyn hoogtepunte

Alhoewel daar onenigheid is oor hoe om die konsep van skisofrenie te verstaan, word algemeen ooreengekom dat skisofrenie die prototipiese geestesversteuring is. Wat dit beteken, is dat pasiënte met skisofrenie gediagnoseer word, wat beduidende gedagtes en gemoedsvariasies ervaar en gevolglik verskillende grade van psigososiale gestremdhede het.

Aan die een kant van die spektrum is die minderheid opinie dat skisofrenie 'n sosiale konstruksie is, 'n produk van kulturele norme en verwagtinge wat aan 'n nie-ooreenstemmende individu opgelê word.

Die meerderheid van mening, egter deur die meeste geestesgesondheid kundiges, is dat skisofrenie 'n geestelike wanorde met biologiese wortels is; as sulks, konseptueel soortgelyk aan ander mediese afwykings. Deskundiges verskil egter nie met betrekking tot skisofrenie nie, maar is 'n eenheidsbegrip (die lumpers) in teenstelling met verskillende afwykings wat net gerieflik onder een kategorie (splitters) gegroepeer is.

In hierdie artikel sal ons die konseptuele ontwikkeling en hoogtepunte van die hoofstroom, meerderheidsbeeld van skisofrenie bespreek. Die bespreking van die anti-psigiatriese siening van skisofrenie sal die onderwerp wees van 'n ander artikel.

Skisofrenie of Skisofrenie?

Is skisofrenieversteurings deel van 'n homogene kategorie (verskillende voorleggings van dieselfde ding - EEN skisofrenie) of 'n mengsel van verskillende kategorieë met net oppervlakkige samehang (verskillende voorstellings van verskillende dinge - skisofrenie)?

Om hierdie vraag te beantwoord, sal ons die historiese ontwikkeling van die skisofrenie konsep hersien.

Watter Bring Ons Nou

Die DSM V het alle skisofrenie subtipes as wesenlik oninformatief met betrekking tot behandelingsaanbevelings of voorspelling van behandelingsreaksie gedompel - meer van 'n lomper benadering. Dit blyk egter nie die laaste antwoord op die splitsing-debat nie. Met toenemende kennis oor genetiese verskille in die genetiese agtergrond en vooruitgang in pasiëntgesentreerde medisyne, is dit moontlik dat die slinger in die toekoms na 'n skeidende perspektief kan terugval.